Agenda

LINIE TELEFONICA GRATUITA cu Primaria -privind sesizari ale cetățenilor 0 800 030 768

Sistemul de Solutionare a Problemelor-(aici)

Sesizati faptele de coruptie ale personalului UAT Municipiul Botosani la telefon 0800.806.806-linie telefonica gratuita a DGA

 MONITORUL OFICIAL LOCAL

   Pagina principala  |  Stiri  |  Proiecte  |  Dezbateri  |  Evenimente anuale |  Informatii utile |  Albume foto  |  Transport local  |  Legaturi utile
Ştiri de interes local
FOCUS GROUP-URI CU REPREZENTANȚI INSTITUȚIONALI ȘI CU FEMEI ÎN CADRUL PROIECTULUI GAL

Municipiul Botoșani continuă seria evenimentelor înscrise în campania de consultare și animare a comunității locale cu privire la posibilitățile de dezvoltare disponibile prin intermediul mecanismului de Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea Comunității. După un prim focus group cu tinerii, organizat la începutul săptămânii, joi, 26.10.2017, Sala de ședințe a Consiliului Local va găzdui alte două evenimente de consultare, care vor avea în centru reprezentanți instituționali (ora 10.00) și femei - persoane resursă din comunitate (ora 13.00). Evenimentul face parte din proiectul Un nou început- GAL Botoșani, sprijin pentru dezvoltarea unei strategii locale durabile, ID MySMIS 114071, pe care Municipiul Botoșani îl implementează, în parteneriat cu Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă și S.C. Agrafics Communication S.R.L., în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 5 - Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare; Prioritatea de investiții 9.vi: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității; Obiectivul specific 5.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (roma și non-roma) din orașe/municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/ operațiuni integrate în contextual mecanismului de DLRC. Persoana de contact: Raluca BALASCAU, Manager proiect +4 0 231 531595 +4 0 231 502 200 int.310 www.primariabt.ro Str. Piata Revolutiei nr. 1, 710236, Botosani, ROMANIA
Ultimile ştiri
Botoşani - oraş european
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
Adresa: Botosani, Piata Revolutiei, nr. 1
Telefon: 0040 231 502200
Fax:        0040 231 531595
E-mail:   primaria@primariabt.ro
© Toate drepturile - Primaria Municipiului Botosani
Reproducerea neautorizata a continutului afisat pe acest site
constituie subiectul aplicarii legilor in vigoare