Turism

Centrul istoric

Ansamblul urban “Piaţa 1 Decembrie 1918” adăposteşte o serie de clădiri vechi cu destinaţie comercială, construite la sfârşitul secolului al XIX-lea.

Historical centre

The “1 Decembrie 1918 Square” urban assembly hosts a series of old buildings destinated for trade, which were built at the end of the 19th century.

Primăria Botoșani

Edificiul pe care îl vedem astăzi a fost construit la sfârşitul secolului XVIII în stil eclectic de influenţă germană.

Botoșani City Hall

The building was erected at the end of the 18th century, in ecletic style with german influence.

Cuptoarele medievale de redus minereu și ars ceramică din secolul X

Cuptoarele descoperite în timpul lucrărilor de reabilitare ale Centrului Istoric și a zonei pietonale sunt unice în țară noastră și în prezent fac parte din ansamblul urbanistic conservat al Centrului Vechi din municipiul Botoșani.

Grupul statuar
"Compania de mitraliere Maior Ignat în atac"

Lucrarea a fost realizată de sculptorul Horia Miclescu, botoșănean la origine și a fost dezvelită în vara anului 1929.
Este reprezentat maiorul Grigore Ignat care a fost răpus de gloanțele inamice ale forțelor centrale, în august 1917, împreună cu regimentele pe care le avea în subordine, în bătălia de la Răzoare.

"Compania de mitraliere Maior Ignat în atac"
Statuary group

The monument was made by a local sculptor known as Horia Miclescu and was unvielved in 1929.
The statue represents major Grigore Ignat that died in the battle of Razoare in August 1917 alongside two regiments of infantery.

Monumentul Răscoalei de la 1907

Răscoala țărănească a început în 21 februarie (8 februarie s.v.) 1907 în Flămânzi, Botoșani și s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

The 1907 Uprising Monument

Răscoala țărănească a început în 21 februarie (8 februarie s.v.) 1907 în Flămânzi, Botoșani și s-a răspândit, în perioada următoare, în toată țara. Principala cauză a fost nemulțumirea țăranilor legată de inechitatea deținerii pământurilor, aflat în mâinile a doar câtorva mari proprietari.

Casa Ventura

Casa Ventura a fost construită la sfârşitul sec. XIX în stil neoclasic. Ea poartă numele renumitei Maria Ventura, actriță româncă în limbile franceză și română, de origine evreiască.
Cunoscută în România și sub numele de Mărioara Ventura, iar în Franța ca Marie Ventura.

Casa Văsescu

Casa Văsescu este una dintre cele mai frumoase case boierești din Botoșani și a aparținut lui Alexandru Văsescu, important om politic al secolului XIX. Anul construcției nu este știut cu exactitate, dar unele surse menționează anul 1880, altele 1890 sau 1891.

Locul nașterii poetului Mihai Eminescu

Pe locul unde este astăzi amplasată o placă comemorativă ce aduce aminte de nașterea poetului Mihai Eminescu se afla în trecut casa în care acesta s-a născut.
Mihai Eminescu, poetul naţional al României, s-a născut pe 15 ianuarie 1850 la Botoşani fiind al şaptelea din cei 11 copii ai căminarului Gheorghe Eminovici, provenit dintr-o familie de ţărani români din nordul Moldovei şi al Ralucăi Eminovici, fiică de stolnic din Joldeşti.
Mihai Eminescu şi-a petrecut copilăria la Botoşani şi la Ipoteşti, în casa părintească şi prin împrejurimi. Între anii 1858 şi 1866, urmează cu intermitenţe şcoala la Cernăuţi.
Între timp, e angajat ca funcţionar la diverse instituţii din Botoşani (la tribunal şi primărie).

Mănăstirea Sfântul Nicolae Popăuți

Mănăstirea Sfântul Nicolae Popăuți a fost ctitorită de Ștefan cel Mare în 1497.
Monumentul este reprezentativ pentru “stilul moldovenesc” (o îmbinare de elemente bizantice şi gotice) ce s-a cristalizat sub patronajul marelui domn.
Din fresca originală fac parte registrul care ilustrează ciclul Patimilor Mântuitorului, desfăşurat pe absidele naosului şi anumite scene din altar.
O bună parte din pictura interioară datează din secolul al XVI-lea.

