SC Urban Serv SA

*SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
  
H.C.L. nr. 562 din 28.11.2022 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. URBAN SERV S.A. Botosani, in conformitate cu O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice (…aici)

**********
Misiunea URBAN SERV este de a asigura servicii moderne și performante în folosul comunității botoșănene pe domeniile salubritate si colectare / transport deseuri, respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.

Cu o garnitură de specialiști, unii dintre ei lucrând de o viață în activitatea de gospodărire comunală, în cele aproape două decenii de funcționare URBAN SERV s-a impus în existența cotidiană, răspunzând cu promptitudine solicitărilor comunității și așteptărilor acesteia.

URBAN SERV colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la populație – asociații de locatari/proprietari, populație case, agenți economici, instituții, atat pe teritoriul Municipiului Botosani cat si pe LOTUL 4 al judetului Botosani.

URBAN SERV asigură permanent salubrizarea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

Toată această activitate desfășurată este atent monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Municipiului Botoșani.

Managementul integrat cu colectarea selectivă a deșeurilor – este abordat de către URBAN SERV prin derularea unui program ce cuprinde case, instituții publice și agenți economici din municipiul Botoșani. De câțiva ani, pe acest domeniu s-a statornicit o colaborare fructuoasă cu Asociația ECOTIC București, unitatea participând alături de aceasta, de Primăria Municipiului și de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani la campania „Împreună pentru un mediu curat!”

Obiectivul nostru prioritar rămâne asigurarea unor servicii moderne și performante, satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților noștri, actuali și potențiali, cu servicii de calitate.

Despre noi

*SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI
  
H.C.L. nr. 562 din 28.11.2022 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. URBAN SERV S.A. Botosani, in conformitate cu O.U.G.109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice (…aici)

**********
Misiunea URBAN SERV este de a asigura servicii moderne și performante în folosul comunității botoșănene pe domeniile salubritate si colectare / transport deseuri, respectând regulile și procedurile impuse de standardele de calitate.

Cu o garnitură de specialiști, unii dintre ei lucrând de o viață în activitatea de gospodărire comunală, în cele aproape două decenii de funcționare URBAN SERV s-a impus în existența cotidiană, răspunzând cu promptitudine solicitărilor comunității și așteptărilor acesteia.

URBAN SERV colectează deșeuri menajere și asimilabile cu acestea de la populație – asociații de locatari/proprietari, populație case, agenți economici, instituții, atat pe teritoriul Municipiului Botosani cat si pe LOTUL 4 al judetului Botosani.

URBAN SERV asigură permanent salubrizarea căilor publice ale municipiului Botoșani pe bază de grafice și programe zilnice de lucru, activitatea constând în măturarea manuală și mecanizată cu mașini autospeciale a trotuarelor și carosabilului, evacuarea conținutului coșurilor stradale, curățatul și transportul zăpezii de pe căile pietonale ale municipiului precum și îndepărtarea gheții și combaterea poleiului.

Toată această activitate desfășurată este atent monitorizată de reprezentanții autorizați ai Primăriei Municipiului Botoșani.

Managementul integrat cu colectarea selectivă a deșeurilor – este abordat de către URBAN SERV prin derularea unui program ce cuprinde case, instituții publice și agenți economici din municipiul Botoșani. De câțiva ani, pe acest domeniu s-a statornicit o colaborare fructuoasă cu Asociația ECOTIC București, unitatea participând alături de aceasta, de Primăria Municipiului și de Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani la campania „Împreună pentru un mediu curat!”

Obiectivul nostru prioritar rămâne asigurarea unor servicii moderne și performante, satisfacerea cerințelor și așteptărilor tuturor clienților noștri, actuali și potențiali, cu servicii de calitate.