CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D. “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+M și ÎMPREJMUIRE TEREN”, amplasament Str. Doboșari, nr. 25F, CAD/NC 60581

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Circulatia terenurilor (…aici)

Ultima modificare: 11.04.2024 – 12:28 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul ERATĂ la anunțul din 18.03.2024 cu privire la organizarea examenului de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Edilitare cu proba scrisă în data de 22 aprilie 2024

Despre noi