Primăria Municipiului Botoșani

PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM: “DEZVOLTARE ZONĂ REZIDENȚIALĂ CU REGIM MIC DE ÎNĂLȚIME (MAXIM 10M)”, amplasament: str. I.C. Brătianu, nr.197, CAD/CF 61860

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Utilități (click aici) – Situația terenurilor (click aici) Completari-16.02.2023 -raport+proiect hotarare consiliu local (click aici) -raport informare public (click aici) -rezultatele informarii public (click aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PUZ+RLU: CONSTRUIRE CASĂ PARTER, amplasament: str. Drumul Tatarilor nr.63H, CAD/CF 64787

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Echipări edilitare (click aici) – Circulația terenurilor (click aici) – Detaliu cale acces (click aici) – Extras PUG (click aici) – Propuneri mobiliare (click aici) – Volumetrie propusă (click aici) Completari-16.02.2023 -raport+proiect hotarare consiliu local (click aici) -raport […]

CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare – obținere aviz de oportunitate pentru PUZ + RLU: CONSTRUIRE CLINICĂ MEDICALĂ, P+1E amplasament: Str. Primăverii, nr. 2G, CAD/C.F.57871

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Propunere volumetrică (click aici) Completare 07.03.2023 – Aviz oportunitate (click aici) – Planse anexa aviz (click aici)

CONSULTAREA ASUPRA Intenției de elaborare – obținere aviz de oportunite pentru PUZ + RLU: INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN ȘI CONSTRUIRE LOCUINȚE CU REGIM MIC DE INĂLȚIME, amplasament: Str. A.S.Puskin FN, CAD/CF 68883

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Regimul juridic al terenurilor (click aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PUD: “CONSTRUIRE SERVICE AUTO”, amplasament: Pc 399/10, 401/10, CAD/NC59491

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în P.U.G. (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Regimul juridic al terenurilor (click aici) – Desfășurări (click aici)

CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 16 Ianuarie 2023, ora 10:00, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

CONVOCARE de îndată în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 16 Ianuarie 2023, ora 10:00, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.DISPOZIȚIA cu Ordinea de zi (…aici)(Publicat: 13 Ianuarie 2023)  Proiecte Ordine de zi: 1(..aici) 2(..aici) 3(..aici) 4(..aici) 5(..aici)       Cvorum ședință: (..aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. “CONCESIONARE TEREN ÎN SCOPUL EXTINDERE MAGAZIN” TEREN, str. Calea Națională nr.14A

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Regimul juridic (click aici) Completari-16.02.2023 -raport+proiect hotarare consiliu local (click aici) -raport informare public (click aici) -rezultatele informarii public (click aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “MODERNIZARE SPĂLĂTORIE AUTO ȘI VULCANIZARE, EXTINDERE SERVICE AUTO ȘI MAGAZINE PIESE AUTO” teren str. Pacea, nr.90, CAD/NC63425

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Obiecte de Utilitate Publica (click aici) Completari 31.01.2023 -raport+proiect hotarare consiliu local (click aici) -raport informare public (click aici) -rezultatele informarii public (click aici)

CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIRE CASĂ PARTER” Amplasament: str. Drumul Tatarilor, nr.63H, CAD/CF 64787

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Încadrare în zonă 2 (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici)

PLAN URBANISTIC DE DETALIU: „ Construire locuință parter” TEREN, str. Eternității, nr. 35, CAD/NC51368

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Obiective de utilitate publica (click aici) Completari-16.01.2023 -raport+proiect hotarare consiliu local (click aici) -raport informare public (click aici) -rezultatele informarii public (click aici)

Despre noi