Proiecte finalizate

 

Municipiul Botosani este beneficiar al fondurilor nerambursabile pentru implementarea proiectului” Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr.17 A, în Municipiul Botoșani”, cod SMIS 127785, în baza contractului de finanțare nr. 5376/05.05.2020.

Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor,regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv Specific 4.2 ”Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile reședință de județ”.

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Botoșani, în revitalizarea acestuia prin măsuri ce au prevăzut regenerarea unei zone degradate aparținând domeniului public al municipiului, respectiv terenul de pe strada Vârnav, nr. 17A, mai exact conversia acesteia într-un parc public.

Astfel, prin finalizarea acestui proiect, administrația publică locală a obținut transformarea unui teren degradat, neutilizat, amplasat în interiorul orașului, într-o zonă de agrement și de petrecere a timpului liber pentru locuitorii municipiului Botoșani. Prin reconversia acestui teren neutilizat, dar cu un potențial turistic ridicat, s-a dorit îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din municipiu, prin punerea la dispoziția acestora a unor facilități moderne și atractive de petrecere a timpului liber, satisfacându-le astfel dorința de recreere și în același timp contribuind la îmbunătățirea aspectului estetic al municipiului, precum și la reducerea nivelului de CO2, ca urmare a creșterii suprafețelor verzi.

Terenul care a fost propus reamenajării era slab amenajat, conferind zonei un aspect departe de potențialul pe care îl poseda având în vedere amplasarea acestuia precum și potențialul de dezvoltare al zonei.

Proiectul a fost în concordanță cu obiectivul specific al Programului Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 4, OS 4.2, prin reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe degradate și transformarea acesteia într-un spațiu de agrement – PARC PUBLIC, proiectul aducându-și contribuția la atingerea indicatorului priorității de investiție privind „spații deschise create sau reabilitare în zonele urbane” prin realizarea a 4.097 mp de spațiu verde (compus din spațiu verde/zone inierbate și zone construite).

Obiectivele specifice ale proiectului au fost îndeplinite prin:

  1. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Botoșani până în anul 2023 prin satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a înființării acestui parc public (prin regenerarea unui teren degradat).
  2. Reconversia unui teren degradat, neutilizat prin transformarea acestuia într-un parc constituit din zone inierbate/spațiu verde – 3.762,27 mp și din zone construite destinate activităților sportive și recreative – 334,73 mp, în vederea creșterii până în anul 2023 a suprafețelor spațiilor verzi cu 4.097 mp în Mun.Botoșani.

Rezultatele proiectului sunt: creearea de noi spații verzi și reabilitarea acestor zone urbane în suprafață totală de 3.762,27 mp, din care 334,73 mp reprezintă spații construite (pistă alergare: 307,56 mp, fântână arteziană: 7 mp, fântână apă potabilă (2 buc): 0,32 mp, bănci smart parc-picioare (24 buc): 1,92 mp, stâlpi de iluminat: 0,60 mp, alee de acces intrare: 17 mp, stâlpi metalici imprejmuire (205 buc): 0,33 mp). Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate din Municipiul Botoșani va beneficia de aceste facilități.

Perioada de implementare a proiectului: 13.02.2018 – 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este 3.372.012,10 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în cuantum de 2.858.526,29 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 437.186,36 lei, și contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 76,299.45 lei (din care 67.259,45 lei valoare contribuție proprie, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă și 9,040.00 lei (inclusiv TVA) valoare neeligibilă).

Comunicat lansare proiect “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoșani, cod SMIS 127785”

Prezentare site proiect “Amenajarea zonei de recreere, str. Vârnav, nr. 17A, în Municipiul Botoșani, cod SMIS 127785”

www.inforegio.ro  |    facebook.com/inforegio.ro

www.primariabt.ro

Anunț de presă finalizare proiect. – Ansamblul Sf. Gheorghe“ – SMIS 117283 – (..aici)

Pagină proiect (..aici)

Proiectul Reabilitarea si Dezvoltarea Turistica a Monumentului Istoric Ansamblul Bisericii “Sfantul Gheorghe” se adreseaza populatiei din municipiul Botosani, Monumentului Istoric Ansamblul Bisericii  “Sfantul Gheorghe”, fiind unul dintre monumentele cultural-religioase reprezentative judetului Botosani care poate sa dezvolte foarte mult turismul si orizontul de vizibilitate de la nivel local.

