Amenajare spațiu de relaxare secuar Liceul Pedagogic, COD SMIS 150170

Proiecte Europene
10/31/2022
Liceul Pedagogic

Denumire beneficiar: Municipiul Botosani
Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic pe parcursul a 12 luni de implementare, în vederea creșterii gradului de siguranță a cetățenilor și îmbunătățirea aspectului peisagistic al teritoriului SDL prin reamenajarea spațiilor publice urbane.
Obiectivele specifice ale proiectului: :
1. Creșterea numărului de spații de recreere pentru locuitorii din zona SDL prin amenajare spațiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic cu o suprafaţă totală de 3.224 mp (din care spațiu verde în suprafaţă de 2.747 mp), care corespunde obiectivelor Axei Prioritare 9 – Sprijinirea regenerării economice şi sociale a comunităţilor defavorizate din mediul urban;
2. Revitalizarea şi extinderea sistemului de spaţii publice de recreere cu rol comunitar pe parcursul a 12 luni prin modernizarea scuarului din faţa Liceului Pedagogic Nicolae Iorga din strada I.C. Brătianu, nr. 65, din municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, prin amplasarea de echipamente smart, stâlpi de iluminat, alei pietonale, foişor, bănci şi coşuri de gunoi;
3. Creșterea gradului de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală prin amenajare scuar Liceul Pedagogic, în termen de 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Rezultate așteptate:
1. Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din municipii resedință de județ:
– valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane
– valoare la finalizarea implementării proiectului: 3560 persoane
2. Spațiu deschis reabilitat în zonele urbane:
– valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp
– valoare la finalizarea implementării proiectului: suprafață totală de 3224 mp (din care spațiu verde în suprafață totală de 2747 mp)
Perioada de implementare a proiectului: 9 luni, între 26.01.2022 – 31.10.2022..
Valoarea totală: 332.539,04 lei (inclusiv TVA), valoare nerambursabila de 250.201,88 lei, din care 242.542,64 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 7.659,24 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, 5.106,16 valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului și 77.231 lei valoarea neeligibilă a proiectului.

Despre noi