Legea 52/2003 privind transparența decizionala

Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. […]

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

          Astăzi, 11 august 2022, Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative: Proiect de hotarare privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (…aici) Proiect de hotarare privind aprobarea  documentaţiei P.U.Z. […]

Anunț privind organizarea unei dezbateri publice în 03.08.2022 ora 11:00

Anunț privind organizarea unei dezbateri publice in 03.08.2022 ora 11:00 (…aici) Proiect de hotarare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani) (…aici)(Publicat 02.08.2022) Proces verbal în urma dezbaterii […]

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56/10.03.2008  privind  ”Aprobarea numărului maxim de autorizații taxi și copii conforme, precum și autorizarea, organizarea, atribuirea gestiunii și controlul efectuării serviciilor de transport în regim de taxi sau de transport în regim de închiriere și a activității de dispecerat taxi”, cu modificările și completările ulterioare. Documentație […]

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei ” Plan Urbanistic Zonal si Regulament local de urbanism aferent – Calea Nationala, nr. 24F ,CF/CAD 68552″ in vederea realizarii obiectivului “Construire ansamblu locuințe colective S+P+7E, amenajare parcare și accese”. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentatiei “P.U.Z. si R.L.U. – Str. Parcul Tineretului, nr.5, mun. Botosani, CAD/CF54130” in vederea […]

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

Proiect de hotarare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani) (…aici)  (Publicat: 24 iunie 2022)

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului

ANUNȚ (…aici): Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- str. Doboșari, nr. 59 (A, B, C, D), CF/NC nr. 52311, 52312, 52336 si 52327 in vederea realizării obiectivului “Construire 6 locuinte unifamiliale cu regim mic de inăltime (pană la 10 m)” (…aici) Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- […]

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului

1. Proiect de hotarare pentru aprobarea regulamentelor și caietelor de sarcini pentru activitățile specifice unor servicii publice de interes local (…aici) 2. Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Hotărarii Consiliului Local nr. 360/2019 privind inființarea unui Centru municipal de colectare deșeuri reciclabile nepericuloase necuprinse in SMID, modificarea listei bunurilor concesionate către S.C. URBAN SERV […]

Consultare publică – termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului.

Proiect pentru aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa. Proiect pentru aprobarea noilor tarife de acces la facilitățile oferite de complexul de piscine din cadrul Infrastructurii Edilitar-Urbane a Parcului Regional de Agrement, Turistic și Sportiv Cornișa din […]

Despre noi

Primăria Municipiului Botoșani © 2022. Toate drepturile rezervate.