GALERIE FOTO 

FILM DE PREZENTARE

TUR VIRTUAL

Chestionar Biserica Sfântul Gheorghe Botoșani

  Proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, Axa prioritara 2 – “imbunatațirea infrastructurii de transport regionale și locale” , Domeniul de intervenție 2.1 – “Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, strazi urbane – inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centura”
COD SMIS 973
Autoritatea de Management : Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord Est
Beneficiar: Municipiul Botoșani
Valoare totala proiect: 36.851.480,07 lei
Contribuție nerambursabila (FEDR + buget național): 28.558.786,70 lei
Contribuție buget local: 582.832,38 lei
Data inceperii: 27 februarie 2009
Data finalizarii: 26 septembrie 2012
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI este modernizarea infrastructurii de transport locale din municipiul Botoțani, in vederea preluarii traficului greu, creșterii gradului de siguranța a circulației, reducerii timpului de calatorie prin fluidizarea traficului, a poluțrii aerului in zona ținta și a consumului de carburanți auto.
OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI sunt reabilitarea și modernizarea a 13,4 km de strazi urbane in municipiul Botoțani: Calea Naționala (bariera Dorohoi) – 3,15 km, Strada Uzinei -0,2 km, Strada Imparat Traian -1,5 km, Strada Tudor Vladimirescu – 1,75 km, Strada Petru Rareș – 1,2 km, Calea Naționala (bariera Iași) – 3,75 km, Strada Sucevei – 1,85 km, astfel:
reabilitarea și modernizarea a 0,5 km de strazi urbane de categoria I, artera magistrala care asigura preluarea fluxurilor majore ale orașului pe direcția drumului național (DN29B) ce traverseaza oraşul, deservește zona industriala și de locuit, astfel:
* 0, 5 km din Calea Naționala – bariera Dorohoi
reabilitarea si modernizarea a 6,7 km de strazi urbane de categoria II, strazi de legatura, care asigura circulația majora intre zonele funcționale și de locuit, astfel:
* 2,65 km din Calea Nționala – bariera Dorohoi
* 0,2 km din Strada Uzinei
* 1,5 km din Strada Imparat Traian
* 0,5 km din Strada Tudor Vladimirescu
* 1,85 km din Strada Sucevei
reabilitarea si modernizarea a 6,2 km de strazi urbane de categoria III, strazi colectoare, care preiau fluxurile de trafic din zonele funcționale și le dirijeaza spre strazile de legatura sau magistrale , astfel:
* 1,25 km din Strada Tudor Vladimirescu
* 1,20 km din Strada Petru Rareș
* 3,75 km din Calea Naționala – bariera Iași
Modalitatile de realizare a obiectivelor specifice sunt:
Reabilitarea cailor de circulație și a suprafețelelor destinate deplasarii pietonilor, pentru readucerea acestora la nivelul “de serviciu” potrivit normelor tehnice in vigoare.
Modernizarea elementelor geometrice și redimensionarea capacitații portante pe baza rezultatelor stabilite in studiul de trafic pentru prognoza de 15 ani – 2007 -2022.
Fluidizarea traficului, creșterea capacitații de circulație prin marirea vitezei pana la limita admisa prin amenajari sau modernizari ale intersecțiilor (sensuri giratorii) și reamplasarea stațiilor de tramvai cu amenajare denivelata.
Creșterea siguranței circulației pentru toți participanții la trafic, asigurarea de condiții egale de șanse prin introducerea semnalizarii orizontale și verticale reflectorizante, iluminatul corespunzator a caii rutiere, a spațiilor pentru deplasarea pietonilor, amenajarea traversarilor denivelate pentru persoanele cu handicap și a pistelor pentru deplasarea bicicliștilor.
GRUPUL ȚINTĂ
Grupul ținta al proiectului este format din totalitatea participanților la traficul pe Calea Naționala (bariera Dorohoi), Strada Uzinei, Strada Imparat Traian, Strada Tudor Vladimirescu, Strada Petru Rareș, Calea Naționala (bariera Iași) și Strada Sucevei: șoferi, pietoni, bicicliști, atat din municipiul Botoșani, cat și cei care tranziteaza orașul și din totalitatea agenților economici din zonele limitrofe acestor strșzi, care vor beneficia de rezultatele proiectului: fluidizarea traficului, creșterea siguranței [n transport, reducerea poluarii aerului, reducerea consumului de carburanți auto, timpul redus de calatorie.
Șoferii, bicicliștii și motocicliștii, pietonii, participanți la traficul pe strazile reabilitate și modernizate prin proiect pot fi cuantificați, conform datelor extrase din Studiul de Trafic, cu ajutorul Centralizatoarelor de trafic, prin calculul mediei zilnice a traficului pe aceste strazi :
* aproximativ 170 bicicliști și motocicliști, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orașul;
* aproximativ 32.330 șoferi de autoturisme, microbuze și autocamioane, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orașul;
* aproximativ 420 șoferi de autobuze, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orașul;
* aproximativ 4.430 șoferi de autocamioane și derivate, șoferi de autovehicule, șoferi de tractoare fara remorca, șoferi de autocamioane cu remorcș, atat din municipiul Botoșani, cat și care tranziteaza orasul.
LUCRARILE PRINCIPALE executate:
1.      Desfaceri și demontari, lucrari de pregatire a suprafețelor carosabile și pietonale
2. Lucrari de bordurare
3.      Reabilitarea gurilor de scurgere, a capacelor carosabile și rasuflatorilor
4.      Lucrari de reabilitare și modernizare a suprafețelor carosabile
5.      Reabilitarea trotuarelor
6.      Realizarea pistelor pentru biciclete in zonele de intrare in municipiu și intre grupurile mari de Școli – 5,45 km, astfel:
–      Calea Naționala – 2.515 km
–      Str.T.Vladimirescu – 0,39 km
–      Calea Nationala (bariera Iași) – 2,545 km
7.      Extinderea suprafeței carosabile, respectiv trecerea de la 2 și/sau 3 benzi la 4 benzi de circulație, in zona șoseaua Iașului, zona Sucevei – intrarea dinspre Suceava.
8.      Reabilitarea lucrarilor de semnalizare rutiera
9.      Amenajare/ modernizare 6 sensuri giratorii:
–      str.Imp.Traian – la intersecția cu str. O.Onicescu și la intersecția cu str. T.Vladimirescu
–      str.T.Vladimirescu – la intersecția cu str.Grivița
–      Calea Naționala (bariera Iași) – la intersecția cu Bd. M.Eminescu și la intersecția cu Cartier Alfa Land
–      Str. Sucevei – la intersecția cu str.Pacea
PRINCIPALELE REZULTATE:
      Reabilitarea și modernizarea a 7 strazi din municipiul Botoșani: Calea Naționala (bariera Dorohoi)- 3.15 km, Strada Uzinei – 0.2 km, Strada Imparat Traian – 1.5 km, Strada Tudor Vladimirescu – 1.75 km, Strada Petru Rareș – 1.2 km, Calea Naționala (bariera Iași) – 3.75 km, Strada Sucevei – 1.85 km
      Facilitarea mobilitații populației și a bunurilor, fluidizarea traficului urban
      Creșterea traficului de marfa și pasageri pe strazile reabilitate/modernizate
      Crearea condițiilor pentru dezvoltarea industriei de turism, creind premisele pentru apariția unui produs turistic complex și diversificat: cultural, istoric, agrement, sportiv, religios si de afaceri.
Proiect finalizat (Foto de la finalizarea proiectului-aici)
(Detaliile si galeria foto pot fi gasite aici)