Sfantul Nicolae Popauti Monastery

St. Nicolae Monastery Popauti was founded by Stefan cel Mare (Stephen the Great) in 1497. The monument is representative for the “Moldavian style” (a mix of Bizantine and Gothic elements) that was crystallized under the patronage of the great ruler. Part of the original fresco depicts the cycle of Christ’s Passions, which range on the nave apses to particular scened on the altar. A great part of the interior painting dates from 16th century.

Biserica Uspenia

Biserica Uspenia a fost zidită din porunca doamnei Elena, soţia lui Petru Rareș, datorită căreia oraşul a dobândit statutul de “oraş al Doamnei”. Din 1793, într-o clădire din incinta bisericii a funcţionat şi Şcoala Domnească. în 1872, în clopotniţa bisericii a fost instalat primul orologiu public din oraş. în acest lăcaş a fost botezat la 21 ianuarie 1850 Mihai Eminescu, cel care va deveni poetul naţional.

Uspenia Church

Uspenia Church was also built upon the urge of Lady Elena, wife of Petru Rares. It might be because of this church that Botosani City became known as “the city of the Lady”. A school used to function in a building within the church area around 1793. On January 21st, 1850, it was in this church that the national Romanian poet Mihai Eminescu was baptized. In 1872, the first public clock of the city was installed in the steeple of this church.

Biserica Sfântul Gheorghe

Biserica Sfîntul Gheorghe este a doua ca vechime după Popăuţi (1497) dintre cele existente astăzi în municipiul Botoşani. A fost înălțată în 1551 de doamna Elena, soția lui Petru Rares, care era regentă pentru Ștefan-vodă, fiul său minor. Biserica a fost înălţată după modelul bisericii lui Ştefan cel Mare Popăuţi, în formă de cruce cu turnuleţ la mijloc şi cu intrare pe latura de nord. Este un edificiu de proporţii reduse, fără prea multe elemente decorative şi fără picturi. Este o construcţie tipic moldovenească, asemănătoare mai ales cu Biserica Sfântul Nicolae din Dorohoi.

Sfântul Gheorghe Church

St. Gheorghe church is the second oldest church still operating in Botosani City, after the church of Popauti (1497). It was erected in 1551 by Lady Elena, wife of Petru Rares, who was a regent for Stefan Voda, his minor child. The church was built upon of the model of Stefan cel Mare’s church in Popauti, bearing the form of a cross with a small tower in the middle and an entrance on the Northern side. It is a small-scale building, without many decorative elements and without any paintings. It is a typically Moldavian building, which resembles a lot St. Nicolae Church from Dorohoi.

Biserica Romano Catolică Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul

În anul 1836 s-a ridicat o capelă catolică şi în anul 1847 s-a construit prima biserică catolică în Botoşani, cu hramul Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul. Biserica a fost amplificată şi modificată în forma sa actuală în anul 1872.

Nasterea Sfantului Ioan Botezatorul Roman Catholic Church

In 1836 a Catholic chapel was raised and in 1847 the first Catholic church of Botosani was built, dedicated to The Birth of St. John the Baptist.The church was amplified and modified to its current shape in 1872.

Sinagoga Mare Oiche Sil

Sinagoga Mare Oiche Sil datează din anul 1834.
Declarată monument de arhitectură, este una dintre cele mai vechi şi mai bogat decorate sinagogi din zona Moldovei.
Interiorul dispune de reprezentări minunate cu scene din Ierusalim şi simboluri care reprezintă seminţiile lui Israel.

The Great Synagogue Oiche Sil

The Great Synagogue Oiche Sil dates from 1834.
Declared monument of architecture, it is one of the oldest and richest decorated synagogues in Moldova. The interior features beautiful scenes of Jerusalem representations and symbols that represent the tribes of Israel.

