Anunț-Concurs proiecte management la Teatrul “Mihai Eminescu”

Secțiunea ANEXE:

*HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 395/2020 (..aici)

*HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 10/2021 (..aici)

*ORGANIGRAMA TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*BUGETUL APROBAT AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI PE ANII 2017, 2018, 2019, 2020
     2017 (..aici)         2018 (..aici)         2019 (..aici)        2020 (..aici)