Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

Regulament programare online – obținere carte de identitate.

 1. PROGRAMĂRILE SUNT INDIVIDUALE. În cazul în care se dorește programare pentru mai multe persoane (ex. soț / soție / copil), fiecare solicitant trebuie să facă programare.
 2. Înainte de completarea programării, solicitantul se va asigura că deține toate documentele necesare pentru depunerea cererii.
 3. NEPREZENTAREA la data şi ora programată sau LIPSA ACTELOR necesare (original + copie) duc la anularea programării.
 4. Programarea este gratuită şi netransmisibilă.
 5. Nu se fac programări online pentru ridicarea actelor de identitate.
 6. Nu se pot efectua programări online în ziua curentă.
 7. Manual programare online (..aici)
 8. Recomandăm prezentarea la ghișeu cu 15 minute înaintea programării.

Termenul de eliberare a cărții de identitate este 30 de zile.

 • Luni: 08:00- 16;30; cu publicul: 09:00- 16:30
 • Marți: 08:00- 16:30; cu publicul: 09:00- 16:30
 • Miercuri: 08:00- 18:30; cu publicul: 10:00- 18:30
 • Joi: 08:00- 16:30; cu publicul: 09:00- 16:30
 • Vineri: 08:00- 14:00; cu publicul: 09:00- 14:00

Termenul maxim de eliberare a actelor de identitate este de 30 de zile la care se pot adăuga 15 zile prin dispozitia sefului de serviciu conform O.G. 97/2005.

Termenul de eliberare a cărții de identitate este 30 de zile.

Persoanele care au urgențe justificate se pot adresa șefului de serviciu.

Taxele de 1 leu și 7 lei se pot plăti la automatele de plata (locații automate), la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

Există un automat de plată la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (de la ghişeu); Cererea va fi semnată de către minor şi de către unul dintre părinții sau de către reprezentantul legal, care va însoți minorul şi care se va legitima;
 • certificatul de naştere al minorului;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor sau (după caz) actul de divorţ (hotărârea de divorţ definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț, din care să rezulte la care dintre părinţi va fi stabilit domiciliul minorului; hotărârea judecătorească de instituirea măsurii de încredinţare, pentru reprezentatul legal;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

Cetăţenii români aflaţi în străinătate  pot  depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (de la ghișeu);
 • actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul) ;
 • actele de stare civilă după cum urmează:
  – certificatul de naștere – pentru persoana necăsătorită;
  – certificatele de naștere si de căsătorie – pentru persoana căsătorită ;
  – certificatul de naștere si actul de divorț (hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț) – pentru persoana divorțată ;
  – certificatele de naștere, căsătorie şi certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedată – pentru persoana văduvă;
  – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani- (dacă este cazul) ;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (de la ghișeu);
 • actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul);
 • actele de stare civilă după cum urmează:

           a) cazul schimbării numelui pe cale administrativă – certificatul de naștere și dispoziția de schimbare a numelui pe cale administrativă;

           b) cazul schimbării numelui după căsătorie – certificatele de naștere si de căsătorie.

           c) cazul schimbării numelui după divorț – certificatul de naștere și actul de divorț (hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț);

 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (de la ghișeu);
 • actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul) ;
 • actele de stare civilă după cum urmează:
  – certificatul de naștere – pentru persoana necăsătorită;
  – certificatele de naștere si de căsătorie – pentru persoana căsătorită ;
  – certificatul de naștere si actul de divorț (hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț) – pentru persoana divorțată ;
  – certificatele de naștere, căsătorie şi certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedată – pentru persoana văduvă;
  – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani- (dacă este cazul) ;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul dintre următoarele documente:

a) acte încheiate în condiții de validitate prevăzute de legislația română în vigoare, privind titlul locativ;

b) declarația scrisă de primire în spațiu a găzduitorului, însoțită de actul de proprietate al acestuia;

Declarația se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezenta lucrătorului de evidentă a  persoanelor. În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României  din străinătate ori în prezența polițistului.

c) declarația pe proprie răspundere a solicitantului, însoțită de nota de verificare a polițistului de ordine publică, prin care se certifică existența unui imobil;

d) documentul eliberat de primarii, din care să rezulte că titularul figurează înscris în Registrul agricol cu imobil; – pentru persoanele din mediul rural.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (de la ghișeu);
 • actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul) ;
 • actele de stare civilă după cum urmează:
  – certificatul de naștere – pentru persoana necăsătorită;
  – certificatele de naștere si de căsătorie – pentru persoana căsătorită ;
  – certificatul de naștere si actul de divorț (hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț) – pentru persoana divorțată ;
  – certificatele de naștere, căsătorie şi certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedată – pentru persoana văduvă;
  – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani- (dacă este cazul) ;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro
 • ÎN CAZUL FURTULUI ACTULUI DE IDENTITATE, SOLICITANȚII VOR PREZENTA DOVADĂ ELIBERATĂ DE SECȚIA DE POLIȚIE LA CARE S-A RECLAMAT FURTUL.

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

FURTUL ACTULUI DE IDENTITATE TREBUIE RECLAMAT DE CĂTRE PERSOANA ÎN CAUZĂ LA UNITATEA DE POLIŢIE PE RAZA CĂREIA S-A PRODUS, ÎN TERMEN DE 24 ORE DE LA CONSTATARE.

ACTUL DE IDENTITATE DECLARAT PIERDUT SAU FURAT, CARE ULTERIOR A FOST GĂSIT DE TITULAR, TREBUIE PREDAT ÎN TERMEN DE 48 ORE LA SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR UNDE A FOST DECLARAT EVENIMENTUL.

CARTEA DE IDENTITATE PROVIZORIE SE ELIBEREAZĂ:

a) când persoana în cauză nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărţii de identitate;

b) în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

DOCUMENTE NECESARE IN PRIMUL CAZ:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,( de la ghişeu)
 • documentele pe care le poate prezenta pentru a putea face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române, a adresei de domiciliu;
 • 3 fotografii ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

DOCUMENTE NECESARE lN AL DOILEA CAZ:

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate,( de la ghişeu)
 • 3 fotografii ¾ cm, având la bază o bandă albă de 7 mm;
 • chitanţa de 1 leu reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro
 • paşaportul românesc aflat în termen de valabilitate, (original şi copie xerox);
 • actele de stare civilă româneşti,(originalele şi copii xerox);
 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă
 • cererea pentru înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei;
 • actul de identitate al solicitantului;

 • documentul cu care se face dovada adresei de reşedinţă, original şi copie;

Reședința se înscrie în actul de identitate la cererea persoanei fizice care locuiește mai mult de 15 zile la adresa la care are locuinţă secundară, alta decât cea de domiciliu.

Mențiunea de stabilire a reședinței se acordă pentru perioada solicitată , dar nu mai mare de un an.

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în  România; (de la ghișeu);
 • actele de stare civilă românești după cum urmează:
  – certificatul de naștere – pentru persoana necăsătorită;
  – certificatele de naștere si de căsătorie – pentru persoana căsătorită ;
  – certificatul de naștere si actul de divorț (hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț) – pentru persoana divorțată ;
  – certificatele de naștere, căsătorie şi certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedată – pentru persoana văduvă;
  – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani- (dacă este cazul) ;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
 • pașaportul românesc, valabil sau expirat, ori certificatul constatator privind dobândirea cetățeniei române, emis de Ministerul Justiției sau de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României din străinătate; (pentru pașaport sunt necesare fila informatizată şi filele destinate aplicării vizelor şi ștampilelor autorităților de frontieră);
 • actul de identitate şi/sau pașaportul, eliberate de autoritățile străine; (pentru pașaport sunt necesare copii ale filei informatizate şi ale filelor destinate aplicării vizelor şi ștampilelor autorităților de frontieră);
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate;
 • certificatul constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate, care atestă dobândirea cetățeniei române, original şi copie;
 • permisul de ședere (daca este cazul), original si copie;
 • certificatele de stare civilă ale solicitantului, eliberate de autoritățile române, naștere şi căsătorie(dacă este cazul), precum şi cele ale copiilor săi cu vârsta mai mică de 14 ani, care dobândesc cetățenia română împreună cu părinții, originale şi copii;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original şi copie;
 • un document cu fotografie, cu care solicitantul poate face dovada identității, respectiv: pașaport, permis de conducere sau act de identitate străin, original şi copie;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

La eliberarea actului de identitate, persoana în cauză va preda permisul de ședere eliberat de Autoritatea pentru străini pentru a fi remis  structurii  emitente  împreună cu una dintre  copiile  certificatului constatator eliberat de Ministerul Justiției ori de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României în străinătate.

 

 • cererea scrisă în care petentul să menționeze motivul şi țara în care îi este necesar formularul E-401;
 • copii xerox după certificatele de stare civilă ale tuturor membrilor familiei ( naștere, căsătorie) sau hotărârea de divorț (acolo unde este cazul);
 • actul de identitate a petentului si o copie xerox ;
 • declarația scrisa, dată în fața lucrătorului de la ghișeu, de către persoanele majore vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

Daca persoana care solicită E401 este alta decât soț/soție se impune şi:

 •  procură specială în original, dată fie la un notar public roman sau la un notar public străin, dar care să aibă aplicată Apostila conform Convenției de la Haga, fie la misiunea diplomatică a României din străinătate; –  obiectul procurii fiind solicitarea şi completarea formularului E-401.

 

 • cererea pentru eliberarea actului de identitate (de la ghișeu);
  În situația în care solicitantul actului de identitate se află temporar în străinătate, depunerea cererii se poate face pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice ori oficiile consulare ale României din statul respectiv.
  În procură se va specifica obligatoriu motivul sau motivele (dacă este cazul) schimbării actului de identitate prin procură
 • procura specială, care trebuie să aibă fotografia solicitantului şi să fie certificată cu timbrul sec al misiunii diplomatice sau oficiului consular respectiv;
 • fotografia pe care persoana împuternicită o primește odată cu procura, fotografie identică cu cea aplicată pe procură;
 • actul de identitate şi cartea de alegător (dacă este cazul) ale persoanei pentru care se solicită carte de identitate;
 • actele de stare civilă după cum urmează:
  – certificatul de naștere – pentru persoana necăsătorită;
  – certificatele de naștere si de căsătorie – pentru persoana căsătorită ;
  – certificatul de naștere si actul de divorț (hotărârea de divorț definitivă şi irevocabilă sau certificatul de divorț) – pentru persoana divorțată ;
  – certificatele de naștere, căsătorie şi certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedată – pentru persoana văduvă;
  – certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani- (dacă este cazul) ;
 • documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu ;
 • chitanţa de 7 lei reprezentând contravaloarea cărţii de identitate se plătește la automatul de plată de la parterul Uvertura Mall din str. Calea Națională nr.91, la sediul Taxe și Impozite Locale din str. Calea Națională nr. 70 sau pe www.ghiseul.ro

IMPORTANT!

TOATE ACTELE VOR FI PREZENTATE ÎN ORIGINAL ȘI COPII XEROX

Despre noi