Contracte Achiziții +5000euro
Data Denumire document Documente
19/05/2023 Contract nr. 14337 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor Vizualizare
19/05/2023 Contract nr. 14336 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor Vizualizare
04/04/2023 Contract nr. 9939 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor Vizualizare
15/03/2023 Contract nr. 7569 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor Vizualizare
27/07/2023 Contract nr. 20564 – Execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier,furnizare de echipament şi dotări la obiectivul de investiţii „Înfiinţarea a minim 2 terenuri de joacă şi a unui teren de sport, precum şi reabilitarea a minim 2 terenuri de joacă existente pe teritoriul SDL, inclusiv achiziţionare de mobilier urban specific”, Cod SMIS 155367 Vizualizare
17/02/2023 Contract nr. 4503 – ,,Eficienţă şi performanţă În administraţia publică locală a Municipiului Botoşani” Cod SMIS 135796, cod SIPOCA 830 Vizualizare
08/08/2023 Contract nr. 21513 – Execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier şi furnizare de echipamente şi dotări la obiectivele de investiţii” Amenajare locllf􀀍de joacă noi şi terenuri de sport” Vizualizare
10/07/2023 Contract nr. 19024 – Execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier aferente investiţiei “Reabilitare şi modernizare str. Hatman, Municipiul Botosani” Vizualizare
11/01/2023 Contract nr. 740 – ,,Reabilitare şi Modernizare Strada Miron Costin municipiul Botoşani, judeţul Botoşani” Vizualizare
04/07/2023 Contract nr. 18561 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor -Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani – etapa I Vizualizare
04/07/2023 Contract nr. 18562 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor -Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani – etapa I Lot 2 Vizualizare
19/04/2023 Contract nr. 11175 – CONTRACT DE FURNIZARE ,,Achiziţie Laptop si 8 sisteme PC” Vizualizare
15/03/2023 Contract nr. 7603 – ervicii de elaborare D.A.L.I., pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetică a clădirilor publice – Şcoala Gimnaziala nr. 2 Botoşani” Vizualizare
15/03/2023 Contract nr. 7604 – ervicii de elaborare D.A.L.l pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Gradinita cu program prelungit nr. 15 Botoşani” Vizualizare
30/03/2023 Contract nr. 9471 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii : “Renovare energetica a cladirilor publice – Colegiul National Mihai Eminescu” Vizualizare
14/03/2023 Contract nr. 7391 – Servicii de elaborare D.A.L.L pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Şcoala Gimnazială Elena Rareş Botoşani” Vizualizare
14/03/2023 Contract nr. 7392 – Servicii de elaborare D.A.L.L pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Sală de Sport Şcoala Gimnazială Elena Rareş Botoşani”, Vizualizare
27/04/2023 Contract nr. 12140 – ,,Indicatoare rutiere”. Vizualizare
07/02/2023 Contract nr. 3314 – Achiziţie servicii de supervizare lucrări (diriginţie de şantier) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare si modernizare străzi Cvartal I -Municipiul Botoşani” Vizualizare
20/04/2023 Contract nr. 11470 – Achizitionare servicii prestate de catre dirigintele de santier la obiectivele de investitii „Amenajare Versant Pacea, str.Pacea, municipiul Botosani”- SMIS 127784 Vizualizare
09/02/2023 Contract nr. 3597 – Servicii de consultanţă necesare pe perioada de implementare a proiectului „Închidere SST neconforme în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani” Vizualizare
25/04/2023 Contract nr. 11808 – Achizitie realizare lucrări aferente obiectivului de investitii “Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii” Cod SMIS 155366 Vizualizare
27/06/2023 Contract nr. 18034 -Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor si a studiilor necesare pentru obiectivul de investitii “Construire scoala verde” Vizualizare
04/07/2023 Contract nr. 18642 – Achiziţie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier aferente investiţiei “Reabilitare şi modernizare străzi Cvartal li – Municipiul Botoşani”, Vizualizare
04/04/2023 Contract nr. 10074 – Achizitie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier şi furnizare echipamente/dotări aferente investiţiei “Amenajare spaţiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic” în municipiul Botoşani cod SMIS 150170 Vizualizare
07/04/2023 Contract nr. 10449 – Reabilitare şi modernizare strada Humăriei – municipiul Botoşani Vizualizare
21/08/2023 Contract nr. 22330 – „Prestarea serviciilor medicale pentru supravegherea stării de sănătate a angajaţilor” Vizualizare
08/08/2023 Contract nr. 21507 – Servicii de analize medicale necesare în cadrul proiectului “ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunităţile marginalizate din Municipiul Botoşani” cod MySMIS 155550 Vizualizare
09/05/2023 Contract nr. 13237 – Executie lucrari inclusiv organizare de santier aferente investitiei ,,Reabilitare si modernizare Strada Poşta Veche, Municipiul Botoşani” Vizualizare
21/07/2023 Contract nr. 20065 – ,,CONSTRUIRE PARCARE STR. MIHAIL KOGALNICEANU FN, BOTOŞANI” Vizualizare
20/06/2023 Contract nr. 17435 – Servicii de proiectare Documentaţie tehnică “Reabilitare şi modernizare Strada Popăuţi”, municipiul Botoşani şi asistenţă tehnică Vizualizare
19/04/2023 Contract nr. 11221 – Achiziţie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier şi furnizarea de echipamente şi dotări la obiectivele de investiţie “Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botoşani” Cod SMIS 127784 Vizualizare
10/04/2023 Contract nr. 10548 – Achiziţie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier aferente investiţiei „Amenajare locuri de parcare (Aleea Pinului)” Vizualizare
05/04/2023 Contract nr. 10187 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Şcoala Gimnazială nr. 13 Botoşani Vizualizare
24/04/2023 Contract nr. 11666 -“Construirea unei statii de încărcare electrică autoturisme prevăzută cu panouri fotovoltaice pe strada Vânătorilor, în parcarea de la sala polivalentă”, obiectivul “Furnizare si instalare statie de încărcare solară in municipiul Botosani în cadrul proiectului “RO-UA Partnership for Climate Change Mitigation”, cod 2SOFT/l.2./63 Vizualizare
12/05/2023 Contract nr. 13657 – ervicii de elaborare Proiect Tehnic şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetică a clădirilor publice – Şcoala Gimnazială nr. 11 Vizualizare
05/07/2023 Contract nr. 18797 – „ Furnizare autoturism necesar in cadrul proiectului„ Eminescu : one culture – one route in Botosani – Balti cross-border area”, număr de referinţă 1HARD/2.1160 Vizualizare
19/07/2023 Contract nr. 19883 – Achiziţia serviciilor pentru elaborarea documentaţiei tehnice faza Studiu de Fezabilitate, a documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor/autorizaţiilor şi a studiilor necesare pentru obiectivul de investiţii ” Înfiinţare şi dotare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Botosani” Vizualizare
15/11/2022 Contract nr. 28088 -„Achiziţie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier aferente investiţiei „Reabilitare si Modernizare Strada Sofian, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani” Vizualizare
28/04/2023 Contract nr. 12253 – Achizitie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier şi furnizare echipamente / dotări aferente investiţiei “Reabilitare şi modernizare Grădiniţa Şotron, municipiul Botoşani” Cod SMIS 127791 Vizualizare
20/12/2022 Contract nr. 31060 – ,,Construire imobil de locuinţe sociale pe teritoriul SDL”, cod SMIS 155363 (Proiectare+ execuţie) Vizualizare
08/08/2023 Contract nr. 21535 – „Achizitie si montaj- statie adapost calatori pentru transport urban” Vizualizare
12/06/2023 Contract nr. 16338 – „ Servicii de consultanta pentru scrierea si depunerea unei cereri de finantare in cadrul Programului Planul National de Redresare si Rezilienta, Componenta C13- Reforme sociale, lnvestitia 14 Crearea unei retele de centre de zi de asistenta si recuperare pentru pesoanele varstnice” Vizualizare
28/06/2023 Contract nr. 18076 – Servicii de consultanţă pentru scrierea şi depunerea unei cereri de finanţare în cadrul Programului Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15, lnvestitia I10 Dezvoltarea retelei de scoli verzi si achizitionarea de microbuze verzi” Vizualizare
05/07/2023 Contract nr. 18813 – Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice {faza S.F. şi P. T) în conformitate cu HG nr. 907/2016, inclusiv asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcţionale a Municipiului Botoşani Comuna Curtesti-Comuna Baluseni, prin achiziţia de autobuze ecologice pentru transport public” Vizualizare
19/07/2023 Contract nr. 19933 – Medicamente Vizualizare
25/07/2023 Contract nr. 20342 – Servicii de organizare a evenimentului „Street Food Festival Botoşani- Editia a li-a” Vizualizare
25/05/2023 Contract nr. 11780 – „Materiale consumabile pentru birotica” Vizualizare
25/04/2023 Contract nr. 11835 – Dezinsecţie a suprafeţei de 19,80 ha spaţii verzi, parcuri şi scuaruri din municipiul Botoşani.” Vizualizare
16/05/2023 Contract nr. 13884 – „Furnizarea şi montarea de sisteme subterane pentru colectarea deşeurilor în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani” Vizualizare
27/02/2023 Contract nr. 5276 – ,Proiectarea, furnizarea şi montarea de sisteme subterane pentru colectarea deşeurilor în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani, furnizarea sistemului de prindere şi golire a containerelor cu unic punct de prindere” Vizualizare
07/06/2023 Contract nr. 15708 – Servicii Cazare Vizualizare
15/02/2023 Contract nr. 4289 – Imprimante tipizate Vizualizare
06/03/2023 Contract nr. 6282 – Servicii de elaborare a studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor si a studiilor conform Certificatului de Urbanism pentru obiectivul de investitii “Locuinte pentru tineri care provin din grupuri/comunitati vulnerabile la nivelul Municipiului Botoşani”, Proiectul nr. Cl0-12- 62 Vizualizare
17/05/2023 Contract nr. 14100 – “Achizitie echipamente de protectie necesare in cadrul proiectului EDUSIG – Educatie in siguranta in Municipiul Botosani” Vizualizare
17/05/2023 Contract nr. 14128 -“Mentenantă şi servicii software/ hardware servere şi reţelistică, suport şi securitate date” Vizualizare
17/05/2023 Contract nr. 14131 – ,,Mentenanţă IT&C hardware şi livrare de licenţe Microsoft” Vizualizare
06/07/2023 Contract nr. 18851 – „Achiziţie servicii de interconectare a camerelor de supraveghere video montate în zona de recreere str. Adrian Adamiu FN în sistemul metropolitan” Vizualizare
17/05/2023 Contract nr. 14099 – „Achiziţie echipamente de protecţie necesare în cadrul proiectului “EDUSIG – Educaţie în siguranţă în Municipiul Botoşani”, cod MySMIS 2014+ 146298″, Lotul 1: Furnizare măşti de unică folosinţă cu trei pliuri tip IIR” Vizualizare
10/05/2023 Contract nr. 13350 – Servicii de management de proiect necesare în cadrul proiectului „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 22″, cod MySMIS 2014+ 127790 Vizualizare
08/05/2023 Contract nr. 12993 – Servicii de management de proiect necesare în cadrul proiectului „Amenajare Versant Pacea, str. Pacea, Municipiul Botosani”, SMIS 2014+ 127784, Vizualizare
07/08/2023 Contract nr. 21409 – Defibrilatoare automate externe Vizualizare
31/07/2023 Contract nr. 20737 – Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului – Reabilitarea si modernizare Gradina de vara Teatrul Mihai Eminescu si reabilitare scuar Piata Revolutiei Vizualizare
19/06/2023 Contract nr. 17216 – ,,Intocmire plan urbanistic zonal si regulament local de urbanism aferent pentru zonele construite protejate (PUZCP) — zona centrala”, pentru obiectivul ,,Botosaniul Istoric Ia intersectia a 3 Imperii” — Statiune turistica, Vizualizare
06/03/2023 Contract nr. 6270 – „Eminescu-o cultura, o tura in zona transfrontaliera Botosani-Balti” Vizualizare
19/04/2023 Contract nr. 11268 – Servicii de proiectare (PTh +DE şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului), Execuţie lucrări şi Furnizare dotări pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare Centru Comunitar Integrat, reabilitare şi dotare săli pentru servicii educaţionale pentru copii aflaţi în risc de abandon şcolar I a doua şansă şi reabilitare spaţiu pentru servicii de ocupare şi calificare”, cod SMIS 155364. Vizualizare
04/08/2023 Contract nr. 21305 – ervicii de proiectare – Elaborare documentaţie te/111ict1 (PT/z,D.T.A.C.) privind intrarea i11 legalitate pentru obiectivul de investiţii” Fumizarea şi montarea de eclzipamente de joaca cu diferite tematici, în vederea reutilării a 6 locuri de joaca pentru copii existente pe domeniul public al municipiului Botoşani şi amenajarea cu tartan a acestora Vizualizare
26/04/2023 Contract nr. 11992 – Servicii de informare şi publicitate necesare în cadrul proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidenţiale Botoşani – Etapa I” Vizualizare
28/03/2023 Contract nr. 9229 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetică a clădirilor publice – Liceul de Artă Ştefan Luchian Botoşani” Vizualizare
13/06/2023 Contract nr. 16391 – Servicii de auditare energetică a Şcolii Gimnaziale „Grigore Antipa” Botoşani, pentru dezvoltarea reţelei de şcoli verzi- reabilitarea/renovare energetică Vizualizare
12/04/2023 Contract nr. 10874 – Servicii de organizare a evenimentului “Zilele municipiului Botoşani”- Editia 2023 Vizualizare
08/05/2023 Contract nr. 12986 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, “Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoşani – str. Independentei nr.11, se. A-E” Vizualizare
13/03/2023 Contract nr. 7025 – ervicii de management de proiect tehnico-financiar externalizat pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcţionale a Municipiului Botoşani – Oraşul Bucecea, prin achiziţia de autobuze ecologice”, finanţat în cadrul Programului Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Pilonul IV- Coeziune socială şi teritorială, Componenta C10 – Fondul Local, Investiţia 1.1.1. – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziţia de vehicule nepoluante) Vizualizare
22/06/2023 Contract nr. 17618 – Servicii de informare şi publicitate necesare în cadrul proiectului „Renovare energetică a clădirilor rezidenţiale Botoşani – Etapa II” Vizualizare
27/06/2023 Contract nr. 18031 – Servicii de catering in cadrul proiectului “ZUM BT PLUS -Un plus de incluziune pentru comunităţile marginalizate din Municipiul Botosani Vizualizare
21/03/2023 Contract nr. 8454 – ,,Intocmire PUZ si RLU pentru construire de locuinte pentru tineri, strada Pod de Piatra nr. 88, parcela CF/CAD nr. 68966” Vizualizare
02/02/2023 Contract nr. 285 – Servicii de elaborare documentaţie tehnico­economică faza „Studiu fezabilitate” pentru obiectivul de investiţii „Închidere SST neconforme în municipiul Botoşani, judeţul Botoşani” Vizualizare
06/06/2023 Contract nr. 15327 – Studiu de Fezabilitate cu elemente specifice din docnmentaţia de avizare a lncrărilor de intervenţii (DALI) pentrn obiectivul de investitii ,,Centrnl integrat de mobilitate urbană din Mnnicipinl Botoşani” Vizualizare
06/06/2023 Contract nr. 15329 – Studiu de Fezabilitate şi studiile necesare pentru obiectivul „Reţea de staţii inteligente şi modernizarea transportului public Ia nivelul Zonei Urbane Funcţionale a Municipiului Botoşani-Oraşul Bucecea” Vizualizare
21/02/2023 Contract nr. 4795 – Servicii de consultanţă pentru scrierea şi depunerea unei cereri de finanţare În cadrul Programului Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, Componenta 15 “ Vizualizare
09/06/2023 Contract nr. 16148 – Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (faza S.F. şi P. T) în conformitate cu HG nr. 907/2016, inclusiv asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcţionale a Municipiului Botoşani – Oraşul Bucecea, prin achizitia de autobuze ecologice Vizualizare
