Agenda

LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria -privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Comunicate de presă
Publicat la data de: Joi, 21 martie 2019
Comunicat privind acordarea tichetelor sociale pentru varstnici
        Primăria Municipiului BotoƟani anunƣă categoriile de persoane care Ăźndeplinesc următoarele condiții:
1.      sunt persoane vĂąrstnice cu domiciliul Ăźn municipiul Botoșani, pensionari ai sistemului public de pensii care au Ăźmplinit sau Ăźmplinesc Ăźn cursul anului de referintă vĂąrsta standard de pensionare de 65 de ani;
2.      venitul net lunar provenit dintr-o pensie sau din pensii cumulate, Ăźnsumate cu 1/12 din valoarea netă a dobĂąnzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular să fie mai mic sau cel mult egal cu 700 lei;
3.      nu realizează venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat
că ĂźncepĂąnd cu data de 01.04.2019 pot depune la sediul Directiei de Asistență Socială Botoșani, Ăźn str. Săvenilor nr. 12, cererile pentru acordarea tichetelor sociale persoanelor- pensionari ai sistemului public de pensii din municipiul Botoșani conform prevederilor H.C.L. nr. 288/20 decembrie 2016, Ăźnsoțite de copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară.
Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la sediul Primăriei Municipiului Botoșani, din Piața Revoluției nr. 1, camera 2, ĂźncepĂąnd din 8 aprilie 2019, respectiv a doua zi celei Ăźn care s-a depus cererea, Ăźntre orele 8:30 – 16:30.
În situația Ăźn care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru a primi tichetele, acestea vor putea fi ridicate de reprezentantul său legal, care trebuie să prezinte atĂąt actul său de identitate, cĂąt și al beneficiarului, Ăźn original.
În schimbul tichetelor sociale, pensionarii cu venituri mici vor putea obține bunuri și servicii Ăźn valoare echivalentă constĂąnd Ăźn alimente, Ăźmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și servicii medicale sau de curățenie. Aceste produse sau servicii vor putea fi achiziționate doar de la unitățile din lista  care va fi distribuita pensionarilor odată cu ĂźnmĂąnarea tichetelor.
Publicat la data de: 28.09.2018
Solicitari forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere
Primăria Municipiului Botoșani, urmarea aprobării Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, anunță persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau întreprinderile familiale care au nevoie de forță de muncă și funcționează pe raza unității administrativ-teritoriale că pot solicita forță de muncă pentru desfășurarea activităților sezoniere.
Detalii  (aici)
Publicat la data de: 30.10.2017
CONCURSURI PENTRU COPII : DESENE PE ASFALT, COLECTARE DEȘEURI, IMPLICARE CIVICA (ESEURI, REPORTAJE, DESENE, PHOTOVOICE)
Primăria Municipiului Botoșani, Asociația Partnet- Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și SC Agrafics Communication SRL, în calitate de Beneficiari al proiectului “Un nou început- GAL Botoșani- Sprijin pentru Dezvoltarea unei Strategii Locale Durabile”, în parteneriat cu Asociatia Buzzmedia, Asociația pentru Protecția Consumatorilor - Centrul Europe Direct Botoșani și Agenția Dezvoltare Comunitara Interactivă, în calitate de facilitatori comunitari desemnați în cadrul proiectului sus-menționat,organizează o serie de concursuri în cadrul campaniei de animare și mobilizare a comunității prin Grupul de Acțiune Locală BOTOȘANI PENTRU VIITOR.

Pentru mai multe informatii puteti consulta Regulamentul concursului (aici)
Publicat la data de: 26/10/2017
FOCUS GROUP-URI CU REPREZENTANȚI INSTITUȚIONALI ȘI CU FEMEI ÎN CADRUL PROIECTULUI GAL
Municipiul Botoșani continuă seria evenimentelor înscrise în campania de consultare și animare a comunității locale cu privire la posibilitățile de dezvoltare disponibile prin intermediul mecanismului de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității.
      După un prim focus group cu tinerii, organizat la începutul săptămânii, joi, 26.10.2017, Sala de ședințe a Consiliului Local va găzdui alte două evenimente de consultare, care vor avea în centru reprezentanți instituționali (ora 10.00) și femei - persoane resursă din comunitate (ora 13.00).
Evenimentul face parte din proiectul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani îl implementează, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.
      
Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA  
Publicat la data de: 23/10/2017
FOCUS GROUP CU TINERII ÎN CADRUL PROIECTULUI GAL
Municipiul Botoșani organizează, în data de 24.10.2017, începând cu ora 13.00, în sala de ședințe a Consiliului Local, un focus group la care sunt invitați să participe tineri care frecventează cursurile Liceului Teoretic ”Nicolae Iorga“, Grup Școlar ”Petru Rareș” și Grup Școlar “Elie Radu“.
Scopul întâlnirii este consultarea tinerilor din zonele marginalizate cu privire la intervențiile disponibile prin mecanismul de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității.
Evenimentul face parte din proiectul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani îl implementează, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.
      
Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA  

Publicat la data de: 21.09.2017
Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile
Municipiul Botoșani, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilăși S.C. Agrafics Communication S.R.L., a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071.
      Acest contract este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.
      Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare înmunicipiul Botoșani prin mobilizarea și animarea comunității și a partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de AcțiuneLocală (GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 221,425.65 lei.
Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. PiataRevolutieinr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA  
Publicat la data de: 25 mai 2017
Invitatie la Festivalul "Bucurie in Miscare Romania"
În perioada 27-28 mai 2017 are loc pe Pietonalul Unirii Festivalul "Bucurie în Mișcare România", festival organizat de către Asociația 11even din Cluj-Napoca în parteneriat cu  Primăria Municipiului Botoșani, scopul acestuia fiind promovarea mișcării și competiției în comunitate, educarea tinerilor privind importanța reciclării și a protecției mediului.
Agenda festivalului cuprinde urmatoarele activități:
Sâmbată, 27 mai 2017, între orele 10-21
Pietonalul Unirii
- Crosul Bucurie în Mișcare, probe speciale pentru copii și adulți
- Caravana de joacă (activități pentru copii între 4-10 ani), maratonul jocurilor românești: Țările, Baba Oarba, Țară țară vrem ostași, Mațele încurcate, Rațele și vânătorii, Jocul elasticului
- Concursuri și jocuri sportive diverse (activități pentru copii și tineri între 11-18 ani), jocuri: badminton, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu piciorul, popice finlandeze, badminton și volei etc.
- Mânuțe dibace (activități pentru copii între 4-14 ani), standuri și corturi cu diverse activități: meșteșuguri tradiționale
- Bunătăți sănătoase, standuri și corturi cu mâncare și băuturi răcoritoare: producători tradiționali (fructe diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu mâncare
- Demonstrații sportive, arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, cycling, alte sporturi cu reprezentare locală

Duminica, 28 mai 2017, intre orele 12-19
Pietonalul Unirii
- Caravana de joacă (activități pentru copii între 4-10 ani), maratonul jocurilor românești: Țările, Baba Oarba, Țară țară vrem ostași, Mațele încurcate, Rațele și vânătorii, Jocul elasticului
- Concursuri și jocuri sportive diverse (activități pentru copii și tineri între 11-18 ani), jocuri: badminton, fotbal target, ski pe astfalt, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu piciorul, popice finlandeze, badminton și volei, etc.
- Cupa copiilor la mini-fotbal (destinata copiilor între 8-12 ani)
- Mânuțe dibace (activități pentru copii între 4-14 ani)
- Bunătăți sănătoase, standuri și corturi cu mâncare și băuturi răcoritoare: producatori tradiționali (fructe diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu mâncare
- Demonstrații sportive, arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, cycling, alte sporturi cu reprezentare locală
- Reciclăm și ne jucăm, Competiție de jucării și jocuri create din materiale reciclabile, spațiu de joacă și expoziție de jocuri și jucării create din materiale reciclabile
Vă așteptăm cu drag, în număr cât mai mare să luați parte la aceste activități deosebite!
Publicat la data de: 21.04.2017
MANIFESTARI ZILELE ORASULUI 2017
Zilele Orasului Botosani 21-23 aprilie 2017

Manifestari in Centrul Vechi:
VINERI, 21 aprilie
19.00- 20.00 – Artist local
21.00 – 22.00 – Lora& Band
22.00 – 23.00 – Antonia
SAMBATA , 22 aprilie
19.00 – 20.00 – Grupul Margaritare – Ion Oloieru
20.00 – 21.00 – Artist local
21.00 – 22.00 – Fara zahar
22.00 – 23.00 – Loredana Groza
DUMINICA, 23 APRILIE
18.45 – 19.00 – Enache Mihai – muzica populara
19.00 -19.40 – G.POWER – Andrei Vornicu
19.40 – 20.00 – Scoala Populara de Arte& Clubul Pro Dance – Dicu Constantin
20.00 – 21.00 – Pavel Stratan
21.00 -22.00 – Ion Suruceanu
22.00 – 23.00 – Alex Velea
23.00 -23.15 – Foc de artificii

Alte manifestari:
VINERI, 21 APRILIE
13.00 – Deschiderea Targului Mesterilor Populari, editia a XI-a – Pietonalul Unirii
SAMBATA, 22 APRILIE
18.00 - Concert extraordinar HARRY TAVITIAN – “ DE LA BLUES LA REZONANTE ARMENESTI IN JAZZ” – Casa de Cultura a Sindicatelor
18.00 – Piesa de teatru “Cerere in casatorie” de A.P.Cehov – Casa Tineretului
DUMINICA, 23 APRILIE
11.00 si 12.30 - Spectacolul “Elefantelul curios” – Teatrul Vasilache
18.30 - Concertul “Divertisment simfonic de Ziua Orasului” sustinut de Orchestra Flarmonica – Casa de Cultura a Sindicatelor
19.00 –Spectacolul ”Cartofi prajiti cu orice“ dupa Arnold Wesker – Premiera – Casa Tineretului
Publicat la data de: 13 ianuarie 2017
Aplicatia Botosani City Report este din nou functionala!
         Primăria municipiului Botoșani anunță pe această cale utilizatorii aplicației City Report că, începând de astăzi, 13.01.2017, aceasta a redevenit funcțională.
         Pentru o corectă funcționare a aplicației, utilizatorii sunt rugați să-și reinstaleze noua versiune a aplicației City Report.
         Primăria municipiului își cere scuze pentru perioada în care City Report nu a funcționat și așteaptă în continuare sesizările venite din partea locuitorilor municipiului Botoșani.  
Publicat la data de: 26 august 2016
FESTIVALUL DIVERSITĂȚII MULTICULTURALE
VINERI, 2 SEPTEMBRIE 2016
•      09.00 – Pietonalul Unirii - Deschiderea Festivalului – Expoziție foto surprinzând viața minorităților în cele 3 județe de intervenție a proiectului (Botoșani, Bistrița Năsăud și Iași)
•      10.00- 11.00 –Primăria Botoșani -  Workshop de lectur㠖 impresii ale tinerilor botoșăneni cu privire la lucrări celebre ale reprezentanților minorităților (colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Botoșani, Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani)
•      11.00-13.00- Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Botoșani - Tur de oraș  în zone marcate de amprenta minorităților – armeni, evrei, lipoveni, romi
•      17.00 – Zona scenei -  Bulevardul Mihai Eminescu - Degustare bucate tradiționale aparținând minorităților
•      17.00- 18.00- Scenă- Bulevardul Mihai Eminescu – Recital al Filarmonicii Botoșani

SÂMBĂTĂ, 3 SEPTEMBRIE 2016
•      10.00 –11.00 Parcul Mihai Eminescu - Ateliere participative, jocuri șiactivități pentru copii (face painting, jocuri interculturale, concursuri de desene pe asfalt) în colaborare cu Teatrul de Păpuși Vasilache, cu participarea actorilor Marius Rusu si Anamaria Chelaru
•      11.00-13.00 - Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Botoșani - Tur de oraș  în zone marcate de amprenta minorităților – armeni, evrei, lipoveni, romi
•      16.45 -17.00 – Primăria Municipiului Botoșani - Parada portului tradițional; flashmob
•      17.00 -18.00 - Scenă- Bulevardul Mihai Eminescu - Spectacol de dansuri și cântece tradiționale ale etnicilor –lipoveni, greci, armeni, romi, români, maghiari,  etc
•      18.00-20.00 – Scen㠖 Bulevardul Mihai Eminescu – Spectacol pentru copii: Lumea mascotelor Cheia Sol, coordonator prof. Oana Pușcașu.
•      18.00- 20.00- Casa Tineretului - Spectacol de teatru -  Strunga dintre moarte și viață, Spectacol de Florin Kevorkian, pus în scenă de actorii Teatrului Mihai Eminescu, cu sprijinul Uniunii Armenilor din România, sucursala Botoșani –președinte Cristian Lazarovici și Asociația Pro Urban

DUMINICĂ, 4 SEPTEMBRIE 2016
•      17.30 – 18.30- Scenă - Proiecție film în aer liber – Documentarul ”Povestea etniilor din Iași, Botoșani și Bistrița Năsăud”, realizat în cadrul proiectului – 60 min
•      18.30-19.30 – Scenă- Bulevardul Mihai Eminescu- Asociația Culturală Arlechin- Instantanee multiculturale – din program: balet, dans, teatru, muzică
•      19.30- 22.30 – Scenă- Bulevardul Mihai Eminescu - Spectacol live prezentat de Liviu Sorinel și  susținut de:
19.30-20.00: Miruna Buz㠖 reprezentantă din Botoșani la show-ul X Factor;
20.00- 20.50 – Nicole Cherry& Band – revelația muzicii pop și raggae românești
21.00 – 22.30: Ianna Novac – solistă pop&pop opera din Chișinău, fostă componentă a trupei ASIA; Mediana Vlad – solistă pop și pop opera, vocea studiourilor Walt Disney în România, D.I.O.S. symphonic pop rock orchestra, dirijor Tiberiu Oprea

Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare