Primăria Municipiului Botoșani

CONVOCARE în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.

CONVOCARE în Ședință Extraordinară a Consiliului Local în data de 21 aprilie 2023, ora 10:00, cu participare exclusivă prin mijloace electronice.DISPOZIȚIA cu Ordinea de zi (…aici)(Publicat: 19 aprilie 2023)Referat necesitate convocare ședință (…aici)Proiecte Ordine de zi: 1(..aici) 2(..aici) 3(..aici) 4(..aici) 5(..aici) 6(..aici) 7(..aici) 8(..aici) Cvorum ședință: (…aici)

ANUNŢ CONCURS de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post vacant de magaziner cu normă întreaga (8 ore/zi) la Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani.

ANUNŢ  CONCURS   Municipiul Botoșani  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată  a unui post vacant de magaziner cu normă întreaga (8 ore/zi) la Serviciul Administrativ din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani. (…aici) Formular de înscriere (…aici) CV European (…aici) Fișa de post magaziner (…aici)   Proba IT eliminatorie va consta într-un test tip […]

Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice-Gradinita cu Program Prelungit nr.19”, cod C5-B2.1.a-190

MUNICIPIUL BOTOSANI, cu sediul in str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botosani, tel. 0231/502.200, invita operatorii economici interesati sa-si depuna oferta la modalitatea de ,,achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si Asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor, pentru obiectivul […]

Anunt de participare privind depunerea de oferte pentru atribuirea prin ,,achizitie directa” a contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic și asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivul de investitii “Renovare energetica a cladirilor publice – Liceul de Arta Stefan Luchian Botosani” C5-B2.1.a172

MUNICIPIUL BOTOSANI, cu sediul In str. Piata Revolutiei, nr. 1, cod postal 710236, jud. Botosani, tel. 0231/502.200, invita operatorii economici interesati sa-si depuna oferta la modalitatea de ,,achizitie directa” in vederea atribuirii contractului de servicii avand ca obiect: Servicii de elaborare Proiect Tehnic si tehnica din partea proiectantului pe parcursul desfasurarii lucrarilor pentru obiectivul de […]

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectelor unor acte normative din data de 28.02.2023

În data de 28 februarie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: Anunț: (…aici) Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirii la plată sub forma scutirii unei cote de 75% din majorările  de întârziere aferente obligațiilor fiscale restante datorate bugetului […]

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PLAN URBANISTIC ZONAL ȘI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT: “CONSTRUIRE STAȚIE MIXTĂ DISTRIBUȚIE CARBURANȚI”. Amplasament: Str. Calea Națională, nr. 1C, mun. Botosani, CAD/CF69178

-Anunț (…aici) -Parte scrisă (…aici) -Parte desenată (…aici) Completari-03.04.2023 -raport specialitate si proiect HCL (click aici) Completari-28.03.2023 -raport informare public (click aici) -rezultatele informarii public (click aici)

Invitație de participare la procedura de negociere, inițiată pentru Contractarea unei finanțări rambursabile în valoare de maxim 50.000.000 lei pentru finanțarea unor obiective de investiții de interes local

Anunț prelungire dată limită pentru depunerea de oferte (31.03.2023) cu menținerea intervalului orar (..aici) Anunț (…aici) Documentație descriptivă (…aici) Formulare editabile (…aici) Actualizare 20.02.2023 Răspuns Clarificări 1 (..aici) Răspuns Clarificări 2 (..aici) Actualizare 28.02.2023 Răspuns Clarificări  27.02.2023 (..aici) Răspuns Clarificări  01.03.2023 (…aici) Actualizare 15.03.2023 Serviciul datoriei publice (..aici)  

Despre noi