Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 18.04.2024

În data de 18 aprilie 2024 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ:

Anunt (…aici)

Proiect de  hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent intravilan CF/NC 63551 și extravilan CF/NC68955” în vederea realizării obiectivului „Construire ansamblu urban Șoseaua Iașului – etapa II – introducere teren în intravilan (St = 391.820,0mp; CF/NC68955)” (…aici)

Anteriorul Rezultate finale la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent din cadrul Serviciului Urbanism și Autorizări în Construcții

Despre noi