Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere Adrian Adamiu nr. 12B în municipiul botoșani, COD SMIS 127787

Investiții
10/31/2022
Adrian Adamiu nr. 12B

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului constă in imbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunității urbane marginalizate “CONDACIA”/ ZUM 1 – Calea Naţională – Adamiu din Municipiul Botoșani printr-o abordare complexă, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate in aceasta zonă devaforizată și marginalizată. Proiectul iși propune amenajarea atat a unui părculeț public care să cuprindă zone de relaxare precum spații de joac; zone de sport; spații de relaxare, astfel incat comunitatea să beneficieze de imbunatăţirea condiţiilor spațiilor exterioare, diminuarea nivelului de poluare și in vederea incurajării participării cetățenilor la activitățile sociale, culturale și educative, cat și reabilitarea și modernizarea străzii Adrian Adamiu (tronson 1) la nivel de carosabil și trotuare, promovand astfel incluziunea socială a populației marginalizate.
Obiectivele specifice ale proiectului: : Amenajarea pană la finalul anului 2022 a unui părculeț in suprafață de 250 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zonă verde și alei pietonale, la standarde moderne și sigure de funcționare; Facilitarea pană la finalul anului 2022 a accesului pentru min. 600 de persoane (locuitori ai comunității marginalizate – conform Atlas al zonelor urbane marginalizate) la activități sportive și recreaționale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora; Reabilitarea și modernizarea pană la finalul anului 2022 a Tronsonului 1 – Str. Adrian Adamiu – in suprafață de 1.022,20 mp in vederea imbunătățirii condiției infrastructurii stradale/pietonale a comunității defavorizate “Condacia” din municipiul Botoșani.
Rezultate așteptate: Rezultatele planificate pun accent pe creearea de noi spaţii deschise și reabilitarea acestor zone urbane in suprafaţă totală de 1.267,15 mp (244,95 mp spațiu verde părculeț + 1.022,20 mp – suprafață stradă reabilitată prin proiect). Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii oraşului Botoşani, de toate varstele, oferindu-le posibilitaţi diverse de petrecere a timpului liber pe parcursul intregului an.
Perioada de implementare a proiectului: 21 de luni, intre 16.02.2021 – 31.10.2022.
Valoarea totală: 1.048.801,85 lei, valoare nerambursabilă de 1.018.350,13 lei, din care 883.262,87 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 135.087,26 lei valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național și contribuție proprie de 20.782,66 lei, iar valoarea neeligibilă este de 9.669,06 lei.

Despre noi