Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 09.12.2022.

           În data de 09 decembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Botoșani.
Documentație (..aici)

          Persoanele fizice sau juridice interesate pot depune în scris la Aparatul Consiliului Local, la sediul Primăriei, Piața Revoluţiei nr. 1, camera 104, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare la proiectul de hotărâre, în termen de 10 de zile lucrătoare începând cu data publicării anunțului, luni – joi între orele 8,00-16,00, vineri 8,00-14,00.
          Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Botoșani” Propunerile pot fi transmise și electronic la adresa de e – mail: primaria@primariabt.ro
          Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, Monitorul Oficial Local – linkul primariabt.ro la pct. 3 secţiunea Informare asupra proiectelor de hotărâri aflate în dezbatere publică conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică și care vor fi supuse aprobării Consiliului Local.
          Nepreluarea recomandărilor formulate şi înaintate va fi justificată în scris.
          Pentru cei interesați, există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociaţie legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică.
Pentru informații suplimentare, vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact: Aparatul Consiliului Local – telefon: 0372316708, e-mail primaria@primariabt.ro

Vizualizări: 388

Despre noi