Solicitare informații (Legea 544/2001)

Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public