Compartiment Agenți Economici

Program de lucru cu publicul : Luni – Joi: 8:00-16:00  Vineri: 8:00-14:00

Autorizări Activităţi Economice

       Instituția noastră nu eliberează autorizație de funcționare pentru activitățile declarate și încadrate în alte clase CAEN cu excepția activităților care se încadrează în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  şi  932 – Alte activităţi recreative şi distractive.

          Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 473 şi art. 475 alin. (3), (4), (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele a căror activitate se încadrează în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive au obligația de a solicita Primăriei Municipiului Botoșani eliberarea unei autorizaţii  privind desfăşurarea acestor activităţi.
De asemenea, Primăria Botoșani nu avizează programul de lucru.

 • Obținerea autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN: 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive,
 • Documente necesare
 • Cerere
 • Declarație conform HG 843
 • Vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN: 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive,
 • Documente necesare
 • Cerere

     Titularul Autorizaţiei privind desfăşurarea activ. înregistrate in grupele CAEN 561,563 şi 932 are obligaţia de a informa Compartimentul Autorizări Activităţi Economice  cu privire  la modificarea condiţiilor de funcţionare, in termen de 10 zile lucrătoare de la schimbarea acestora, anexând documentele  doveditoare modificării.

Suspendarea activităţii se face   prin solicitare scrisă  a agentului economic, cu  specificarea perioadei de suspendare a activităţii şi va fi însoţită de documente justificative.

Încetarea activităţii  punctului de lucru se va anunţă ,in scris, de către administratorul sau reprezentantul legal al unităţii, in termen de 10 zile de la închidere.

În acest sens se va depune la Compartimentul Autorizări Activităţi Economice o cerere şi Autorizaţia emisă de Primar (in original).

Pentru orice alte detalii nu ezitați să ne contactați

e-mail: primaria@primariabt.ro

Tel: 0372 316 786

Despre noi

Program de lucru cu publicul : Luni – Joi: 8:00-16:00  Vineri: 8:00-14:00

Autorizări Activităţi Economice

       Instituția noastră nu eliberează autorizație de funcționare pentru activitățile declarate și încadrate în alte clase CAEN cu excepția activităților care se încadrează în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor  şi  932 – Alte activităţi recreative şi distractive.

          Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 473 şi art. 475 alin. (3), (4), (5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele a căror activitate se încadrează în grupele CAEN 561 – Restaurante, 563 – Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 – Alte activităţi recreative şi distractive au obligația de a solicita Primăriei Municipiului Botoșani eliberarea unei autorizaţii  privind desfăşurarea acestor activităţi.
De asemenea, Primăria Botoșani nu avizează programul de lucru.

 • Obținerea autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN: 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive,
 • Documente necesare
 • Cerere
 • Declarație conform HG 843
 • Vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activităților înregistrate în grupele CAEN: 561 – Restaurante, 563 – Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 – Alte activități recreative și distractive,
 • Documente necesare
 • Cerere

     Titularul Autorizaţiei privind desfăşurarea activ. înregistrate in grupele CAEN 561,563 şi 932 are obligaţia de a informa Compartimentul Autorizări Activităţi Economice  cu privire  la modificarea condiţiilor de funcţionare, in termen de 10 zile lucrătoare de la schimbarea acestora, anexând documentele  doveditoare modificării.

Suspendarea activităţii se face   prin solicitare scrisă  a agentului economic, cu  specificarea perioadei de suspendare a activităţii şi va fi însoţită de documente justificative.

Încetarea activităţii  punctului de lucru se va anunţă ,in scris, de către administratorul sau reprezentantul legal al unităţii, in termen de 10 zile de la închidere.

În acest sens se va depune la Compartimentul Autorizări Activităţi Economice o cerere şi Autorizaţia emisă de Primar (in original).

Pentru orice alte detalii nu ezitați să ne contactați

e-mail: primaria@primariabt.ro

Tel: 0372 316 786