Agenda

LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria -privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Ştiri de interes local
Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile

Municipiul Botoșani, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilăși S.C. Agrafics Communication S.R.L., a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU), contractul de finanțare pentru proiectul cu titlul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071. Acest contract este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC. Obiectivul general al proiectului constă în promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare înmunicipiul Botoșani prin mobilizarea și animarea comunității și a partenerilor locali în dezvoltarea locală, crearea unui Grup de AcțiuneLocală (GAL) și elaborarea unei Strategii de Dezvoltare Locală.Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 221,425.65 lei. Persoana de contact: Raluca BALASCAU, Manager proiect +4 0 231 531595 +4 0 231 502 200 int.310 www.primariabt.ro Str. PiataRevolutieinr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA
Ultimile ştiri
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare