Construire și echipare creșă pentru educația timpurie antepreșcolară cartier ANL Cișmea COD SMIS 127790

Proiecte Europene

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creșterea calității infrastructurii educaționale pentru invățămantul antepreșcolar din Municipiul Botoșani, astfel incat copiii să beneficieze de o educație de calitate, intr-o locație care să corespundă nevoilor acestora.
Astfel, prin proiect se propune realizarea unor lucrări de construcție şi echipare a infrastructurii educaționale aferentă unei noi creșe din Municipiul Botoșani, in vederea realizării condițiilor optime pentru derularea activităților didactice contribuind la creșterea gradului de participare la procesul educațional.
Obiectivele specifice ale proiectului:
creşterea calităţii şi atractivităţii infrastructurii educaţionale pană in anul 2022, prin crearea unei noi unităţi de invăţămant antepreșcolar (clădire creșă) in Municipiul Botoșani in suprafață de 821,92 mp; creşterea calităţii şi atractivităţii infrastructurii educaţionale pană in anul 2022, prin amenajarea de spații verzi, alei pietonale și loc de joacă in suprafață de 362 mp și trotuare in suprafață de 350 mp in Municipiul Botoșani.cresa_ANL_Cismea

Despre noi