DISPOZIŢIE Privind Trecerea De Drept A Unor Autovehicule În Domeniul Privat Al Unităţii Administrativteritoriale- Municipiul Botoşani-Dispoziția Nr. 414/29.04.2023

Dispozitia 414_29.04.2024

Ultima modificare: 29.04.2024 – 16:01 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 29.04.2024

Despre noi