Agenda

LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria -privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
*Afişează Proiecte finalizate*           *Afişează Proiecte in derulare*
Parc Regional de Agrement Turistic si Sportiv CORNIȘA BOTOȘANI
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007 -2013
Axa Prioritară 5 ”Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”,
Domeniul major de intervenție 5.2. ”Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice”
Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Organism interimar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
Valoarea totală a proiectului 87.995.331,19 lei
În urma implementării proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic și Sportiv Cornișa Botoșani" se va realiza infrastructura de agrement turistic și sportiv necesară pentru desfășurarea activităților de divertisment: înot, sărituri în apî de la tobogan, sărituri la trambulină plajă hochei, patinaj pe gheață, patinaj pe role, tenis de câmp, baschet, plimbări cu bicicleta, plimbări în aer liber, jocuri în spații special amenajate.
Prin crearea unui parc turistic ți sportiv de anvergură regională, proiectul contribuie la sporirea atractivității turistice a Regiunii de Dezvoltare Nord-Est.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ACTUALIZARE informatii la 17 iunie 2015 (text + foto)-(aici)


Modernizare și reabilitare accese pietonale și carosabile precum și iluminat arhitectural în municipiul Botoșani
Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane.
Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale ți Turismului.
Organism Intermediar responsabil cu implementarea acestui program în Regiunea de Dezvoltare Nors-Est este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.
Valoarea totală a proiectului 31.995.923,76 lei din care:
Contribuția Uniunii Europene din Fondul European de Dezvoltare Regională 19.858.525,80 lei
Contribuția Guvernului României din bugetul național 4.362.202,62 lei
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)


Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botosani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislatia de mediu si cresterii eficientei energetice
Obiectivul proiectului este reabilitarea sistemului de încălzire urbană din municipiul Botosani care să conducă la reducerea emisiilor poluante inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cresterea eficientei energetice, cresterea calitătii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populatie.
Reabilitarea sistemului de încălzire urbană va fi realizat prin:
-instalare echipamente noi pentru producerea energiei (motoare termice, cazane, etc)
-reabilitarea si modernizarea tuturor echipamentelor si instalatiilor auxiliare (instalatii alimentare cu apă, instalatii de tratare a apei, instalatii de alimentare cu combustibil, sistem de alimentare cu energie electrică etc);
-reabilitare retele de transport si distributie - sistem de conducte si puncte termice;
-realizare sistem de monitorizare si dispecerizare a datelor.
Perioada de implementare a proiectului este de 34 luni, până la data de 31.12.2013.
Proiectul are o valoare totală de 155.730.583 lei, din care 77.865.292 lei reprezintă co-finantare din Fondul de Coeziune, 70.078.762 lei din bugetul de stat si 7.786.529 lei din bugetul local, în cadrul Programului Operational Sectorial Mediu.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ANUNT PUBLIC(vezi aici)-(Publicat pe site: 12.dec.2014)

Reabilitarea și modernizarea străzilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani
Proiectul "Reabilitarea și modernizarea străzilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani" este finanĹŁat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană Sub-domeniul: Centre urbane.
VALOAREA PROIECTULUI
Valoarea proiectului este de 33.663.714,56 lei, din care asistența financiară nerambursabilă 21.889.543,20 lei.
DURATA PROIECTULUI
Durata de implementare a proiectului este de 37 luni.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)
ACTUALIZARE date Proiect-APRILIE 2012:(le gasiti aici)
ACTUALIZARE date Proiect-FEBRUARIE 2013:(le gasiti aici)


Plan integrat zona de acțiune urbană cu 5 proiecte individuale
Este un proiect realizat și finanțat prin Programul Operațional Regional, AXA 1.1.
Obiectivul proiectului: Creșterea calității vieții și crearea de noi locuri de muncă în municipiul Botoșani prin reabilitarea și modernizarea infrastructurii urbane și îmbunătățirea serviciilor urbane inclusiv.
Activități derulate:
- Reabilitarea și modernizarea străzilor inelului principal de circulație din municipiul Botoșani: Calea Naționalș, străzile Ion Pillat, Cuza Vodă, Grivița, Săvenilor, Parcul Tineretului
- Amenajare/modernizare/reabilitare accese pietonale și carosabile în zona Piața Centrală-Pietonal Transilvaniei
-Înfrumusețarea prin iluminat a zonelor pietonale, Parcului "Mihai Eminescu" și Piața Revoluției din municipiul Botoșani cât și reabilitarea/refacerea zonelor pietonale și a Pieței Revoluției
- Reabilitarea și modernizarea parcurilor: Junior, Primăriei, Sucevei, Tineretului
- Reabilitare/modernizare/adaptarea unei clădiri din Centrul Istoric al orașului și transformarea ei în centru de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc
- Achiziționarea și montarea de sisteme de supraveghere în scopul creșterii gradului de siguranță și a prevenirii criminalității
Proiectele sunt in implementare.


Restaurare si consolidare Teatrul Mihai Eminescu
Este un proiect realizat și finanțat prin Programul Operațional Regional, 2007 - 2013,
AP 3 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, DMI 5.1 - Restaurarea și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe.
-Valoarea proiectului: 21.574.220,90lei
-Proiectul de consolidare si reabilitare a clădirii Teatrului ”Mihai Eminescu” face parte dintr-o inițiativă a Consiliului Municipal de identificare a modalităților de promovare a turismului în județul Botoșani. Astfel, unul dintre obiectivele ”Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Botoșani 2008 – 2015” Îl constituie ”implementarea unei strategii coerente coordonată de un comitet mixt la nivel local, cu accent pe promovarea turismului diversificat sub eticheta de oraș al culturii și tradiției: turism cultural, turism tradiĹŁional, turism de afaceri, turism sportiv, turism istoric, turism religios, turism de agrement, turism de evenimente, turism medical, turism transfrontalier”. În acest context, ”dezvoltarea turismului este o miză importantă a strategiei, fiind un factor stimulator pentru dezvoltarea economică generală a municipiului și pentru creșterea nivelului de trai”.
-Implementarea acestui proiect este justificată în primul rând de starea avansată de degradare în care se află în prezent clădirea Teatrului. Având în vedere amploarea investiției necesare în scopul restaurării acestui monument, costurile necesare nu pot fi în prezent decât parțial suportate de către Consiliul Municipal, în custodia căruia se află imobilul. Soluția amânării intervențiilor de restaurare până la adunarea fondurilor necesare lucrărilor de construcții este una neproductivă, dat fiind ritmul accelerat de degradare al clădirii și multitudinea lucrărilor de intervenții la care contribuția Consiliului Municipal este solicitată.Proiectul se află în evaluare.


Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.10, corp A+B, municipiul Botoșani
Proiectul "Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr.10, corp A+B, municipiul Botoșani" este finanțat și realizat prin Programul Operațional Regional, AXA 3.4.
Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii serviciilor de educație.
Activități derulate în cadrul proiectului:
-Reabilitare Corp B (exterior, interior, instalație sanitară, electrică, termică)
-Reabilitare corp A
Proiectul se află în evaluare.


Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr. 4, corp A, municipiul Botoșani
Proiectul "Reabilitare Școala cu clasele I-VIII nr. 4, corp A, municipiul Botoșani" este realizat și finanțat prin Programul Operațional Regional, AXA 3.4.
Obiectivul proiectului: Îmbunătățirea infrastructurii seriviciilor de educație.
Activități derulate în cadrul proiectului:
-extinderea cu 2 săli de clasă și hol de circulație.
-reabilitarea clădirii existente (exterior, interior, instalație electrică, termică, sanitară).
- refacerea trotuarelor și a căilor de acces.
Proiectul se află în evaluare.


Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare