Primăria Municipiului Botoșani

Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice-Gradinita cu Program Prelungit nr.19”, cod C5-B2.1.a-190

MUNICIPIUL BOTOSANI, cu sediul in str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botosani, tel. 0231/502.200, invita operatorii economici interesati sa-si depuna oferta la modalitatea de ,,achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul […]

Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice – Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani” C5-B2.1.a172

MUNICIPIUL BOTOSANI, cu sediul In str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botosani, tel. 0231/502.200, invita operatorii economici interesati sa-si depuna oferta la modalitatea de ,,achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivul de […]

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor unor acte normative din data de 28.02.2023

În data de 28 februarie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: Anunț: (…aici) Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările  de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului […]

Invitație de participare la procedura de negociere, inițiată pentru Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local

Anunț prelungire dată limită pentru depunerea de oferte (31.03.2022) cu menținerea intervalului orar (..aici) Anunț (…aici) Documentație descriptivă (…aici) Formulare editabile (…aici) Actualizare 20.02.2023 Răspuns Clarificări 1 (..aici) Răspuns Clarificări 2 (..aici) Actualizare 28.02.2023 Răspuns Clarificări  27.02.2023 (..aici) Răspuns Clarificări  01.03.2023 (…aici) Actualizare 15.03.2023 Serviciul datoriei publice (..aici)  

Organizare examen promovare grad profesional funcționari publici de execuție profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P.

ANUNȚ organizare examen promovare grad profesional funcționari publici de execuție profesional imediat superior pentru funcţionarii publici de execuție din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Botoșani și S.P.C.L.E.P. (…aici)

Anunț Privind Deschiderea Procedurii De Transparență Decizională A Procesului De Elaborare A Proiectului Unor Acte Normative Din Data De 26.01.2023.

În data de 26 ianuarie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației „Plan urbanistic Zonal – str. Vîlcele, nr. 35A-B, mun. Botoșani, CAD/CF69598, CAD/CF69599” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe și împrejmuire terenuri” (…aici) Proiect de […]

Despre noi