Idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC

UAT Municipiul Botosani organizeaza „Idei de îmbunătățire peisagistică a sensurilor giratorii organizat pentru locuitorii din proximitatea intervențiilor aprobate prin Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC”
Scopul concursului este reprezentat de implicarea comunității locale și obținerea de soluții/idei pentru îmbunătățirea peisagistică a unui număr de patru sensuri giratorii din Municipiul Botoșani, selectate ca obiective de investiții în cadrul O.S. 2, Măsura 3 din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani în context DLRC.
Soluția/ideea câștigătoare va fi cuprinsă în tema de proiectare necesară elaborării Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Sunt invitați să depună idei/soluții de îmbunătățire peisagistică a sensurior giratorii indicate in dcumentatia atasata următoarele categorii de persoane:
•      Artiști plastici;
•      Elevi cu vârsta de 18 ani împliniți și studenți;
•      Persoane fizice cu capacitate deplină de exercițiu, locuitori ai Municipiului Botoșani;
•      Persoane juridice.
Participanții la concurs trebuie să aibă posibilitatea și capacitatea de a prezenta soluțiile în formatul solicitat.
Documentele ce compun dosarul de inscriere se va depune la sediul Primăriei Municipiului Botoşani, Piaţa Revoluţiei, nr. 1, compartimentul Registratură, direct sau expediat prin serviciul poştal sau de curierat rapid pana cel tarziu in data de 22 martie 2021 ora 10,00. Documentatia de concurs poate fi descărcată atat din SEAP- Anunt concurs de solutii DC1000148/17.02.2021 cat si accesand fisierele de mai jos:
1. Anunt de concurs de solutii- DC1000148:
2. Fisa Date-DF1079445:
3. Formulare editabile:
4. Regulament de concurs:
Planșe:
5.Sens giratoriu intersecție str. T. Vladimirescu-Imp. Traian:
6.Sens giratoriu intersecție str. Griviței-T. Vladimirescu:
7.Sens giratoriu mall Uvertura City:
8.Sens giratoriu intersecție str. O. Onicescu-Imp. Traian:

Despre noi