Agenda

LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria -privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Comunicate de presă
Publicat la data de: Joi, 21 martie 2019
Comunicat privind acordarea tichetelor sociale pentru varstnici
        Primăria Municipiului Botoşani anunţă categoriile de persoane care ĂŽndeplinesc următoarele condiții:
1.      sunt persoane vârstnice cu domiciliul ĂŽn municipiul Botoșani, pensionari ai sistemului public de pensii care au ĂŽmplinit sau ĂŽmplinesc ĂŽn cursul anului de referintă vârsta standard de pensionare de 65 de ani;
2.      venitul net lunar provenit dintr-o pensie sau din pensii cumulate, ĂŽnsumate cu 1/12 din valoarea netă a dobânzii anuale aferente depozitelor bancare deținute de titular să fie mai mic sau cel mult egal cu 700 lei;
3.      nu realizează venituri din beneficii de asistență socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale, respectiv indemnizații cuvenite persoanelor cu handicap grav sau accentuat
că începând cu data de 01.04.2019 pot depune la sediul Directiei de Asistență Socială Botoșani, în str. Săvenilor nr. 12, cererile pentru acordarea tichetelor sociale persoanelor- pensionari ai sistemului public de pensii din municipiul Botoșani conform prevederilor H.C.L. nr. 288/20 decembrie 2016, însoțite de copia actului de identitate și cuponul de pensie din luna anterioară.
Tichetele sociale vor putea fi ridicate de la sediul Primăriei Municipiului Botoșani, din Piața Revoluției nr. 1, camera 2, începând din 8 aprilie 2019, respectiv a doua zi celei în care s-a depus cererea, între orele 8:30 – 16:30.
În situația în care beneficiarul nu se poate prezenta personal pentru a primi tichetele, acestea vor putea fi ridicate de reprezentantul său legal, care trebuie să prezinte atât actul său de identitate, cât și al beneficiarului, în original.
În schimbul tichetelor sociale, pensionarii cu venituri mici vor putea obține bunuri și servicii ĂŽn valoare echivalentă constând ĂŽn alimente, ĂŽmbrăcăminte, produse de igienă, medicamente și servicii medicale sau de curățenie. Aceste produse sau servicii vor putea fi achiziționate doar de la unitățile din lista  care va fi distribuita pensionarilor odată cu ĂŽnmânarea tichetelor.
Publicat la data de: 28.09.2018
Solicitari forta de munca pentru desfaurarea activitatilor sezoniere
Primaria Municipiului Botoșani, urmarea aprobarii Legii nr. 192 din 19 iulie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, anunța persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale sau intreprinderile familiale care au nevoie de forța de munca și funcționeaza pe raza unittții administrativ-teritoriale ca pot solicita forta de munca pentru desfaurarea activitatilor sezoniere. Detalii  (aici)
Publicat la data de: 30.10.2017
CONCURSURI PENTRU COPII : DESENE PE ASFALT, COLECTARE DEȘEURI, IMPLICARE CIVICA (ESEURI, REPORTAJE, DESENE, PHOTOVOICE)
Primăria Municipiului Botoșani, Asociația Partnet- Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și SC Agrafics Communication SRL, in calitate de Beneficiari al proiectului -Un nou inceput- GAL Botoșani- Sprijin pentru Dezvoltarea unei Strategii Locale Durabile-, in parteneriat cu Asociatia Buzzmedia, Asociația pentru Protecția Consumatorilor - Centrul Europe Direct Botoșani și Agenția Dezvoltare Comunitara Interactivă, in calitate de facilitatori comunitari desemnați in cadrul proiectului sus-menționat,organizează o serie de concursuri in cadrul campaniei de animare și mobilizare a comunității prin Grupul de Acțiune Locală BOTOȘANI PENTRU VIITOR.

Pentru mai multe informatii puteti consulta Regulamentul concursului (aici)
Publicat la data de: 26/10/2017
FOCUS GROUP-URI CU REPREZENTANȚI INSTITUȚIONALI ȘI CU FEMEI ÎN CADRUL PROIECTULUI GAL
Municipiul Botoșani continuă seria evenimentelor înscrise în campania de consultare și animare a comunității locale cu privire la posibilitățile de dezvoltare disponibile prin intermediul mecanismului de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității.
      După un prim focus group cu tinerii, organizat la începutul săptămânii, joi, 26.10.2017, Sala de ședințe a Consiliului Local va găzdui alte două evenimente de consultare, care vor avea în centru reprezentanți instituționali (ora 10.00) și femei - persoane resursă din comunitate (ora 13.00).
Evenimentul face parte din proiectul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani îl implementează, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.
      
Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA  
Publicat la data de: 23/10/2017
FOCUS GROUP CU TINERII ÎN CADRUL PROIECTULUI GAL
Municipiul Botoșani organizează, în data de 24.10.2017, începând cu ora 13.00, în sala de ședințe a Consiliului Local, un focus group la care sunt invitați să participe tineri care frecventează cursurile Liceului Teoretic ”Nicolae Iorga“, Grup Școlar ”Petru Rareș” și Grup Școlar “Elie Radu“.
Scopul întâlnirii este consultarea tinerilor din zonele marginalizate cu privire la intervențiile disponibile prin mecanismul de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității.
Evenimentul face parte din proiectul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani îl implementează, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC.
      
Persoana de contact:
Raluca BALASCAU, Manager proiect
+4 0 231 531595
+4 0 231 502 200 int.310
www.primariabt.ro
Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA  

Publicat la data de: 21.09.2017
Un nou inceput- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile
Municipiul Botoșani, �n calitate de Beneficiar, �n parteneriat cu Asociația PartNET � Parteneriat pentru Dezvoltare Durabil�și S.C. Agrafics Communication S.R.L., a �ncheiat cu Ministerul Dezvolt�rii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, �n calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Un nou �nceput- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071.

      Acest contract este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritar� 5 - Dezvoltare local� plasat� sub responsabilitatea comunit�ții; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea s�r�ciei și a oric�rei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare local� elaborate la nivelul comunit�ții; Obiectivul specific 5.1: Reducerea num�rului de persoane aflate �n risc de s�r�cie și excluziune social� din comunit�țile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparțin�nd minorit�ții roma, prin implementarea de m�suri/ operațiuni integrate �n contextual mecanismului de DLRC.

      Obiectivul general al proiectului const� �n promovarea incluziunii sociale, combaterea s�r�ciei și a oric�rei forme de discriminare �nmunicipiul Botoșani prin mobilizarea și animarea comunit�ții și a partenerilor locali �n dezvoltarea local�, crearea unui Grup de AcțiuneLocal� (GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Local�.Valoarea total� eligibil� a proiectului este de 221,425.65 lei.

Persoana de contact:

Raluca BALASCAU, Manager proiect

+4 0 231 531595

+4 0 231 502 200 int.310

www.primariabt.ro

Str. PiataRevolutieinr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA  

Publicat la data de: 25 mai 2017
Invitatie la Festivalul "Bucurie in Miscare Romania"
În perioada 27-28 mai 2017 are loc pe Pietonalul Unirii Festivalul "Bucurie în Mișcare România", festival organizat de către Asociația 11even din Cluj-Napoca în parteneriat cu  Primăria Municipiului Botoșani, scopul acestuia fiind promovarea mișcării și competiției în comunitate, educarea tinerilor privind importanța reciclării și a protecției mediului.
Agenda festivalului cuprinde urmatoarele activități:
Sâmbată, 27 mai 2017, între orele 10-21
Pietonalul Unirii
- Crosul Bucurie în Mișcare, probe speciale pentru copii și adulți
- Caravana de joacă (activități pentru copii între 4-10 ani), maratonul jocurilor românești: Țările, Baba Oarba, Țară țară vrem ostași, Mațele încurcate, Rațele și vânătorii, Jocul elasticului
- Concursuri și jocuri sportive diverse (activități pentru copii și tineri între 11-18 ani), jocuri: badminton, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu piciorul, popice finlandeze, badminton și volei etc.
- Mânuțe dibace (activități pentru copii între 4-14 ani), standuri și corturi cu diverse activități: meșteșuguri tradiționale
- Bunătăți sănătoase, standuri și corturi cu mâncare și băuturi răcoritoare: producători tradiționali (fructe diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu mâncare
- Demonstrații sportive, arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, cycling, alte sporturi cu reprezentare locală

Duminica, 28 mai 2017, intre orele 12-19
Pietonalul Unirii
- Caravana de joacă (activități pentru copii între 4-10 ani), maratonul jocurilor românești: Țările, Baba Oarba, Țară țară vrem ostași, Mațele încurcate, Rațele și vânătorii, Jocul elasticului
- Concursuri și jocuri sportive diverse (activități pentru copii și tineri între 11-18 ani), jocuri: badminton, fotbal target, ski pe astfalt, fun tenis, slow biking, mini-alergare, tenis cu piciorul, popice finlandeze, badminton și volei, etc.
- Cupa copiilor la mini-fotbal (destinata copiilor între 8-12 ani)
- Mânuțe dibace (activități pentru copii între 4-14 ani)
- Bunătăți sănătoase, standuri și corturi cu mâncare și băuturi răcoritoare: producatori tradiționali (fructe diverse), sucuri de fructe, alte standuri cu mâncare
- Demonstrații sportive, arte marțiale, fitness, dansuri, kangoo jumps, cycling, alte sporturi cu reprezentare locală
- Reciclăm și ne jucăm, Competiție de jucării și jocuri create din materiale reciclabile, spațiu de joacă și expoziție de jocuri și jucării create din materiale reciclabile
Vă așteptăm cu drag, în număr cât mai mare să luați parte la aceste activități deosebite!
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare