Agenda

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
*Afişează Proiecte finalizate*           *Afişează Proiecte in derulare*
Amenajarea zonei de recreere str. Varnav
Titlul proiectului: Amenajarea zonei de recreere, str. Varnav, nr. 17A, in Municipiul Botosani,cod SMIS 127785
Detalii (...aici)

Amenajare Versant Pacea
Titlul proiectului: Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoșani, cod SMIS 127784
Detalii (...aici)

Reabilitare și modernizare grădinița nr. 22
Reabilitarea și modernizarea Grădiniței nr. 22 Municipiul Botosani, cod SMIS 127790. Detalii (...aici)

Amenajare zona de recreere, Adrian Adamiu FN
Imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate - amenajare zona de recreere Adrian Adamiu FN Ʈn Municipiul Botosani, cod SMIS 127786.
Detalii (aici)

Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv CORNIȘA BOTOȘANI
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013
Axa Prioritara 5 "Dezvoltarea durabila și promovarea turismului",
Domeniul major de intervenție 5.2. "Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calitații serviciilor turistice"
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului
Organism interimar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est
Valoarea totala a proiectului 87.995.331,19 lei
In urma implementarii proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani" se va realiza infrastructura de agrement turistic și sportiv necesara pentru desfașurarea activitaților de divertisment: Inot, sarituri in apa de la tobogan, sarituri la trambulina plaja hochei, patinaj pe gheața, patinaj pe role, tenis de camp, baschet, plimbari cu bicicleta, plimbari in aer liber, jocuri in spații special amenajate.
Prin crearea unui parc turistic ți sportiv de anvergura regionala, proiectul contribuie la sporirea atractivitații turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ACTUALIZARE informatii la 17 iunie 2015 (text + foto)-(aici)


Modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile precum și iluminat arhitectural in municipiul Botoșani
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltarii Regionale ți Turismului.
Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program in Regiunea de Dezvoltare Nors-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est.
Valoarea totala a proiectului 31.995.923,76 lei din care:
Contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regionala 19.858.525,80 lei
Contribuția Guvernului Romaniei din bugetul național 4.362.202,62 lei
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)


Reabilitarea sistemului de termoficare urbana la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 in scopul conformarii la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice
Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de incalzire urbana din municipiul Botosani care sa conduca la reducerea emisiilor poluante inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera cresterea eficientei energetice, cresterea calitatii serviciului public de alimentare cu energie termica la tarife suportabile pentru populatie.
Reabilitarea sistemului de incalzire urbana va fi realizat prin:
-instalare echipamente noi pentru producerea energiei (motoare termice, cazane, etc)
-reabilitarea si modernizarea tuturor echipamentelor si instalatiilor auxiliare (instalatii alimentare cu apa, instalatii de tratare a apei, instalatii de alimentare cu combustibil, sistem de alimentare cu energie electrica etc);
-reabilitare retele de transport si distributie - sistem de conducte si puncte termice;
-realizare sistem de monitorizare si dispecerizare a datelor.
Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni, pana la data de 31.12.2013.
Proiectul are o valoare totala de 155.730.583 lei, din care 77.865.292 lei reprezinta co-finantare din Fondul de Coeziune, 70.078.762 lei din bugetul de stat si 7.786.529 lei din bugetul local, in cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ANUNT PUBLIC(vezi aici)-(Publicat pe site: 12.dec.2014)

Reabilitarea și modernizarea strazilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani
Proiectul "Reabilitarea și modernizarea strazilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani" este finanÅ£at din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana Sub-domeniul: Centre urbane.
VALOAREA PROIECTULUI
Valoarea proiectului este de 33.663.714,56 lei, din care asistența financiara nerambursabila 21.889.543,20 lei.
DURATA PROIECTULUI
Durata de implementare a proiectului este de 37 luni.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ACTUALIZARE date Proiect-APRILIE 2012:(le gasiti aici)
ACTUALIZARE date Proiect-FEBRUARIE 2013:(le gasiti aici)


Plan integrat zona de acțiune urbana cu 5 proiecte individuale
Este un proiect realizat și finanțat prin Programul Operațional Regional, AXA 1.1.
Obiectivul proiectului: Creșterea calitații vieții și crearea de noi locuri de munca in municipiul Botoșani prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii urbane și imbunatațirea serviciilor urbane inclusiv.
Activitați derulate:
- Reabilitarea și modernizarea strazilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani: Calea Naționalș, strazile Ion Pillat, Cuza Voda, Grivița, Savenilor, Parcul Tineretului
- Amenajare/modernizare/reabilitare accese pietonale și carosabile in zona Piața Centrala-Pietonal Transilvaniei
-infrumusețarea prin iluminat a zonelor pietonale, Parcului "Mihai Eminescu" și Piața Revoluției din municipiul Botoșani cat și reabilitarea/refacerea zonelor pietonale și a Pieței Revoluției
- Reabilitarea și modernizarea parcurilor: Junior, Primariei, Sucevei, Tineretului
- Reabilitare/modernizare/adaptarea unei cladiri din Centrul Istoric al orașului și transformarea ei in centru de ingrijire de zi pentru copiii aflați in situații de risc
- Achiziționarea și montarea de sisteme de supraveghere in scopul creșterii gradului de siguranța și a prevenirii criminalitații
Proiectele sunt in implementare.


Restaurare si consolidare Teatrul Mihai Eminescu
Este un proiect realizat și finanțat prin Programul Operațional Regional, 2007 - 2013,
AP 3 - Dezvoltarea durabila și promovarea turismului, DMI 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
-Valoarea proiectului: 21.574.220,90lei
-Proiectul de consolidare si reabilitare a cladirii Teatrului Mihai Eminescu face parte dintr-o inițiativa a Consiliului Municipal de identificare a modalitaților de promovare a turismului in județul Botoșani. Astfel, unul dintre obiectivele "Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Botoșani 2008-2015" il constituie implementarea unei strategii coerente coordonata de un comitet mixt la nivel local, cu accent pe promovarea turismului diversificat sub eticheta de oraș al culturii și tradiției: turism cultural, turism tradiÅ£ional, turism de afaceri, turism sportiv, turism istoric, turism religios, turism de agrement, turism de evenimente, turism medical, turism transfrontalier. In acest context, dezvoltarea turismului este o miza importanta a strategiei, fiind un factor stimulator pentru dezvoltarea economica generala a municipiului și pentru creșterea nivelului de trai.
-Implementarea acestui proiect este justificata in primul rand de starea avansata de degradare in care se afla in prezent cladirea Teatrului. Avand in vedere amploarea investiției necesare in scopul restaurarii acestui monument, costurile necesare nu pot fi in prezent decat parțial suportate de catre Consiliul Municipal, in custodia caruia se afla imobilul. Soluția amanarii intervențiilor de restaurare pana la adunarea fondurilor necesare lucrarilor de construcții este una neproductiva, dat fiind ritmul accelerat de degradare al cladirii și multitudinea lucrarilor de intervenții la care contribuția Consiliului Municipal este solicitata.Proiectul se afla in evaluare.


Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.10, corp A+B, municipiul Botoșani
Proiectul "Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.10, corp A+B, municipiul Botoșani" este finanțat și realizat prin Programul Operațional Regional, AXA 3.4.
Obiectivul proiectului: imbunatațirea infrastructurii serviciilor de educație.
Activitați derulate in cadrul proiectului:
-Reabilitare Corp B (exterior, interior, instalație sanitara, electrica, termica)
-Reabilitare corp A
Proiectul se afla in evaluare.


Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr. 4, corp A, municipiul Botoșani
Proiectul "Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr. 4, corp A, municipiul Botoșani" este realizat și finanțat prin Programul Operațional Regional, AXA 3.4.
Obiectivul proiectului: imbunatațirea infrastructurii seriviciilor de educație.
Activitați derulate in cadrul proiectului:
-extinderea cu 2 sali de clasa și hol de circulație.
-reabilitarea cladirii existente (exterior, interior, instalație electrica, termica, sanitara).
- refacerea trotuarelor și a cailor de acces.
Proiectul se afla in evaluare.


Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare