Noutăți

CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 06 martie 2023, ora 09:30, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 06 martie 2023, ora 09:30, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.DISPOZIȚIA cu Ordinea de zi (…aici)(Publicat: 03 martie 2023)  Proiecte Ordine de zi: 1(..aici)  2(..aici) 3(..aici)    Cvorum ședință: (..aici)

Consultare asupra Intenției de elaborare – obținere aviz de oportunitate pentru P.U.Z + R.L.U.: “CONSTRUIRE IMOBIL P+2 CU FUNCȚIUNI MIXTE (SPAȚIU COMERCIAL, BIROURI ȘI REZIDENȚIAL), AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER “ TEREN: CALEA NAȚIONALĂ NR.249A, MUN. BOTOȘANI, NR.CAD ȘI CF 67677

– 17.03.2023: ANUNȚ modificare perioada de consultare AO (click aici) – Anunț (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Încadrare în teritoriu (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Ilustrare volumetrică (click aici)

Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice-Gradinita cu Program Prelungit nr.19”, cod C5-B2.1.a-190

MUNICIPIUL BOTOSANI, cu sediul in str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botosani, tel. 0231/502.200, invita operatorii economici interesati sa-si depuna oferta la modalitatea de ,,achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul […]

Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice – Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani” C5-B2.1.a172

MUNICIPIUL BOTOSANI, cu sediul In str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botosani, tel. 0231/502.200, invita operatorii economici interesati sa-si depuna oferta la modalitatea de ,,achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivul de […]

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor unor acte normative din data de 28.02.2023

În data de 28 februarie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: Anunț: (…aici) Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările  de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului […]

Despre noi