Anunțuri Dezbateri Publice

Anunț privind organizarea dezbaterii publice a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ

Primăria Municipiului Botoșani anunță organizarea dezbaterii publice a procesului de elaborare a următorului proiect de act normativ: “Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii cu articole pirotehnice în Municipiul Botoșani” in data de 05.07.2023 (..aici)

Anunț privind organizarea unei dezbateri publice în 03.08.2022 ora 11:00

Anunț privind organizarea unei dezbateri publice in 03.08.2022 ora 11:00 (…aici) Proiect de hotarare privind reorganizarea unor servicii publice de interes local (reorganizarea Direcției Servicii publice, Sport și Agrement Botoșani prin divizare parțială; reorganizarea Serviciului Public de Administrare a Piețelor, Oborului și Cimitirelor aflate in proprietatea municipiului Botoșani) (…aici)(Publicat 02.08.2022) Proces verbal în urma dezbaterii […]

Invitatie dezbaterea publicã- Construire locuinta P+1E+M, imprejmuire teren-str. Octav Onicescu, nr. 48A

In conformitate cu prevederile Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , aprobat prin H.C.L. nr. 223/28.07.2011, invitãm persoanele interesate sã participe la sedinta de dezbatere publica , in data de 12.08.2021, ora 14:00, la sediul Primariei Municipiului Botosani , din Piala Revolutiei nr.1, privind […]

Dezbaterea publica-Planul Local de Actiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul Botosani, pentru perioada 2018-2023

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publică, Municipiul Botosani organizează in data de 22 octombrie 2018, ora 10.00, in sala de sedinte Consiliul Local, din str. Revolutiei nr.l , dezbatere publică cu privire la Planul Local de Actiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul Botosani, pentru perioada […]

Dezbaterea publică privind realizare obiectiv investitie I.I. Martiniuc Mihaela

Urmare solicitarii I.I. Martiniuc Mihaela, referitor la documentatia PUD strada Postei nr. 7A, în vederea realizării obiectivului “Investitie initială pe schema GBER (4.2) privind infiintarea unei unităti de productie la Martiniuc Mihaela intreprindere individuală” si în conformtate cu prevederile “Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a […]

Dezbaterea publică privind Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot în municipiul Botoșani-etapa a II-a

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant modificată si completată prin HG 1260/2012, U.A.T. Municipiul Botoșani organizează în data de 19.08.2016 ora 12 in sala de Consiliu Local dezbaterea publică privind Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot în municipiul Botoșani. *Anuntul (aici) *Anuntul ziar (aici) *MINUTĂ -Dezbatere […]

Dezbaterea publică privind Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot în municipiul Botoșani

In conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 321/2005 privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant modificată si completată prin HG 1260/2012, U.A.T. în Municipiul Botoșani organizează în data de 24.06.2016 ora 12 in Sala de Consiliu Local, dezbaterea publică privind Planul de acțiune pentru reducerea nivelului de zgomot în municipiul Botoșani. Hartile strategice de zgomot pentru Municipiul […]

Despre noi