Proiect “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani” Cod MySMIS 135796/ Cod SIPOCA 830

Titlul proiectului: “Eficiență și performanță în administrația publică locală a Municipiului Botoșani” Cod MySMIS 135796/ Cod SIPOCA 830

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Strategia integrată de dezvoltare urbană 2021-2027

   Planul de Mobilitate Urbană Durabilă     2021-2027