Cultură

Muzeul Județean de Istorie

Fost Palat al Prefecturii, clădirea în care se află muzeul a fost ridicată în perioada premergătoare Primului Război Mondial, după proiectul arh. Petre Antonescu.
Iniţial, muzeul a avut dublu profil: istorie şi ştiinţe naturale.
La sfârşitul anului 1977 a avut loc deschiderea expoziţiei de bază a Secţiei de Istorie a muzeului, cuprinzând elemente de arheologie, numismatică, istorie.

County Museum of History

Former Palace of the Prefecture, the building that hosts the museum today was built in the period befroe WW1, following a project designed by architect Petre Antonescu.
At first, the museum had a double profile: history and natural sciences.
At the end of 1977, the main exhibition of the history department of the museum was opened, including elements of archeology, numismatics, history.