Este un proiect finantat si realizat prin programul PHARE CES 2006 de catre Uniunea Europeana si Bugetul National.
Obiectivul proiectului: Reabilitarea a 18 cladiri cu valoare de patrimoniu si a zonei pietonale din Centrul Istoric al Municipiului Botosani ca premisa a relansarii turismului local.
Activitatile derulate:
– Executarea de lucrari de reabilitare a retelei de utilitati (apa-canal, gaz, energie electrica)
– Refacerea si amenajarea a trei parcari
– Construirea unei fantani arteziene
– Dotare cu mobilier urban
– imbunatatirea zonelor de acces si de legaturi cu alte zone importante ale orasului
Valoarea proiectului: 7,6 milioane de euro fara TVA
Proiectul este finalizat.

Proiectul este finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Regional, Axa Prioritara 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor-poli urbani de creștere, Domeniul Major de Intervenție 1.1- Planuri integrate de dezvoltare urbana, Sub-domeniul: Centre urbane.
Autoritate de Management: MINISTERUL DEZVOLTÂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
Organism Intermediar: AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÂ NORD-EST
Valoarea totala a proiectului: 2.771.333,94 lei.

Proiectul este finalizat.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013
Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – poli urbani de creștere”
Domeniul de intervenție 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbana” Sub-domeniul: Centre urbane
Autoritate de Management : MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE ȘI TURISMULUI
Organism Intermediar : AGENTIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALA NORD-EST
Valoarea totala a proiectului: 7.495.427,68 lei
Proiectul de investiții se incadreaza in Planul Integrat de dezvoltare urbana a municipiului Botoșani, corespunzand obiectivului creșterea condițiilor de viața și a atractivitații spațiilor publice din zona de acțiune urbana in randul cetațenilor municipiului Botoșani pana in 2015.Proiectul este finalizat.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013
Axa prioritara 1 “Sprijinirea dezvoltarii durabile a orașelor – poli urbani de creștere”
Domeniul de intervenţie 1.1. “Planuri integrate de dezvoltare urbana” Sub-domeniul: Centre urbane
Autoritate de Management : MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE șI TURISMULUI
Organism Intermediar : AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÂ NORD-EST
Valoarea totala a proiectului: 3.928.111.44 lei
Proiectul de investiții se incadreaza in Planul Integrat de dezvoltare urbana a municipiului Botoșani, obiectivul eliminarea disparitaților la nivel social și intervenții la nivelul siguranței cetațeanului in zona de acțiune urbana pana in 2015, prin dezvoltarea serviciilor sociale pentru asigurarea echitații sociale, corelandu-se prin faptul ca urmarește aceeași finalitate: creșterea calitații vietii cetațenilor municipiului Botoșani.Proiectul este finalizat.
(Detaliile despre Proiect le gasiti aici)

         Proiectul “Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Recuperare Sf. Gheorghe” se adreseaza populatiei din municipiul Botosani si localitatile inconjuratoare, respectiv intregului judet Botosani, Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botosani, fiind singurul spital de specialitate din judet, iar scopul final al realizarii obiectivului il constituie asigurarea fiecarui individ in parte a unui nivel corespunzator de protectie a sanatatii, precum si oportunitati egale de a accesa serviciile medicale.
         Proiectul “Modernizare Ambulatoriu Integrat al Spitalului de Recuperare Sf. Gheorghe” Botosani, finanțat de catre Uniunea Europeana prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa Prioritara 3- imbunatațirea infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenție 3.1 “Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate, a fost finalizat in data de 17 iulie 2011.
Lucrarile de modernizare, constand in modernizarea și reabilitarea unei suprafețe de 1884,23 mp-parter, au fost finalizate și recepționate in data de 15 aprilie 2011, in conformitate cu proiectul tehnic și cu normele și normativele in vigoare.
Au fost achiziționate un numar de 61 de echipamente medicale performante, necesare dotarii cabinetelor medicale și a spațiilor conexe ale Ambulatoriului.
Valoarea totala a Proiectului este de 4.212.038,41 lei din care, valoarea totala eligibila este de <3.174.266,31 lei.
(Detaliile pot fi gasite aici)

