Serviciul Public de Evidență a Persoanelor

 • Luni: 08:00- 16;30; cu publicul: 09:00- 16:00
 • Marți: 08:00- 16:30; cu publicul: 09:00- 16:00
 • Miercuri: 08:00- 18:30; cu publicul: 10:00- 18:00
 • Joi: 08:00- 16:30; cu publicul: 09:00- 16:00
 • Vineri: 08:00- 14:00; cu publicul: 09:00- 13:00
 • Cerere tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate detinut anterior si cartea de alegător
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificat de casatorie sau sentinta de divort sau certificatul de deces al soţului, soţiei (original si copie)
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Declaratie tip de primire in spatiu, in cazul in care imobilul nu este proprietate personala, semnata de proprietarul imobilului, in fata lucratorului de la ghiseul Serviciului de Evidenta a Populatiei, iar in cazul persoanelor din mediul rural, in fata sefului de post din comuna; in cazurile cand persoana nu se poate deplasa de la domiciliu, se intocmeste o declaratie notarială
 • In cazul domiciliului rural se prezintă adeverinţa de luare în evidenţă în registrul agricol, eliberată de primăria de la locul de domiciliu.
 • Cerere pentru stabilirea resedintei (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort a solicitantului (original si copie)
 • Actul de spatiu al solicitantului sau gazduitorului
 • Gazduitorul isi va da consimtamantul, prin completarea rubricii corespunzatoare din cererea pentru stabilirea resedintei, in fata lucratorului de la ghiseu
 • In cazul in care locuinta este de serviciu, se aplica stampila de la administratorul firmei respective si adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte ca este angajatul societatii respective
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Certificat de nastere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie al părinţilor (original şi copie)
 • Actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau reprezentantului legal, cu care se face dovada domiciliului
 • Actul prin care se face dovada spaţiului de locuit (original şi copie)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificate de casatorie sau sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al soţului, soţiei (original şi copie) în funcţie de situaţie
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii (original si copie) dacă actul de identitate este expirat de mai mult de 2 ani
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificate de casatorie sau sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al soţului, soţiei (original şi copie) în funcţie de situaţie
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificate de casatorie sau sentinta de divort (original si copie) sau certificatul de deces al sotului, sotiei (original si copie) in funcţie de sitaţie
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Dovada eliberata de Biroul Politiei Judiciare, in cazul furtului
 • Declaratia de pierdere, in caz de pierdere
 • Document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii (original si copie) dacă actul de identitate este expirat de mai mult de 2 ani
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • 4 poze tip buletin de identitate cu banda alba de 7 mm in partea de jos a fotografiei)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate provizorii – 1 leu
 • Cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care solicitantul nu prezintă unul din următoarele înscrisuri în original:
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie sau de deces a soţului sau sentinţa de divorţ definitivă – în funcţie de situaţie
  • dovada de spaţiu.

Despre noi

Primăria Municipiului Botoșani © 2022. Toate drepturile rezervate.

 • Luni: 08:00- 16;30; cu publicul: 09:00- 16:00
 • Marți: 08:00- 16:30; cu publicul: 09:00- 16:00
 • Miercuri: 08:00- 18:30; cu publicul: 10:00- 18:00
 • Joi: 08:00- 16:30; cu publicul: 09:00- 16:00
 • Vineri: 08:00- 14:00; cu publicul: 09:00- 13:00
 • Cerere tip pentru eliberarea cărţii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate detinut anterior si cartea de alegător
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificat de casatorie sau sentinta de divort sau certificatul de deces al soţului, soţiei (original si copie)
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Declaratie tip de primire in spatiu, in cazul in care imobilul nu este proprietate personala, semnata de proprietarul imobilului, in fata lucratorului de la ghiseul Serviciului de Evidenta a Populatiei, iar in cazul persoanelor din mediul rural, in fata sefului de post din comuna; in cazurile cand persoana nu se poate deplasa de la domiciliu, se intocmeste o declaratie notarială
 • In cazul domiciliului rural se prezintă adeverinţa de luare în evidenţă în registrul agricol, eliberată de primăria de la locul de domiciliu.
 • Cerere pentru stabilirea resedintei (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate al solicitantului
 • Certificatul de nastere, casatorie, sentinta de divort a solicitantului (original si copie)
 • Actul de spatiu al solicitantului sau gazduitorului
 • Gazduitorul isi va da consimtamantul, prin completarea rubricii corespunzatoare din cererea pentru stabilirea resedintei, in fata lucratorului de la ghiseu
 • In cazul in care locuinta este de serviciu, se aplica stampila de la administratorul firmei respective si adeverinta de la locul de munca din care sa rezulte ca este angajatul societatii respective
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Certificat de nastere (original si copie)
 • Certificat de căsătorie al părinţilor (original şi copie)
 • Actul de identitate al unuia dintre parinti, al tutorelui sau reprezentantului legal, cu care se face dovada domiciliului
 • Actul prin care se face dovada spaţiului de locuit (original şi copie)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificate de casatorie sau sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al soţului, soţiei (original şi copie) în funcţie de situaţie
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii (original si copie) dacă actul de identitate este expirat de mai mult de 2 ani
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Actul de identitate
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificate de casatorie sau sentinţă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă sau certificatul de deces al soţului, soţiei (original şi copie) în funcţie de situaţie
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere tip pentru eliberarea cartii de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • Certificatul de nastere (original si copie),
 • Certificate de casatorie sau sentinta de divort (original si copie) sau certificatul de deces al sotului, sotiei (original si copie) in funcţie de sitaţie
 • Actul cu care se face dovada spatiului de locuit (original si copie)
 • Dovada eliberata de Biroul Politiei Judiciare, in cazul furtului
 • Declaratia de pierdere, in caz de pierdere
 • Document cu fotografie (legitimatie, pasaport, permis de conducere) pentru stabilirea identitatii (original si copie) dacă actul de identitate este expirat de mai mult de 2 ani
 • Taxă de producere a cărţii de identitate -7 lei
 • Cerere pentru eliberarea actului de identitate (se solicita la Serviciul de Evidenta a Persoanelor)
 • 4 poze tip buletin de identitate cu banda alba de 7 mm in partea de jos a fotografiei)
 • Taxă de producere a cărţii de identitate provizorii – 1 leu
 • Cartea de identitate provizorie se eliberează în cazul în care solicitantul nu prezintă unul din următoarele înscrisuri în original:
  • certificat de naştere;
  • certificat de căsătorie sau de deces a soţului sau sentinţa de divorţ definitivă – în funcţie de situaţie
  • dovada de spaţiu.