Planuri Urbanistice

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “CONSTRUIRE DOUĂ LOCUINȚE PE LOT, S (parțial) +P+1E, ANEXE, ÎMPREJMUIRE TEREN, SERVITUTE ACCES, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI, MODIFICAREA ZONEI FUNCȚIONALE DIN LMrf1 în LMu2″ amplasament: str. Împărat Traian nr.13, CAD/CF 64402

Anunt (…aici) Memoriu PUZ -partea scrisă (…aici) Memoriu PUZ revizia 1-partea scrisă (…aici) Memoriu RLU revizia 1-partea scrisă (…aici) Plan Încadrare în zonă (…aici) Plan extras PUG (…aici) Plan Situație existentă  (…aici) Relevee fotografice 1 (…aici) Relevee fotografice (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Detaliu Reglementări urbanistic la sc.1-200 Revizia 1 (…aici) Reglementări urbanistic Revizia 1 (…aici) […]

P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN” AMPLASAMENT: str. Popăuți, nr.48, mun. Botosani, identificat prin CAD/NC 69832

Anunt PUD (…aici) Memoriu -partea scrisă (…aici) Încadrare în zonă (…aici) Încadrare în zonă și reglementări PUG (…aici) Situație existentă (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Profile caracteristice (…aici) Circulația terenurilor (…aici) Rețele edilitare (…aici)

CONSULTAREA ASUPRA INTENȚIEI DE ELABORARE P.U.Z. PENTRU EMITEREA AVIZULUI DE OPORTUNITATE: “CONSTRUIREA UNUI IMOBIL CU FUNCȚIUNI MIXTE, SERVICII MEDICALE, LOCUINȚE COLECTIVE ȘI LOCURI DE PARCARE cu regim mare de înălțime” Amplasament: B-dul Mihai Eminescu nr.69A, CAD/CF 51379

Anunt PUZ (…aici) Memoriu -partea scrisă (…aici) Încadrare în situ (…aici) Încadrare în situ 2 (…aici) Încadrare în zona si reglementari PUG  (…aici) Reglementări urbanistice (…aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P, FOSĂ, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ” AMPLASAMENT: str. Neculai Sofian, nr.2A, CAD/NC 65143

Anunt (…aici) Memoriu -partea scrisă (…aici) Încadrare în zonă (…aici) Situație existentă  (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Reglementări edilitare (…aici) Circulatia terenurilor (…aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.: “DEMOLARE CORP C1, CONSTRUIRE LOCUINȚĂ D+P ȘI REFACERE ÎMPREJMUIRE TEREN” amplasament: str. Izvoarelor, nr.9, CAD/NC 69401

Anunt (…aici) Memoriu -partea scrisă (…aici) Încadrare în zonă (…aici) Situație existentă  (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Echipări tehnico-edilitare (…aici) Circulația terenurilor (…aici)

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR P.U.Z. ȘI R.L.U. AFERENT: “CONSTRUIRE FABRICĂ DE TRANSFORMATOARE DE DISTRIBUȚIE” Amplasament: Str. Peco, nr.10A, CAD/CF 66579

Anunt PUZ (…aici) Memoriu PUZ-partea scrisă (…aici) Memoriu RLU-partea scrisă (…aici) Extras PUG (…aici) Încadrare în zonă (…aici) Situație existentă  (…aici) Reglementări urbanistice (…aici) Reglementări edilitare (…aici) Regimul juridic al terenurilor (…aici) Completari-13.11.2023-revizia 2 Memoriu PUZ-revizuit 2 (…aici) Memoriu RLU-revizuit 2 (…aici) Reglementări urbanistice-revizuit 2 (…aici) Completari-03.11.2023-revizia 1 Memoriu PUZ-revizuit 1 (…aici) Memoriu RLU-revizuit 1 […]

Consultarea asupra propunerilor P.U.D: “Desființare C1,C2, și C3 , construire locuință P+M” TEREN: Str. Ion Simionescu, nr.10, CF/NC 54467

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Circulatia terenurilor (click aici)

P.U.D.: “Construire doua locuințe P+1E si imprejmuire teren” , amplasament: Str. Maior Ignat nr.30A, CF/NC 70233

– Anunt (click aici) – Memoriu -partea scrisă (click aici) – Încadrare în zonă (click aici) – Situație existentă  (click aici) – Reglementări urbanistice (click aici) – Reglementări edilitare (click aici) – Circulatia terenurilor (click aici) – Detaliu sens unic (click aici)  

Consultarea asupra propunerilor PLAN URBANISTIC DE DETALIU: “construire locuință P+M și racord utilități” TEREN: Str. Ciobanului, nr.15, CF/NC 69422

Anunț – (…aici) Memoriu justificativ – (…aici) Încadrare în zonă – (…aici) Situația existentă – (…aici) Reglementări urbanistice – (…aici) Regimul juridic al terenurilor – (…aici) Reglementări edilitare – (…aici)

Despre noi