Agenda

LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria -privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
*Afişează Proiecte finalizate*           *Afişează Proiecte in derulare*
Reabilitare și modernizare străzi urbane în municipiul Botoșani
      Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 2 – ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale” , Domeniul de intervenție 2.1 – ” Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură”
COD SMIS 973
Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est
Beneficiar: Municipiul Botoșani
Valoare totală proiect: 36.851.480,07 lei
Contribuție nerambursabilă (FEDR + buget național): 28.558.786,70 lei
Contribuție buget local: 582.832,38 lei
Data începerii: 27 februarie 2009
Data finalizării: 26 septembrie 2012
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este modernizarea infrastructurii de transport locale din municipiul Botoțani, în vederea preluării traficului greu, creșterii gradului de siguranță a circulației, reducerii timpului de călătorie prin fluidizarea traficului, a poluțrii aerului în zona țintă și a consumului de carburanți auto.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI sunt reabilitarea și modernizarea a 13,4 km de străzi urbane în municipiul Botoțani: Calea Națională (bariera Dorohoi) - 3,15 km, Strada Uzinei -0,2 km, Strada Împărat Traian -1,5 km, Strada Tudor Vladimirescu - 1,75 km, Strada Petru Rareș - 1,2 km, Calea Națională (bariera Iași) - 3,75 km, Strada Sucevei - 1,85 km, astfel:
reabilitarea și modernizarea a 0,5 km de străzi urbane de categoria I, artera magistrală care asigură preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național (DN29B) ce traversează oraĹźul, deservește zona industrială și de locuit, astfel:
* 0, 5 km din Calea Națională - bariera Dorohoi
reabilitarea si modernizarea a 6,7 km de străzi urbane de categoria II, străzi de legătură, care asigură circulația majoră între zonele funcționale și de locuit, astfel:
* 2,65 km din Calea Nțională - bariera Dorohoi
* 0,2 km din Strada Uzinei
* 1,5 km din Strada Împărat Traian
* 0,5 km din Strada Tudor Vladimirescu
* 1,85 km din Strada Sucevei
reabilitarea si modernizarea a 6,2 km de străzi urbane de categoria III, străzi colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijează spre străzile de legătură sau magistrale , astfel:
* 1,25 km din Strada Tudor Vladimirescu
* 1,20 km din Strada Petru Rareș
* 3,75 km din Calea Națională - bariera Iași
Modalitatile de realizare a obiectivelor specifice sunt:
Reabilitarea căilor de circulație și a suprafețelelor destinate deplasării pietonilor, pentru readucerea acestora la nivelul ”de serviciu” potrivit normelor tehnice în vigoare.
Modernizarea elementelor geometrice și redimensionarea capacității portante pe baza rezultatelor stabilite în studiul de trafic pentru prognoza de 15 ani - 2007 -2022.
Fluidizarea traficului, creșterea capacității de circulație prin mărirea vitezei până la limita admisă prin amenajări sau modernizări ale intersecțiilor (sensuri giratorii) și reamplasarea stațiilor de tramvai cu amenajare denivelată.
Creșterea siguranței circulației pentru toți participanții la trafic, asigurarea de condiții egale de șanse prin introducerea semnalizării orizontale și verticale reflectorizante, iluminatul corespunzător a căii rutiere, a spațiilor pentru deplasarea pietonilor, amenajarea traversărilor denivelate pentru persoanele cu handicap și a pistelor pentru deplasarea bicicliștilor.
GRUPUL ȚINTĂ‚
