Legea 52/2003 privind transparența decizionala

Anunț Privind Deschiderea Procedurii De Transparență Decizională A Procesului De Elaborare A Proiectului Unor Acte Normative Din Data De 26.01.2023.

În data de 26 ianuarie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației „Plan urbanistic Zonal – str. Vîlcele, nr. 35A-B, mun. Botoșani, CAD/CF69598, CAD/CF69599” în vederea realizării obiectivului „construire două locuințe și împrejmuire terenuri” (…aici) Proiect de […]

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unor acte normative din data de 18.01.2023.

În data de 18 ianuarie 2023 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană (S.I.D.U.) a Municipiului Botoșani pentru perioada 2021-2027 (..aici) 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă (P.M.U.D.) […]

Anunț Privind Deschiderea Procedurii De Transparență Decizională A Procesului De Elaborare A Proiectului Unui Act Normativ Din Data De 20.12.2022. (Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului)

În data de 20 decembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare directă a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu tramvaie/autobuze în municipiul Botoșani nr. […]

Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 09.12.2022.

           În data de 09 decembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei locale de alimentare cu energie termică la nivelul municipiului Botoșani.Documentație (..aici)           Persoanele fizice sau juridice […]

Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

În data de 15 noiembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare SIMD în Municipiul Botoșani, pentru anul 2023 (…aici) Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de Funcționare a Infrastructurii Edilitar – Urbane a […]

Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

În data de 03 noiembrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: 1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea  documentaţiei “P.U.Z. și R.L.U. – Str. Calea Națională, nr. 78, mun. Botosani, CAD/CF63247” în vederea realizării obiectivului “CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE COLECTIVE 2S+P+8E+9E(RETRAS), AMENAJARE PARCARE, AMENAJĂRI EXTERIOARE, RACORD UTILITĂȚI, […]

Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

În data de 21 octombrie 2022 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative: 1. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al terenurilor de joacă pentru copii din municipiul Botoșani, aprobat prin HCL 293/2014 (..aici) 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea […]

Consultare Publică -Termen 10 Zile Lucrătoare De La Data Publicării Anunțului:

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Botoșani nr. 75/2021 privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul public urban de călători cu autobuzul în municipiul Botoșani pentru beneficiarii prevăzuți la art. 23 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare. […]

Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului:

          Astăzi, 11 august 2022, Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următoarelor proiecte de acte normative: Proiect de hotarare privind aprobarea preţului local al energiei termice facturat populaţiei de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoşani (…aici) Proiect de hotarare privind aprobarea  documentaţiei P.U.Z. […]

Despre noi