Noutăți

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE PE LOT, S (parțial) +P+1E, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, SERVITUTE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN LMrf1 în LMu2″ amplasament: str. Împărat Traian nr.13, CAD/CF 64402

Anunt (…aici) Memoriu PUZ -partea scrisă (…aici) Memoriu PUZ revizia 1-partea scrisă (…aici) Memoriu RLU revizia 1-partea scrisă (…aici) Plan Încadrare în zonă (…aici) Plan extras PUG (…aici) Plan Situație existentă  (…aici) Relevee fotografice 1 (…aici) Relevee fotografice (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Detaliu Reglementări urbanistic la sc.1-200 Revizia 1 (…aici) Reglementări urbanistic Revizia 1 (…aici) […]

Rezultatul final al concursului/examenului organizat pentru promovarea în funcția vacantă de Director grad I, susţinut în perioada 24 – 29.11.2023 –proba scrisă și interviul

Rezultatul final al concursului/examenului organizat pentru promovarea în funcția vacantă de Director grad I, susţinut în perioada 24 – 29.11.2023  –proba scrisă și  interviul (…aici)

Rezultatul interviului la concursul/examenul organizat pentru promovarea în funcția vacantă de Director grad I la Direcția Servicii Publice Botoșani, susţinut în data de 28.11.2023

Rezultatul interviului la concursul/examenul organizat pentru promovarea în funcția vacantă de Director grad I la Direcția Servicii Publice Botoșani, susţinut în data de 28.11.2023 (…aici)  

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 29.11.2023

În data de 29 noiembrie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ: Proiect de  hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces, fără TVA, la facilităţile oferite de obiectivele din administrarea Direcţiei pentru Sport şi Agrement Botoşani Anunț (..aici) Proiect de hotărâre (..aici)

P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: str. Popăuți, nr.48, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69832

Anunt PUD (…aici) Memoriu -partea scrisă (…aici) Încadrare în zonă (…aici) Încadrare în zonă și reglementări PUG (…aici) Situație existentă (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Profile caracteristice (…aici) Circulația terenurilor (…aici) Rețele edilitare (…aici)

CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIREA UNUI IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, SERVICII MEDICALE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI LOCURI DE PARCARE cu regim mare de înălțime” Amplasament: B-dul Mihai Eminescu nr.69A, CAD/CF 51379

Anunt PUZ (…aici) Memoriu -partea scrisă (…aici) Încadrare în situ (…aici) Încadrare în situ 2 (…aici) Încadrare în zona si reglementari PUG  (…aici) Reglementări urbanistice (…aici)

Despre noi