Grupul țintă al proiectului este format din totalitatea participanților la traficul pe Calea Națională (bariera Dorohoi), Strada Uzinei, Strada Împărat Traian, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Petru Rareș, Calea Națională (bariera Iași) și Strada Sucevei: șoferi, pietoni, bicicliști, atât din municipiul Botoșani, cât și cei care tranzitează orașul și din totalitatea agenților economici din zonele limitrofe acestor strșzi, care vor beneficia de rezultatele proiectului: fluidizarea traficului, creșterea siguranței în transport, reducerea poluării aerului, reducerea consumului de carburanți auto, timpul redus de călătorie.
Șoferii, bicicliștii și motocicliștii, pietonii, participanți la traficul pe străzile reabilitate și modernizate prin proiect pot fi cuantificați, conform datelor extrase din Studiul de Trafic, cu ajutorul Centralizatoarelor de trafic, prin calculul mediei zilnice a traficului pe aceste străzi :
* aproximativ 170 bicicliști și motocicliști, atât din municipiul Botoșani, cât și care tranzitează orașul;
* aproximativ 32.330 șoferi de autoturisme, microbuze și autocamioane, atât din municipiul Botoșani, cât și care tranzitează orașul;
* aproximativ 420 șoferi de autobuze, atât din municipiul Botoșani, cât și care tranzitează orașul;
* aproximativ 4.430 șoferi de autocamioane și derivate, șoferi de autovehicule, șoferi de tractoare fără remorcă, șoferi de autocamioane cu remorcș, atât din municipiul Botoșani, cât și care tranzitează oraăul.
LUCRĂRILE PRINCIPALE executate:
1.      Desfaceri și demontări, lucrări de pregătire a suprafețelor carosabile și pietonale
2. Lucrări de bordurare
3.      Reabilitarea gurilor de scurgere, a capacelor carosabile și răsuflătorilor
4.      Lucrări de reabilitare și modernizare a suprafețelor carosabile
5.      Reabilitarea trotuarelor
6.      Realizarea pistelor pentru biciclete în zonele de intrare în municipiu și între grupurile mari de Școli - 5,45 km, astfel:
-      Calea Națională - 2.515 km
-      Str.T.Vladimirescu - 0,39 km
-      Calea Nationala (bariera Iași) - 2,545 km
7.      Extinderea suprafeței carosabile, respectiv trecerea de la 2 și/sau 3 benzi la 4 benzi de circulație, în zona șoseaua Iașului, zona Sucevei - intrarea dinspre Suceava.
8.      Reabilitarea lucrărilor de semnalizare rutieră
9.      Amenajare/ modernizare 6 sensuri giratorii:
-      str.Împ.Traian - la intersecția cu str. O.Onicescu și la intersecția cu str. T.Vladimirescu
-      str.T.Vladimirescu - la intersecția cu str.Grivița
-      Calea Națională (bariera Iași) - la intersecția cu Bd. M.Eminescu și la intersecția cu Cartier Alfa Land
-      Str. Sucevei - la intersecția cu str.Pacea
PRINCIPALELE REZULTATE:
      Reabilitarea și modernizarea a 7 străzi din municipiul Botoșani: Calea Națională (bariera Dorohoi)- 3.15 km, Strada Uzinei - 0.2 km, Strada Împărat Traian - 1.5 km, Strada Tudor Vladimirescu - 1.75 km, Strada Petru Rareș - 1.2 km, Calea Națională (bariera Iași) - 3.75 km, Strada Sucevei - 1.85 km
      Facilitarea mobilității populației și a bunurilor, fluidizarea traficului urban
      Creșterea traficului de marfă și pasageri pe străzile reabilitate/modernizate
      Crearea condițiilor pentru dezvoltarea industriei de turism, creând premisele pentru apariția unui produs turistic complex și diversificat: cultural, istoric, agrement, sportiv, religios si de afaceri.
Proiect finalizat (Foto de la finalizarea proiectului-aici)
(Detaliile si galeria foto pot fi gasite aici)