09/06/2023 Contract nr. 16146 – Servicii de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice (faza S.F. şi P. T) în conformitate cu HG nr. 907/2016, inclusiv asistenţă tehnică pentru implementarea proiectului „Modernizarea transportului public la nivelul Zonei Urbane Funcţionale a Municipiului Botoşani Comuna Curtesti- Comuna Baluseni, prin achiziţia de autobuze ecologice pentru transport public-etapa a II-a” Vizualizare
04/04/2023 Contract nr. 9940 – Servicii de elaborare D.A.L.L, pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe Botoşani” Vizualizare
15/03/2023 Contract nr. 7638 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice -Şcoala Gimnazială nr. 7 Botoşani”; Vizualizare
12/06/2023 Contract nr. 16361 – Servicii de elaborare expertiza tehnica si D.A.L.L pentru obiectivul de investiţii ” Dezvoltarea retelei de sco/i verzi – Reabilitare/Renovare energetica – Şcoala Gimnazială Grigore Antipa Botoşani” Vizualizare
12/06/2023 Contract nr. 16362 – servicillor de elaborare Proiect Tehnic 0 Asisten~A tehnicä din partea proiectantului pe parcursul desfA~urArii lucr~rilor, pentnu obiectivul de investitii: “Renovare energetica a cladirilor publice — Gradinita cu program prelungit nr. 15 Botosani” Vizualizare
30/05/2023 Contract nr. 15201 – Servicii de proiectare, documentatie tehnica si asistenta tehnica “Reabilitare si modernizare Strada Marasti, municipiul Botosani”, Vizualizare
30/05/2023 Contract nr. 15203 – Servicii de proiectare, documentatie tehnica si asistenta tehnica “Reabilitare si modernizare Strada Plopilor, municipiul Botosani”, Vizualizare
19/05/2023 Contract nr. 14335 – Achiziţie servicii de elaborare Proiect tehnic şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Liceul Pedagogic Nicolae Iorga”, Botosani, Vizualizare
30/05/2023 Contract nr. 15140 – Servicii de elaborare SF pentru obiectivul „Locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Şoseaua laşului fn, etapa 1.2, 52 u.I., mun. Botoşani” Vizualizare
08/05/2023 Contract nr. 12984 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, “Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoşani -str. Grivita 2, sc. A-B” Vizualizare
19/06/2023 Contract nr. 17162 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, pentru obiectivul de investiţii “Renovare energetica a cladirilor publice – Seminarul Teologic Sfântul Gheorghe Botosani” Vizualizare
08/05/2023 Contract nr. 12987 – Servicii de elaborare Proiect Tehnic şi Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor, “Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botoşani – str. Independentei nr. 3, sc. A-B” Vizualizare
17/10/2022 Contract nr. 25538 – Achiziţie execuţie lucrări inclusiv organizare de şantier şi furnizare echipamente/dotări aferente investiţiei „Reabilitare şi modernizare Grădiniţa nr. 22″, SMIS 127790 Vizualizare
29/09/2021 Contract nr. 22863 – xecuţia de lucrări inclusiv organizare de şantier şi furnizare de echipamente şi dotări la obiectivele de investiţie “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoşani” Vizualizare
02/11/2021 Contract nr. 26422 – Eliberare amplasament str. Adrian Adamiu” Vizualizare
11/01/2022 Contract nr. 753 – ,,Îmbunătăţirea regenerării fizice, economice şi sociale a comunităţilor marginalizate – amenajare zona de recreere Str. Adrian Adamiu FN, in municipiul Botosani”, SMIS 127786 Vizualizare
28/03/2022 Contract nr. 7932 – “Lucrări de modernizare pentru autorizarea la incendiu Liceul Tehnologic Elie Radu, municipiul Botoşani, judeţul Botoşani (proiectare şi execuţie)” Vizualizare
16/05/2022 Contract nr. 11790 – ,,Achizitie sitem GNSS Baza & Rover” Vizualizare
31/03/2022 Contract nr. 8250 – „Extindere cimitir Eternitatea – municipiul Botoşani et I” Vizualizare
01/04/2022 Contract nr. 8363 – Servicii de management Vizualizare
09/06/2022 Contract nr. 13769 – Documentaţie tehnică Elaborare DALI pentru obiectivul ,,Amenajare internat Liceul tehnolgic Elie Radu in vederea relocarii Grădiniţei nr.22, mun. Botoşani” Vizualizare