        Este un proiect inițiat de Asociatia de Tineret -2010 Europa- Botoșani și finanțat de Fundația pentru Parteneriat Miercurea Ciuc, MOL Romania, Consiliul Local Botoșani și Asociatia de Tineret -2010 Europa- Botoșani.
Beneficiar: Colegiul National “A.T Laurian”
Scopul proiectului: Reintegrarea spațiului verde aferent Colegiului National “A.T.Laurian” in peisajul urbanistic al municipiului Botoșani.
Mai multe detalii despre proiect gasiți aici: http://www.inimaverde.laurian.ro

 Obiectul proiectului: Scopul proiectului este de a contribui la cresterea gradului de constientizare si implicare a IMM-urilor din judetul Botosani in directia valorificarii sprijinului pus la dispozitia acestora prin intermediul politicii si instrumentelor de suport dedicate lor de catre UE in orizontul de timp post-aderare 2007-2013. Valoarea adaugata a proiectului, comparativ cu alte initiative similare adresate IMM-urilor, consta in caracterul comprehensiv si integrat al informatiei cu privire la actiunile UE de sprijinire a IMM-urilor, relevanta parteneriatului propus de proiect pentru accesarea eficienta a grupului tinta, orizontul extins de timp vizat de actiunile de informare capabil sa contribuie la construirea unei predictibilitati institutionale atat de necesare oamenilor de afaceri din sectorul IMM-urilor in
elaborarea strategiilor de dezvoltare si nu in ultimul rand de interactivitatea sporita
a actiunilor de informare si capacitatea proiectului de a genera feed-back din
partea IMM-urilor cu privire la relevanta initiativelor comunitare adresate lor.
Grupul tinta al proiectului este format din:
a). IMM-urile inregistrate in municipiul sau judetul Botosani la a caror nevoi de informare raspunde initiativa proiectului.
b). Partenerii Solicitantului din cadrul proiectului, respectiv CCIJB(Camera de Comert, Industrie si Agricultura a Judetului Botosani) si PJIMM (Patronatul Judetean pentru IMM-uri), care prin proiect vor beneficia de suport logistic si informational pentru activitatile lor specifice destinate sprijinirii IMM-urilor.
c). Membrii personalului tehnic al Incubatorului de Afaceri Botosani, care vor beneficia de suportul logistic si informational al instrumentelor create in cadrul proiectului pentru viitoarele activitati de tutorizare si consultanta oferite antreprenorilor in cadrul Incubatorului.
d). Consilierii locali membri ai Comisiei pentru studii, prognoza economicosociala, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al municipiului Botosani, care vor beneficia de informatii colectate cu ocazia consultarilor din cadrul proiectului cu mediul de afaceri al IMM-urilor.
Rezultate obtinute:
– organizarea a 20 seminarii: 16 cu tematica generala si 4 cu tematica specifica;
-infiintarea Bibliotecii IMM-urilor;
-infiintarea unui portal on-line pe pagina de web a Incubatorului de Afaceri (in
curs de realizare);
-Brosura “Programele Uniunii Europene de sustinere a intreprinderilor mici si
mijlocii” – 800 exemplare;
-Fluturasi – 10.000 buc.;
-Afise pentru promovarea programului: 20 buc.
Valoarea proiectului: 56 720 Euro, respectiv 196 307,92 lei
Sursa de finantare: Surse externe nerambursabile: Fondul Europa, Program de micro-proiecte.
 Obiectul proiectului: Constituirea unui incubator de afaceri pentru IMM-uri in vederea stimularii dezvoltarii sectorului privat din municipiul si judetul Botosani.
Incubatorul de afaceri Botosani reprezinta o structura complexa si flexibila, elaborata pentru a raspunde unor probleme importante cu care se confrunta initiativa antreprenoriala locala. Prin obiectivul sau general, dar si prin obiectivele specifice, proiectul a creat mai intai de toate o infrastructura eficienta prin:
a)Construirea si amenajarea de spatii pentru productie si birouri, hale, depozite, cai de acces, utilitati. Acestea au fost proiectate in sistem modular, flexibil, pentru a putea fi adaptate nevoilor operationale ale firmelor beneficiare si oferite la preturi mai mici decat cele ale pietei;
b)Proiectarea unei structuri administrative capabila sa asigure firmelor beneficiare direct sau prin sub-contractare o gama de servicii importante in conditii avantajoase:
-Consultanta si servicii in domeniul recrutarii, instruirii si dezvoltarii personalului;
-Servicii de asistenta in rezolvarea formalitatilor legate de functionare si de reprezentare pe plan local in relatiile cu autoritatile si institutiile;
-Sistem de promovare si de facilitare a accesului pe pietele locale si externe.
c)Construirea si dotarea completa a unor spatii de instruire / formare, reuniuni si conferinte. Acestea au fost construite pentru a veni in sprijinul nevoilor locale de instruire si dezvoltare a personalului firmelor beneficiare.
Rezultate obţinute:
Doua locatii:
1)Centrul administrativ – situat in strada Postei nr. 9
– suprafata contructiei = 871,39 mp, compusa din corp A, casa scarii si etajele 2, 3, 4, 5 si 6, corpul B, compus din casa scarii si etajele 2, 3, 4 si corpul C, compus dintr-o camera destinata centralei termice;
      – spatii incubator (activitati proprii si activitati legate de serviciile furnizate tertilor)
      – birouri pentru firmele incubate, utilizatoare ale spatiilor de productie
      – birouri pentru firmele incubate, utilizatoare ale spatiilor de productie si prestatoare de productie 30 birouri
2) Centrul de microproductie – situat in Calea Nationala nr. 354
– suprafata de 9885 mp
-Hale modulare de productie (20 de spatii)
-Magazii, parcare si alte anexe aferente
Valoarea proiectului: 2.707.713,03 Euro, respectiv 8.935.452,99 lei
Sursa finantare: PHARE CES 2001 – Infrastructura regionala mare