Reabilitarea Centrului Istoric și a zonei pietonale a municipiului Botoșani
Este un proiect finanţat şi realizat prin programul PHARE CES 2006 de către Uniunea Europeană şi Bugetul Naţional.
Obiectivul proiectului: Reabilitarea a 18 clădiri cu valoare de patrimoniu şi a zonei pietonale din Centrul Istoric al Municipiului Botoşani ca premisă a relansării turismului local.
Activităţi derulate:
- Executarea de lucrări de reabilitare a reţelei de utilităţi (apă-canal, gaz, energie electrică)
- Refacerea şi amenajarea a trei parcări
- Construirea unei fântâni arteziene
- Dotare cu mobilier urban
- Îmbunătăţirea zonelor de acces şi de legătură cu alte zone importante ale oraşului
Valoarea proiectului: 7,6 milioane de euro fără TVA
Proiectul este finalizat.


Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona de acțiune a Municipiului BOTOȘANI prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere
Proiectul este finanșat din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritară 1- Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
Autoritate de Management: MINISTERUL DEZVOLTĂ‚RII REGIONALE ȘI TURISMULUI
Organism Intermediar: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ‚ NORD-EST
Valoarea totală a proiectului: 2.771.333,94 lei. Proiectul este finalizat.


Reabilitarea, modernizarea parcurilor si a spatiilor verzi, precum si reabilitarea si modernizarea iluminatului ornamental aferent acestora, in Municipiul Botosani
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”
Domeniul de intervenție 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane
Autoritate de Management : MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
Organism Intermediar : AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST
Valoarea totala a proiectului: 7.495.427,68 lei
Proiectul de investiții se încadrează în Planul Integrat de dezvoltare urbană a municipiului Botoșani, corespunzînd obiectivului creșterea condițiilor de viață și a atractivității spațiilor publice din zona de acțiune urbană în rândul cetățenilor municipiului Botoșani până în 2015.Proiectul este finalizat.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)


Reutilizare cladire in scopul transformarii in centru social in Municipiul Botosani
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013
Axa prioritară 1 ”Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”
Domeniul de intervenĹŁie 1.1. ”Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Centre urbane
Autoritate de Management : MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE șI TURISMULUI
Organism Intermediar : AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ‚ NORD-EST
Valoarea totală a proiectului: 3.928.111.44 lei
Proiectul de investiții se încadrează în Planul Integrat de dezvoltare urbană a municipiului Botoșani, obiectivul eliminarea disparităților la nivel social și intervenții la nivelul siguranței cetățeanului în zona de acțiune urbană până în 2015, prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea echității sociale, corelându-se prin faptul că urmărește aceeași finalitate: creșterea calității vietii cetățenilor municipiului Botoșani.Proiectul este finalizat.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)


Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului Sfintul Gheorghe Botosani
Proiectul ”Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Recuperare ”Sf. Gheorghe” se adreseaza populatiei din municipiul Botosani si localitatile inconjuratoare, respectiv intregului judet Botosani, Spitalul de Recuperare
”Sf. Gheorghe” Botosani, fiind singurul spital de specialitate din judet, iar scopul final al realizarii obiectivului il constituie asigurarea fiecarui individ in parte a unui nivel corespunzator de protectie a sanatatii, precum si oportunitati egale de a accesa serviciile medicale.
Proiectul ”Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Recuperare «Sf. Gheorghe» Botosani”, finanțat de către Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 3- Îmunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.1 ”Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate, a fost finalizat în data de 17 iulie 2011.
Lucrările de modernizare, constând în modernizarea și reabilitarea unei suprafețe de 1884,23 mp-parter, au fost finalizate și recepționate în data de 15 aprilie 2011, în conformitate cu proiectul tehnic și cu normele și normativele în vigoare.
Au fost achiziționate un număr de 61 de echipamente medicale performante, necesare dotării cabinetelor medicale și a spațiilor conexe ale Ambulatoriului.
Valoarea totala a Proiectului este de 4.212.038,41 lei din care, valoarea totala eligibila este de <3.174.266,31 lei.
(Detaliile pot fi gasite aici)


Reintegrarea spațiului verde aferent C.N. A.T. Laurian in peisajul urbanistic al municipiului Botosani
Este un proiect inițiat de Asociatia de Tineret -2010 Europa- Botoșani și finanțat de Fundț›ia pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, MOL România, Consiliul Local Botoșani și Asociatia de Tineret -2010 Europa- Botoșani.
Beneficiar: Colegiul National "A.T Laurian"
Scopul proiectului: Reintegrarea spațiului verde aferent Colegiului National "A.T.Laurian" în peisajul urbanistic al municipiului Botoșani.
Mai multe detalii despre proiect găsiți aici: http://www.inimaverde.laurian.ro


EURIMM – Valorizarea actiunilor Uniunii Europene destinate afirmării si dezvoltării sectorului afacerilor mici si mijlocii prin informare specifică si dialog în parteneriat local reprezentativ
Obiectul proiectului: Scopul proiectului este de a contribui la cresterea gradului de constientizare si implicare a IMM-urilor din judetul Botosani in directia valorificării sprijinului pus la dispozitia acestora prin intermediul politicii si instrumentelor de suport dedicate lor de către UE in orizontul de timp post-aderare 2007-2013. Valoarea adăugată a proiectului, comparativ cu alte initiative similare adresate IMM-urilor, constă in caracterul comprehensiv si integrat al informatiei cu privire la actiunile UE de sprijinire a IMM-urilor, relevanta parteneriatului propus de proiect pentru accesarea eficientă a grupului tintă, orizontul extins de timp vizat de actiunile de informare capabil să contribuie la construirea unei predictibilităti institutionale atat de necesare oamenilor de afaceri din sectorul IMM-urilor in
elaborarea strategiilor de dezvoltare si nu in ultimul rand de interactivitatea sporită
a actiunilor de informare si capacitatea proiectului de a genera feed-back din
partea IMM-urilor cu privire la relevanta initiativelor comunitare adresate lor.
Grupul tintă al proiectului este format din:
a). IMM-urile inregistrate in municipiul sau judetul Botosani la a căror nevoi de informare răspunde initiativa proiectului.
b). Partenerii Solicitantului din cadrul proiectului, respectiv CCIJB(Camera de Comert, Industrie si Agricultură a Judetului Botosani) si PJIMM (Patronatul Judetean pentru IMM-uri), care prin proiect vor beneficia de suport logistic si informational pentru activitătile lor specifice destinate sprijinirii IMM-urilor.
c). Membrii personalului tehnic al Incubatorului de Afaceri Botosani, care vor beneficia de suportul logistic si informational al instrumentelor create in cadrul proiectului pentru viitoarele activităti de tutorizare si consultantă oferite antreprenorilor in cadrul Incubatorului.
d). Consilierii locali membri ai Comisiei pentru studii, prognoză economicosocială, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Botosani, care vor beneficia de informatii colectate cu ocazia consultărilor din cadrul proiectului cu mediul de afaceri al IMM-urilor.
Rezultate obtinute:
- organizarea a 20 seminarii – 16 cu tematică generală si 4 cu tematică specifică;
-infiintarea Bibliotecii IMM-urilor;
-infiintarea unui portal on-line pe pagina de web a Incubatorului de Afaceri (in
curs de realizare);
-Brosura „Programele Uniunii Europene de sustinere a intreprinderilor mici si
mijlocii” – 800 exemplare;
-Fluturasi - 10.000 buc.;
-Afise pentru promovarea programului – 20 buc.
Valoarea proiectului: 56 720 Euro, respectiv 196 307,92 lei
Sursa de finantare: Surse externe nerambursabile – Fondul Europa, Program de micro-proiecte