22/07/2022 Contract nr. 17123 – Reabilitare şi modernizare Scuar Filatelie – Proiectare (faza PTH) şi execuţie Vizualizare
14/04/2022 Contract nr. 9546 – Lucrări de modernizare pentru Autorizarea la incendiu Liceul Pedagogic “Nicolae Iorga”: Corp B şi Corp Internat Vizualizare
20/12/2022 Contract nr. 31060 – Construire imobil de locuinţe sociale pe teritoriul SDL”, cod SMIS 155363 (Proiectare+ execuţie) Vizualizare
14/06/2022 Contract nr. 14030 – ,,Materiale consumabile pentru birotica” Vizualizare
25/05/2022 Contract nr. 12593 -Dezinsecţie a suprafeţei de 19,80 ha spaţii verzi, parcuri şi scuaruri din municipiul Botoşani Vizualizare
18/04/2022 Contract nr. 9843 – Servicii de cadastru Vizualizare
21/04/2022 Contract nr. 10152 – Servicii de mentenanta hardware statii de lucru si Iicentiere MS Vizualizare
21/03/2022 Contract nr. 10153 – ervicii Data Center, securitate informatica, management retea si mentenanta software Vizualizare
21/03/2022 Contract nr. 10154 – Servicii de Mentenanţă şi suport tehnic pentru sistemul de supraveghere video şi sistemul de alarmare la incendiu Vizualizare
29/04/2022 Contract nr. 10402 – Locuinte sociale Aleea Constantin lordăchescu cartier ANL Cişmea, municipiul Botoşani – rest de executa Vizualizare
18/02/2022 Contract nr. 4651 – Servicii de arhivare si legatorie Vizualizare
28/02/2022 Contract nr. 5421 – Imprimante tipizate Vizualizare
01/04/2022 Contract nr. 8356 – Servicli de audit energetic Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani, str Sàvenilor 36, sc. A-D Vizualizare
01/04/2022 Contract nr. 8361 – Servicil de audit energetic Renovare a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani — B.dul.M.Eminescu 49 Vizualizare
07/04/2022 Contract nr. 8906 – Servicii de audit energetic Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani, str. Calea Nationala 89 Vizualizare
07/04/2022 Contract nr. 8907 – Servicii de audit energetic Renovare energetica a cladirilor rezidentiale multifamiliale situate in Botosani, str Tudor Vladimirescu nr.11, se. A-B Vizualizare
23/05/2022 Contract nr. 12309 – ,,Achizitie statie grafica si monitor (2 buc)” Vizualizare
23/03/2022 Contract nr. 7595 – Produse de curatenie Vizualizare
06/04/2022 Contract nr. 8820 – Achiziţionarea de indicatoare rutiere si stalpi semnalizare rutieră Vizualizare
16/11/2022 Contract nr. 28266 – Serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate, studiu topografic şi studiu geotehnic pentru lucrarea de investiţii: Extindere sistem de distribuţie gaze naturale în cadrul municipiului Botoşani Vizualizare
14/06/2022 Contract nr. 14067 -“Relocare Gradinita 24 „Voinicelul”- municipiul Botosani ( proiectare si executie)” Vizualizare
01/04/2022 Contract nr. 8359 – Servicii de actualizare şi implementare documente planificare strategică în cadrul proiectului „Eficienţă şi performanţă în administraţia publică locală a Municipiului Botoşani”, cod SMIS 135796, cod SIPOCA 830: -Strategia Integrată de Dezvoltare Urbantt a Municipiului Botoşani 2021-2027; -Planul de Mobilitate Urbană Durabilă al Municipiului Botoşani 2021-2027 Vizualizare
02/06/2022 Contract nr. 13140 – ,,Achizitia lucrarilor de executie in cadrul proiectului ,,Eficientizare cnergeticã ci gestionarea intellgcntã a energiei In infrastructura iluminatulul public stradal si pietonal din Municipiul Botosani Vizualizare
13/04/2022 Contract nr. 9483 – Elaborare Documentaţie tehnică Elaborare Documentaţie tehnică „Reabilitare şi modernizare străzi Cvartal III Imp. Traian -Municipiul Botoşani” (str.1 Mai, Musat Voda, Libertatii,Spatar Milescu, Palmasi, Poporului, Casin, Havuzului, Moara de Foc, Eroilor, Vulturului) Vizualizare
21/04/2022 Contract nr. 10098 – Achiziţie servicii de elaborare Proiect Tehnic şi servicii de asistenţă tehnică din partea proiectantului pe parcursul desfăşurării lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Amenajare spaţiu de relaxare scuar Liceul Pedagogic” în municipiul Botoşani cod SMIS 150170 Vizualizare
Data Denumire document Documente

Despre noi