Parteneriat româno-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice (RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation)

Investiții

UAT Municipiul Botoșani, in calitate de Beneficiar 1, implementează alături de Asociația ”Biroul de cercetare, inovații și tehnologie”, Departamentul de Integrare Economică a Comitetului Executiv al Consiliului Local – Ivano-Frankivsk și Universitatea de Petrol și Gaze din Ivano-Frankivsk proiectul ”Parteneriat romano-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice” (RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation), număr de referință 2SOFT/1.2./63, in cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina 2014-2020, Obiectivul Tematic 2 ”Sprijinirea educației, cercetării, a dezvoltării tehnologice și a inovării”, Prioritatea 1.2. ”Promovarea și sprijinirea cercetării și a inovării”.

Obiectivul general al proiectului il constituie dezvoltarea și sprijinirea cooperării inovatoare pentru atenuarea schimbărilor climatice in regiunea transfrontalieră Romania-Ucraina in vederea asigurării dezvoltării durabile a teritoriilor prin organizarea unui nou mediu educațional și de cercetare in eficiența energetică care să conducă la atenuarea schimbărilor climatice pană in 2021, iar obiectivele specifice sunt reprezentate de dezvoltarea conceptului Agenției pentru Managementul Energiei in parteneriat cu cel puțin două universități, două autorități publice locale și trei companii locale cu un număr mai mare de 200 de angajați, precum și inființarea Centrelor pentru Promovarea Inovării in Ivano-Frankivsk (Ucraina) și Botoșani (Romania).

Prin intermediul acestui proiect, in Municipiul Botoșani se va inființa Agenția pentru Managementul Energiei, precum și Centrul pentru Promovarea Inovării (InnoSciPromo), centru in care vor fi instalate echipamente inovatoare de prezentare a producerii energiei regenerabile, destinate cu precădere copiilor și tinerilor din Municipiul Botoșani ce doresc să cunoască și să se familiarizeze cu viitoarele aplicații energetice.

De asemenea, se va amplasa ca proiect pilot o stație de incărcare solară ce va pune la dispoziția locuitorilor Municipiului Botoșani posibilitatea de a-și incărca telefoanele mobile și mașinile electrice, amplificand astfel obiectivele și scopul proiectului, cel de a promova viitoarele surse de energie nepoluante, in acord cu strategiile Uniunii Europene in domeniu.

Valoarea totală a sprijinului nerambursabil este de 248.202 euro, din care Municipiului Botoșani ii revine suma de 82.272 euro pentru implementarea acestui proiect, pe o durată de 18 luni.

Proiectul ”Parteneriat romano-ucrainean pentru atenuarea efectelor schimbărilor climatice” se integrează in mod logic cu alte inițiative ale UAT Municipiul Botoșani avand obiective similare, in vederea asumării și implementării politicilor publice ale Uniunii Europene in domeniul tranziției energetice și dezvoltării inteligente a orașelor din statele membre UE.

Despre noi