Anunț reluare procedura-Concurs proiecte management la Teatrul “Mihai Eminescu”

Secțiunea ANEXE:

*HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 395/2020 (..aici)

*ANEXA 3 LA HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 395/2020 PRIVIND CONDIȚIILE DE PARTICIPARE LA CONCURS (..aici)

*HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 112/2021 PRIVIND MODIFICAREA ANEXELOR 1si 2 LA H.C.L. 395/2020 (..aici)

*CAIET DE OBIECTIVE PENTRU CONCURSUL DE PROIECTE DE MANAGEMENT LA TEATRUL "MIHAI EMINESCU" (..aici)

*ORGANIGRAMA TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*BUGETUL APROBAT AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI PE ANUL 2017 (..aici) 

*BUGETUL APROBAT AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI PE ANUL 2018 (..aici) 

*BUGETUL APROBAT AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI PE ANUL 2019 (..aici) 

*BUGETUL APROBAT AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI PE ANUL 2020 (..aici)

(publicare site: 12 apr. 2021)

***

Anunț-Concurs proiecte management la Teatrul “Mihai Eminescu”

Secțiunea ANEXE:

*HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 395/2020 (..aici)

*HOTĂRAREA DE CONSILIU LOCAL NR. 10/2021 (..aici)

*ORGANIGRAMA TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE  AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*STATUL DE FUNCȚII AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI (..aici)

*BUGETUL APROBAT AL TEATRULUI  "MIHAI EMINESCU" BOTOȘANI PE ANII 2017, 2018, 2019, 2020
     2017 (..aici)         2018 (..aici)         2019 (..aici)        2020 (..aici)