Reabilitare și modernizare strazi urbane in municipiul Botoșani

Proiecte Europene
09/26/2012
Municipiul Botoșani

Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritara 2 – “imbunatațirea infrastructurii de transport regionale și locale” , Domeniul de intervenție 2.1 – “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, strazi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centura”
COD SMIS 973
Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est
Beneficiar: Municipiul Botoșani
Valoare totala proiect: 36.851.480,07 lei
Contribuție nerambursabila (FEDR + buget național): 28.558.786,70 lei
Contribuție buget local: 582.832,38 lei
Data inceperii: 27 februarie 2009
Data finalizarii: 26 septembrie 2012
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este modernizarea infrastructurii de transport locale din municipiul Botoțani, in vederea preluarii traficului greu, creșterii gradului de siguranța a circulației, reducerii timpului de calatorie prin fluidizarea traficului, a poluțrii aerului in zona ținta și a consumului de carburanți auto.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI sunt reabilitarea și modernizarea a 13,4 km de strazi urbane in municipiul Botoțani: Calea Naționala (bariera Dorohoi) – 3,15 km, Strada Uzinei -0,2 km, Strada Imparat Traian -1,5 km, Strada Tudor Vladimirescu – 1,75 km, Strada Petru Rareș – 1,2 km, Calea Naționala (bariera Iași) – 3,75 km, Strada Sucevei – 1,85 km, astfel:
reabilitarea și modernizarea a 0,5 km de strazi urbane de categoria I, artera magistrala care asigura preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național (DN29B) ce traverseaza oraşul, deservește zona industriala și de locuit, astfel:
* 0, 5 km din Calea Naționala – bariera Dorohoi
reabilitarea si modernizarea a 6,7 km de strazi urbane de categoria II, strazi de legatura, care asigura circulația majora intre zonele funcționale și de locuit, astfel:
* 2,65 km din Calea Nționala – bariera Dorohoi
* 0,2 km din Strada Uzinei
* 1,5 km din Strada Imparat Traian
* 0,5 km din Strada Tudor Vladimirescu
* 1,85 km din Strada Sucevei
reabilitarea si modernizarea a 6,2 km de strazi urbane de categoria III, strazi colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale , astfel:
* 1,25 km din Strada Tudor Vladimirescu
* 1,20 km din Strada Petru Rareș
* 3,75 km din Calea Naționala – bariera Iași
Modalitatile de realizare a obiectivelor specifice sunt:
Reabilitarea cailor de circulație și a suprafețelelor destinate deplasarii pietonilor, pentru readucerea acestora la nivelul “de serviciu” potrivit normelor tehnice in vigoare.
Modernizarea elementelor geometrice și redimensionarea capacitații portante pe baza rezultatelor stabilite in studiul de trafic pentru prognoza de 15 ani – 2007 -2022.
Fluidizarea traficului, creșterea capacitații de circulație prin marirea vitezei pana la limita admisa prin amenajari sau modernizari ale intersecțiilor (sensuri giratorii) și reamplasarea stațiilor de tramvai cu amenajare denivelata.
Creșterea siguranței circulației pentru toți participanții la trafic, asigurarea de condiții egale de șanse prin introducerea semnalizarii orizontale și verticale reflectorizante, iluminatul corespunzator a caii rutiere, a spațiilor pentru deplasarea pietonilor, amenajarea traversarilor denivelate pentru persoanele cu handicap și a pistelor pentru deplasarea bicicliștilor.
GRUPUL ȚINTÂ
Grupul ținta al proiectului este format din totalitatea participanților la traficul pe Calea Naționala (bariera Dorohoi), Strada Uzinei, Strada Imparat Traian, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Petru Rareș, Calea Naționala (bariera Iași) și Strada Sucevei: șoferi, pietoni, bicicliști, atat din municipiul Botoșani, cat și cei care tranziteaza orașul și din totalitatea agenților economici din zonele limitrofe acestor strșzi, care vor beneficia de rezultatele proiectului: fluidizarea traficului, creșterea siguranței [n transport, reducerea poluarii aerului, reducerea consumului de carburanți auto, timpul redus de calatorie.
Șoferii, bicicliștii și motocicliștii, pietonii, participanți la traficul pe strazile reabilitate și modernizate prin proiect pot fi cuantificați, conform datelor extrase din Studiul de Trafic, cu ajutorul Centralizatoarelor de trafic, prin calculul mediei zilnice a traficului pe aceste strazi :
* aproximativ 170 bicicliști și motocicliști, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orașul;
* aproximativ 32.330 șoferi de autoturisme, microbuze și autocamioane, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orașul;
* aproximativ 420 șoferi de autobuze, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orașul;
* aproximativ 4.430 șoferi de autocamioane și derivate, șoferi de autovehicule, șoferi de tractoare fara remorca, șoferi de autocamioane cu remorcș, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orasul.
LUCRARILE PRINCIPALE executate:
1.      Desfaceri și demontari, lucrari de pregatire a suprafețelor carosabile și pietonale
2. Lucrari de bordurare
3.      Reabilitarea gurilor de scurgere, a capacelor carosabile și rasuflatorilor
4.      Lucrari de reabilitare și modernizare a suprafețelor carosabile
5.      Reabilitarea trotuarelor
6.      Realizarea pistelor pentru biciclete in zonele de intrare in municipiu și intre grupurile mari de Școli – 5,45 km, astfel:
–      Calea Naționala – 2.515 km
–      Str.T.Vladimirescu – 0,39 km
–      Calea Nationala (bariera Iași) – 2,545 km
7.      Extinderea suprafeței carosabile, respectiv trecerea de la 2 și/sau 3 benzi la 4 benzi de circulație, in zona șoseaua Iașului, zona Sucevei – intrarea dinspre Suceava.
8.      Reabilitarea lucrarilor de semnalizare rutiera
9.      Amenajare/ modernizare 6 sensuri giratorii:
–      str.Imp.Traian – la intersecția cu str. O.Onicescu și la intersecția cu str. T.Vladimirescu
–      str.T.Vladimirescu – la intersecția cu str.Grivița
–      Calea Naționala (bariera Iași) – la intersecția cu Bd. M.Eminescu și la intersecția cu Cartier Alfa Land
–      Str. Sucevei – la intersecția cu str.Pacea
PRINCIPALELE REZULTATE:
Reabilitarea și modernizarea a 7 strazi din municipiul Botoșani: Calea Naționala (bariera Dorohoi)- 3.15 km, Strada Uzinei – 0.2 km, Strada Imparat Traian – 1.5 km, Strada Tudor Vladimirescu – 1.75 km, Strada Petru Rareș – 1.2 km, Calea Naționala (bariera Iași) – 3.75 km, Strada Sucevei – 1.85 km
Facilitarea mobilitații populației și a bunurilor, fluidizarea traficului urban
Creșterea traficului de marfa și pasageri pe strazile reabilitate/modernizate
Crearea condițiilor pentru dezvoltarea industriei de turism, creind premisele pentru apariția unui produs turistic complex și diversificat: cultural, istoric, agrement, sportiv, religios si de afaceri.

Despre noi