Biserica Armeană Sfânta Maria

Biserica Armeană Sfânta Maria a fost reclădită pe temeliile celei mai vechi biserici armenești din Europa, construită în jurul anului 1350.
Biserica adăpostește și un mic muzeu cu obiecte bisericești vechi de mare valoare: icoane în ulei pe pânză vechi de două secole, obiecte din argint, aur și pietre prețioase, veșminte și acoperăminte cusute cu fir de aur și argint, unicate.
În altarul bisericii armene “Sfanta Maria” s-a aflat prima carte cunoscuta si pastrata din Botosani, “Evanghelia in limba armeana”, copiata in 1354 la Caffa cercetata de Nicolae Iorga in 1928 si aflata acum la Bucuresti. Si astazi in parohia armeana din Botosani mai exista alte 49 carti vechi, din anii 1700-1900, secolele XVIII-XIX, toate in limba armeana.

Casa Ankele

Casa Ankele, construită în anul 1836, este una dintre casele reprezentative pentru centrul istoric al municipiului Botoșani. Arhitectura este una de influență romantică, la baza cupolei este gravat numele proprietarului, iar cei doi îngeri țin în mană un disc cu blazonul familiei Ankele. Carol Ankele, unul dintre cei mai bogați negustori armeni din Botoșani în perioada interbelică, a avut aici un magazin universal de mașini agricole și un atelier mechanic Magazinul era cel mai mare din oraș și avea la vânzare mărfuri de fabricație germană dintre cele mai variate:mașini agricole și industriale, automobile, piane, patefoane și arme.

Casa Ciomac Cantemir, azi centrul Fundaţiei Ştefan Luchian

Casa Ciomac Cantemir model de casă de târgoveți a vechiului ansamblu medieval din Botoșani a fost construită la 1800 în stil moldovenesc, având un pridvor brâncovenesc. Casa se compune din patru camere: salonul boieresc, atelierul de creație, galeriile de artă și sediul Fundatiei Stefan Luchian (în camera-atelier se pot vedea o serie de obiecte aparţinând pictorului Stefan Luchian: patul de suferinţă, şevaletul de câmp, masa de lucru, paleta, mapa, planșeta, două fotografii, o pagină de jurnal etc.).

Ciomac Cantemir House, today the center of the Ştefan Luchian Foundation

Ciomac Cantemir House -typical house of tradesmen from the old medieval ensemble of Botosani was builtin 1800 in Moldavian style, with a Brancoveanu porch, and includes 4 rooms: the boyard�s salloon, the workshop, the art galleries and the headquarters of Stefan Luchian Foundation � in the workshop room one ca find objects that belonged to the great painter � his sickbed, field easel, desk,pallette, folder, two photos, a diary page, etc.

Casa Sommer

Această clădire a fost ridicată de către negustorul evreu Hirsch Sommer la mijlocul secolului al XIX-lea şi are un stil arhitec-tural eclectic.A fost înălţată în 1860, și a adăpostit timp de câţiva ani, o sală de teatru, în care au dat spectacole trupe cunoscute ale timpului, fraţii Vlădicescu şi Matei Millo, Costache Nottara, precum și trupa de actori condusă de Mihail Pascaly din care făcea parte și Mihai Eminescu în calitate de sufleur. în anul 1860-1865, trupele de teatru din Germania, Rusia sau Teatrul Naţional din Bucureşti deveniseră o obişnuinţă la Botoşani. Odată cu ridicarea Teatrului Mihai Eminescu în 1914 de o elită botoşăneană tot mai avidă de cultură, zilele de glorie ale teatrului la casa Sommer s-au încheiat. Membrii familiei Sommer dispăruseră ca prin minune odată cu teatrul. După instaurarea comunismului a început drama acestei case simbol care a adăpostit spectacolele lui Nottara şi patimile creatoare ale lui Eminescu a fost dărâmată parţial în anul 1981. La intervenţia marelui om de cultură Eugenia Greceanu care a reuşit ca prin minune să si convingă pe comunişti că greşesc, casa a fost salvată şi refăcută exact după planurile iniţiale.

