PROGRAM OPERATIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVA 2014 - 2020

DISC-Dezvoltarea Integrata a Sistemului Calitatii

    LISTA CONTRACTORILOR IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE NR.
    186/12.07.2018- PROIECT DISC- DEZVOLTAREA INTEGRATĂ A SISTEMULUI CALITĂȚII- COD SIPOCA:
    467, COD MYSMIS 2014+ : 119593- Data: 8.10.2018. Detalii aici
 

NU coruptiei-Botosani spune NU coruptiei