Obiectul proiectului: Imbunatatirea accesului in zonele strategice ale municipiului Botosani, prin semaforizarea si modificarea geometriei a 7 intersectii din Calea Nationala, in vederea cresterii atractivitatii pentru investitii a municipiului Botosani.
Rezultate obtinute:
1.Semaforizarea si modificarea geometriei a 7 intersectii din Calea Nationala:
a)Intersectie Calea Nationala cu strada Petru Rares
b)Intersectie Calea Nationala cu strada Ion Pillat si Nicolae Iorga
c)Intersectie Calea Nationala cu strada Marchian
d)Intersectie Calea Nationala cu strada Grivita
e)Intersectie Calea Nationala cu strada Uzinei
f)Intersectie Calea Nationala cu strada Garii
g)Intersectie strada Sucevei cu bulevardul Mihai Eminescu
Ultimele 3 intersectii sunt amplasate practic una in continuarea celeilalte si datorita acestei caracteristici, trebuie tratate unitar. De aceea, studiile tehnice le-au abordat ca un grup de intersectii.
2. Eliminarea blocajelor datorate statiilor de transport in comun cu tramvaiul si maxi-taxi si cresterea sigurantei calatorilor prin realizarea de peroane de refugiu.
Grupul-tinta a fost alcatuit din participantii la trafic, atat conducatori auto cat si pietoni, institutiile publice, agentii economici, atat cei din zonele adiacente, cat si ceilalti -, locuitorii din imobilele riverane arterei, cat si cetatenii din municipiu ale caror activitati cotidiene sunt legate de aceasta artera.
Obiectivul general al proiectului a constat in cresterea atractivitatii pentru investitii a municipiului Botosani prin fluidizarea traficului pe principala artera a municipiului “Calea Nationala” care asigura accesul spre / dinspre zonele economice strategice ale municipiului.
Valoarea proiectului: 626.012 Euro, respectiv 2.134.642,93 lei
Sursa de finantare: PHARE 2001 – Coeziune economica si sociala-Infrastructura locala mica; RO 0108.03.05 – 516.012 euro
Primaria Mun.Botosani 110.000 euro
Stadiul implementarii: Finalizat -septembrie 2005

Despre noi