Casa Moscovici

Casa Moscovici a fost construită înainte de anul 1872 și refăcută după 1888 de bancherul evreu Boris Moscovici, cel care i-a dat și actuala arhitectură eclectică de factură baroc-palladian.

Moscovici House

The Moscovici House was build in 1872 and was property of an important jewish banker named Boris Moscovici. The architecture is an eclectic one, as it combines many western styles

Parcul Mihai Eminescu

Parcul Mihai Eminescu s-a deschis în 1869, la acea dată purtând numele de Grădina Publică Vîrnav.Este situat pe amplasamentul fostei Grădini Vîrnav amenajată de administrația locală în anul 1869. În partea sa centrală se găsește un lac artificial cu 2 poduri iar pe aleile principale se află statui cu busturile principalilor oameni de cultură din Botoşani. Parcul păstrează câțiva arbori contemporani cu Mihai Eminescu. În 1932 aici a fost pus bustul lui Mihai Eminescu, opera sculptorului Ion Georgescu, monument ce fusese amplasat în 1890 în fața școlii Marchian. Pe lacul artificial se pot face plimbări cu barca şi hidrobicicleta.

Casa Grigore Antipa

Casa Grigore Antipa a fost înălţată în 1860. Clădirea se distinge prin stilul său eclectic de inspiraţie franceză (cu reminescente rococo). Aici s-au nascut marele biolog Grigore Antipa şi fratele sau,naturalistul Nicolae Leon.

Grigore Antipa House

Grigore Antipa House was built in 1860.
The building is distinguished by its eclectic style of French inspiration (with late rococo traces).
It is here that were born the great biologist Grigore Antipa and his brother, naturalist Nicolae Leon.

Casa memoriala Nicolae Iorga

Casa memorială Nicolae Iorga datează din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. În această casă construită în stil moldovenesc s-a născut şi a copilărit marele istoric Nicolae Iorga. Casa este un spaţiu expoziţional de excepţie, în care se păstrează un important număr de piese cu valoare patrimonială, legate de viaţa şi activitatea lui Nicolae Iorga. Fotografii originale ale familiei acestuia, ale lui Nicolae Iorga în diferite momente ale vieţii sale, diplome de Dr. Honoris Causa primite din partea unor celebre instituţii de învăţământ din Europa (Sorbona, Cambridge, Roma) şi un mare număr de cărţi scrise de Nicolae Iorga, multe în ediţii princeps, precum şi ziare şi reviste pe care le-a editat şi îndrumat conturează dimensiunea extraordinară a uneia dintre cele mai mari personalităţi ale culturii româneşti şi universale.

Nicolae Iorga Memorial House

Nicolae Iorga memorial house dates from the second half of the 19th century. It is in this house, built in Moldavian style, that the great historian Nicolae Iorga was born and spent his childhood. The house is an exceptional exhibition space, which retains a significant number of pieces with patrimonial value, related to the life and work of Nicolae Iorga. Original pictures of the family and of the great historian himself dating from several moments of his life, Dr Honoris Causa degrees received from famous educational institutions from Europe (Sorbonne, Cambridge, Rome) and a great number of books written by Nicolae Iorga, many of them in princeps edition, as well as newspapers and magazines that he editted and coordinated outline the extraordinary dimension of one of the greatest personalities of the Romanian and universal culture.

Liceul A. T. Laurian

Clădirea Liceului A. T. Laurian (Palatul, cum o numea Nicolae Iorga), a fost inaugurată în 1885. Printre absolvenţii de marcă ai acestui liceu se numără Nicolae Iorga, Octav Onicescu, Simion Sanielevi, Ion Simionescu etc.

CA. T. Laurian High

The building of A.T. Laurian High School Building (Palace,as Nicolae Iorga called it), was inaugurated in 1885. Among the landmark graduates of this school there were Nicolae Iorga, Octav Onicescu, Simion Sanielevi, Ion Simionescu, etc.