Incubator de afaceri pentru IMM-uri in municipiul Botosani
Obiectul proiectului: Constituirea unui incubator de afaceri pentru IMM-uri in vederea stimularii dezvoltarii sectorului privat din municipiul si judetul Botosani.
Incubatorul de afaceri Botosani reprezinta o structura complexa si flexibila, elaborata pentru a raspunde unor probleme importante cu care se confrunta initiativa antreprenoriala locala. Prin obiectivul sau general, dar si prin obiectivele specifice, proiectul a creat mai intai de toate o infrastructura eficienta prin:
a)Construirea si amenajarea de spatii pentru productie si birouri, hale, depozite, cai de acces, utilitati. Acestea au fost proiectate in sistem modular, flexibil, pentru a putea fi adaptate nevoilor operationale ale firmelor beneficiare si oferite la preturi mai mici decat cele ale pietei;
b)Proiectarea unei structuri administrative capabila sa asigure firmelor beneficiare direct sau prin sub-contractare o gama de servicii importante in conditii avantajoase:
-Consultanta si servicii in domeniul recrutarii, instruirii si dezvoltarii personalului;
-Servicii de asistenta in rezolvarea formalitatilor legate de functionare si de reprezentare pe plan local in relatiile cu autoritatile si institutiile;
-Sistem de promovare si de facilitare a accesului pe pietele locale si externe.
c)Construirea si dotarea completa a unor spatii de instruire / formare, reuniuni si conferinte. Acestea au fost construite pentru a veni in sprijinul nevoilor locale de instruire si dezvoltare a personalului firmelor beneficiare.
Rezultate obĹŁinute:
Doua locatii:
1)Centrul administrativ - situat in strada Postei nr. 9
- suprafata contructiei = 871,39 mp, compusa din corp A, casa scarii si etajele 2, 3, 4, 5 si 6, corpul B, compus din casa scarii si etajele 2, 3, 4 si corpul C, compus dintr-o camera destinata centralei termice;
      - spatii incubator (activitati proprii si activitati legate de serviciile furnizate tertilor)
      - birouri pentru firmele incubate, utilizatoare ale spatiilor de productie
      - birouri pentru firmele incubate, utilizatoare ale spatiilor de productie si prestatoare de productie 30 birouri
2) Centrul de microproductie - situat in Calea Nationala nr. 354
- suprafata de 9885 mp
-Hale modulare de productie (20 de spatii)
-Magazii, parcare si alte anexe aferente
Valoarea proiectului: 2.707.713,03 Euro, respectiv 8.935.452,99 lei
Sursa finantare: PHARE CES 2001 - Infrastructura regionala mare

Imbunatatirea accesului in zonele economice ale municipiului prin amenajarea – semaforizarea principalelor intersectii din Calea Nationala
Obiectul proiectului: Imbunatatirea accesului in zonele strategice ale municipiului Botosani, prin semaforizarea si modificarea geometriei a 7 intersectii din Calea Nationala, in vederea cresterii atractivitatii pentru investitii a municipiului Botosani.
Rezultate obţinute:
1.Semaforizarea si modificarea geometriei a 7 intersectii din Calea Nationala:
a)Intersectie Calea Nationala cu strada Petru Rares
b)Intersectie Calea Nationala cu strada Ion Pillat si Nicolae Iorga
c)Intersectie Calea Nationala cu strada Marchian
d)Intersectie Calea Nationala cu strada Grivita
e)Intersectie Calea Nationala cu strada Uzinei
f)Intersectie Calea Nationala cu strada Garii
g)Intersectie strada Sucevei cu bulevardul Mihai Eminescu
Ultimele 3 intersectii sunt amplasate practic una in continuarea celeilalte si datorita acestei caracteristici, trebuie tratate unitar. De aceea, studiile tehnice le-au abordat ca un grup de intersectii.
2. Eliminarea blocajelor datorate statiilor de transport in comun cu tramvaiul si maxi-taxi si cresterea sigurantei calatorilor prin realizarea de peroane de refugiu.
Grupul-tinta a fost alcatuit din participantii la trafic–atat conducatori auto cat si pietoni, institutiile publice, agentii economici – atat cei din zonele adiacente, cat si ceilalti -, locuitorii din imobilele riverane arterei, cat si cetatenii din municipiu ale caror activitati cotidiene sunt legate de aceasta artera.
Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea atractivitatii pentru investitii a municipiului Botosani prin fluidizarea traficului pe principala artera a municipiului – Calea Nationala – care asigura accesul spre / dinspre zonele economice strategice ale municipiului.
Valoarea proiectului: 626.012 Euro, respectiv 2.134.642,93 lei
Sursa de finantare: PHARE 2001 - Coeziune economica si sociala – Infrastructura locala mica; RO 0108.03.05 – 516.012 euro
Primaria Mun.Botosani 110.000 euro
Stadiul implementării: Finalizat -septembrie 2005


Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare