Finanțări nerambursabile

Încheiat astăzi, 26 iulie 2023, cu ocazia finalizării procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în baza Legii nr. 69/2000 privind finanțarea programelor sportive, depuse în sesiunea iunie-iulie 2023, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 206/2000, modificată prin H.C.L. nr.152/11.05.2021 și conform Dispoziție nr. 630/01.08.2022. (…aici)

Încheiat astăzi, 25 iulie 2023 la orele 12.00 cu prilejul convocării comisiei de soluționare a contestațiilor privind propunerile de proiecte pentru programele sportive depuse în sesiunea iunie iulie 2023, constituită prin H.C.L. nr.206/30.07.2020, modificaată prin H.C.L. nr. 152/11.05.2021 și conform Dispoziției Primarului nr. 628/24.07.2023. (…aici)

Încheiat astăzi, 18 Iulie 2023, cu ocazia evaluării tehnico-financiare a propunerilor de proiecte depuse în sesiunea iunie-iulie 2023, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 206/30.07.2020, modificată prin H.C.L. nr. 152/11.05.2021 și conform Dispoziției nr. 630/01.08.2022. (…aici)

Încheiat astăzi, 04 iulie 2023, cu ocazia evaluării administrative și a eligibilității propunerilor de proiecte pentru programele sportive depuse în sesiunea iunie-iulie 2023, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 206/30.07.2020, modificată prin H.C.L. nr. 152/11.05.2021 și conform Dispoziției nr. 630/01.08.2022. (…aici)

 

Anunț de participare finanțare programe sportive 2023 (..aici)

Încheiat astăzi, 19 septembrie 2022, cu ocazia finalizării procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, depuse în sesiunea iulie 2022, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 246/20.07.2021 și conform Dispoziției nr. 642/ 04.08.2022. (…aici)

Proces verbal de solutionare a contestatiilor 13.09.2022 (…aici)

Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea august 2022 (…aici)

Întocmit astăzi 31.08.2022, ora 12.00, cu prilejul convocării comisiei de soluționare a contestațiilor privind acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoșani numită prin Dispoziția Primarului nr. 642/04.08.2022 și Hotărârea de Consiliu Local nr. 246/20.07.2021. (…aici)

Încheiat astăzi, 25 august 2022, cu ocazia finalizării procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse în baza Legii nr. 69/2000 privind finanțarea programelor sportive, depuse în sesiunea august 2022, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 206/2000, modificată prin HCL nr. 152/11.05.2021 și conform Dispozitie nr. 630/ 01.08.2022. (…aici)

Încheiat astazi, 22 august 2022 la orele 12.00, cu prilejul convocarii comisiei de solutionare a contestatiilor privind propunerile de proiecte pentru programele sportive depuse ‘în sesiunea august 2022, constituita prin H.C.L. nr. 206/11.05.2021, modificata prin H.C.L. nr. 152/11.05.2021 și conform Dispozitiei Primarului nr. 630/01.08.2022.(…aici)

(Publicat pe site: 22.08.2022)

Încheiat astazi, 19 august 2022 cu ocazia Întâlnirii Comisiei de evaluare și selecționare a proiectelor depuse pentru finanțare nerambursabilă de la bugetul local în baza Legii nr. 350/2005, constituită prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 246/20.07.2021 ,și conform Dispoziție nr. 642/ 02.08.2022. (…aici)

(Publicat pe site: 19.08.2022)

Încheiat astăzi, 12 august 2022, cu ocazia evaluării tehnico-financiare a propunerilor de proiecte depuse în sesiunea august 2022, de către Comisia de evaluare și selectionare constituită prin H.C.L. nr. 206/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 152/11.05.2021 și conform Dispoziție nr. 630/ 01.08.2022. (click aici)

(Publicat pe site:12.08.2022)

Încheiat astăzi, 09 august 2022 la orele 13.00, cu ocazia convocării comisiei de soluţionare a contestaţiilor privind propunerile de proiecte pentru programele sportive depuse în sesiunea august 2022, constituită prin H.C.L. nr. 206/11.05.2021, modificată prin H.C.L. nr. 152/11.05.2021 şi conform Dispoziţiei Primarului nr. 630/01.08.2022.

Detalii: (…aici)

(Publicat pe site:09.08.2022)

Proces Verbal de evaluare a conformității administrative și a eligibilității propunerilor de proiecte pentru programele sportive depuse în sesiunea august 2022 (…aici)

(Publicat pe site: 02.08.2022)

Privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botoşani pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2022.
UAT Municipiul Botoşani invită persoanele fizice şi juridice fără  scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile ce indeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de  proiecte in scopul atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniile:  Cultură, Social şi Sport.
Anunțul și Hotărarea de Consiliu Local nr.86 din 29.03.2019: (…aici)
HCL 151 2021 – Componența comisiilor (…aici)
HCL 317 din 28 iulie 22 – Modificare Procedura (…aici)
Anexe (descărcare format editabil): (…aici)
(Publicarea pe site: 01 august 2022)
***

Raport anual finantari nerambursabile 2021

 

Raport cu privire la contractele de finantare nerambursabila incheiate in cursul anului 2021 intre Autoritatea finantatoare UAT Municipiul Botosani si beneficiari, asa cum acestia sunt definiti de catre Legea nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general.
Detalii (…aici)
***

 

PROCES VERBAL- rezultatele finale la Legea 350/2005, sesiunea iulie 2021

 

Incheiat cu ocazia finalizării procedurii de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, depuse in sesiunea iulie 2021, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 246/20.07.2021 și conform Dispoziție nr. 658/ 19.07.2021.
DETALII:(…aici)
(Publicarea pe site: 12 aug. 2021)
***

 

PROCES VERBAL-de evaluare tehnico-financiară a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021

 

Rezultatele cu ocazia evaluării tehnico-financiare a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021, de către Comisia de evaluare și selecționare constituită prin H.C.L. nr. 151/11.05.2021, modificată prin HCL nr. 246/20.07.2021 și conform Dispoziție nr. 658/ 19.07.2021.
DETALII:(…aici)
(Publicarea pe site: 05 aug. 2021)
***

 

PROCES VERBAL- contestatii proiecte depuse in sesiunea iulie 2021

 

Rezultatele contestatiilor la proiectele depuse, analizate de comisia de soluţionare a contestaţiilor privind acordarea finanţărilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botoşani numită prin Dispoziţia Primarului nr. 658 / 19.07.2021 şi Hotărârea de Consiliu Local nr. 246/ 20.07.2021.
DETALII:(…aici)
(Publicarea pe site: 30 iulie 2021)
***

 

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea iulie 2021

 

Rezultate verificarea conformitatii administrative si eligibilitatii solicitantilor privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local. (…aici)
(Publicarea pe site: 26 iulie 2021)
***

 

In atentia asociatiilor si fundatiilor participante la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile-2021, conform Legii 350: Grafic actualizat de reluare procedura

 

Se reia procedura de evaluare a propunerilor de proiecte depuse in baza Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general conform  graficului actualizat: (…aici)
(Publicarea pe site: 20 iulie 2021)
***

 

Proces Verbal -rezultate finale proiecte sportive cu finantare nerambursabila 2021

 

*Comisia de evaluare și solutionare: Procesul Verbal privind rezultatele finale ale evaluarii tehnice si financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2021.
DETALII– (…aici)
(Publicarea pe site: 20 iulie 2021)
***

 

In atentia asociatiilor si fundatiilor participante la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile-2021, conform Legii 350

 

In atentia asociatiilor si fundatiilor participantre la sesiunea de acordare a finantarilor nerambursabile pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2021.
Detalii: (…aici)
(Publicarea pe site: 16 iulie 2021)
***

 

Proces Verbal -Comisia solutionare a contestatiilor la proiectele cu finantare nerambursabila 2021

 

*Procesul verbal privind rezultatele reevaluarii de catre Comisia de solutionare a contestatiilor privind  acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru anul 2021
DETALII– (…aici)
(Publicarea pe site: 15 iulie 2021)
***

 

Proces Verbal cu rezultate finale la proiectele cu finantare nerambursabila 2021

 

*Procesul verbal privind rezultatele finale ale evaluarii tehnice si financiare a propunerilor de proiecte sportive cu finantare nerambursabila de la bugetul local pentru anul 2021
DETALII– (…aici)
(Publicarea pe site: 06 iulie 2021)
***

 

ANUNȚ de participare 2021

 

Privind derularea sesiunii anuale de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botoşani pentru activităţi nonprofit de interes local pe anul 2021.
UAT Municipiul Botoşani invită persoanele fizice şi juridice fără
scop patrimonial, respectiv asociaţiile si fundaţiile ce indeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 350/2005, să depună propuneri de
proiecte in scopul atribuirii de contracte de finanţare nerambursabilă pentru domeniile:  Cultură, Social şi Sport.
Anunțul și Hotărarea de Consiliu Local nr.86 din 29.03.2019: (…aici)
Anexe (descărcare format editabil): (…aici)
(Publicarea pe site: 25 iunie 2021)
***

 

Proces Verbal admitere contestatii pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2021

 

*Procesul verbal de admitere a contestatiilor depuse pentru acordarea finantărilor nerambursabile pe 2021 – (…aici)
(Publicarea pe site: 24 iunie 2021)
***

 

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea 2021

 

Rezultate selecție proiecte pentru sesiunea de finanțare a programelor sportive 2021, in baza H.C.L. nr. 206 din 30 iulie 2020 – (…aici)
(Publicarea pe site: 17 iunie 2021)
***

 

PROCES VERBAL- de evaluare a conformitatii administrative si eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea 2021

 

Rezultate selecție proiecte pentru sesiunea de finanțare a programelor sportive 2021, in baza H.C.L. nr. 206 din 30 iulie 2020 – (…aici)
(Publicarea pe site: 17 iunie 2021)
***

 

INFORMARE solicitanți eligibili și programe de finanțare – SESIUNEA DE FINANȚARE A PROGRAMELOR SPORTIVE 2021, in baza H.C.L. al municipiului Botoșani nr. 206 din 30 iulie 2020

 

Precizări despre SESIUNEA DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ A PROGRAMELOR SPORTIVE 2021.Detalii: (…aici)
  (Publicarea pe site: 08 iunie 2021)
***

 

SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2021

 

SESIUNEA DE ACORDARE A FINANTARILOR NERAMBURSABILE 2021 PENTRU PROGRAMELE SPORTIVE – Legea nr. 69/2000 si Ordinul MTS nr. 664/2018

Anexe

Anunt participare Legea 69 si Ordin MTS 664

HCL nr. 152 -2021 – Modificare procedura

HCL nr. 206-2020 – Procedura privind programele sportive

 

Anunt anulare

 

Anunt privind anularea derularii sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile.
Detalii (aici)

 

Sesiunea anuala de acordare a finantarilor nerambursabile 2020

 

Anunt de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2020 (aici)
Informare sesiune finantari Legea 350 – 2005 (aici)
Anexe aferente HCL-format editabil pot fi gasite (aici)

 

Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2019

 

Raportul anual privind finantãrile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate în baza Legii 350/2005 acordate în anul 2019- vizualizare (aici)

 

Proces verbal rezultate finale finanțări 2019

 

Proces verbal rezultate finale finanțări 2019  (aici)
Publicat 25.06.2019

 

Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019

 

Proces verbal de evaluare tehnico-financiara a propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019  (aici)
Publicat astazi 13 iunie 2019

 

Proces verbal de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019

 

Proces verbal de evaluare a conformitatii administrative si a eligibilitatii propunerilor de proiecte depuse in sesiunea mai 2019. Detalii (aici)

 

Modificari aduse procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile

 

Principalele modificari aduse procedurii de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes general (aici)

 

Hotarare pentru aprobarea Procedurii finanţărilor nerambursabile

 

Hotarare pentru aprobarea Procedurii finanţărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes local (aici)

 

Sesiunea anuala de acordare a finantarilor nerambursabile

 

Anunt de participare privind derularea sesiunii anuale de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local al UAT Municipiul Botosani pentru activitati nonprofit de interes local pe anul 2019  (aici)

 

Anexe aferente HCL 86 – format editabil

 

Anexe aferente HCL 86 – format editabil(aici)

 

Raportul anual al finanţărilor nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botoşani pentru anul 2018

 

Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului 2018 între Autoritatea finanţatoare UAT
Municipiul Botoşani şi beneficiari, aşa cum aceştia sunt definiţi de către Legea nr. 350/2005 privind regimulfinanţărilor nerambursabile dinfondurile publice alocate pentru activitafi nonprofit de interes general
class=style13>(aici)

 

Proces Verbal final la contestatiile pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2018

 

*Procesul verbal intocmit in urma analizei contestatiilor depuse pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe 2018 – (vezi aici)
(Publicat pe site: 23.04.2018 ora 16:15)

 

Proces Verbal admitere contestatii pentru acordarea finantarilor nerambursabile 2018

 

*Procesul verbal de admitere a contestatiile depuse pentru acordarea finantarilor nerambursabile pe 2018 – (vezi aici)
(Publicat pe site: 23.04.2018)

 

PROCES VERBAL-16.04.2018

 

ATRIBUIRE contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2018 – (vezi aici)
(Publicat pe site: 16.04.2018-ora 16:15)

 

In atentia asociatiilor – Domeniul sportiv

 

Spre informare  (aici)

 

FORMULARE pentru PROCEDURA de acordare a finantarilor nerambursabile 2018

 

*Formularele (Anexele) de completat pentru dosarele de acordare a finantarilor nerambursabile se pot descarca (aici)

 

ANUNTUL si PROCEDURA de acordare a finantarilor nerambursabile 2018

 

*ANUNTUL de participare, publicat in MO nr. 47/13.03.2018 (aici)
*PROCEDURA de acordare  REPUBLICATA prin art. 4 la HCL 32/28.02.2017 (aici)
(Postat pe site: 14.03.2018)

 

Programul anual finantari nerambursabile 2018

 

Programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pentru 2018 –(Vezi Aici)

 

Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2017.

 

Raportul anual al finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local in 2017 poate fi gasit (aici)

 

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile 2017

 

*Rezultatele finale a evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile pe 2017 (aici)

 

Rezultat contestatie privind finantarile nerambursabile 2017

 

*Procesul verbal la contestatiile depuse privind acordarea finantarilor nerambursabile pe 2017 (aici)

 

Proces verbal

 

De atribuire de contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2017 (aici)

 

Procedura acordare finantari nerambursabile 2017

 

*Anunt de participare, publicat in MO nr. 68/10.04.2017 (aici)
*Hotararea nr.32/28.02.2017  (aici)
*Procedura de acordare- anexa la HCL 53/31.03.2015 (aici)
*Procedura de acordarea REPUBLICATA prin art. 4 la HCL 32/28.02.2017 (aici)
(Postat pe site: 11.04.2017)

 

Programul anual finantari nerambursabile 2017

 

Programul anual pentru acordarea finantarilor nerambursabile pentru 2017 –(vezi aici)

 

Raport anual finantari nerambursabile acordate de la bugetul local in 2016

 

Raportul anual privind finantarile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate in baza Legii 350/2005 acordate in anul 2016; se poate vizualiza (aici)

 

Rezultatele evaluarii si selectiei proiectelor privind acordarea finantarilor nerambursabile 2016

 

Rezultatele evaluarii (aici)

 

Rezultat contestatie privind neacordarea finantarii nerambursabile

 

Rezultatul contestatiei  (aici)

 

Proces verbal

 

atribuire contracte de finantare nerambursabila de la bugetul local pe anul 2016. Detalii (aici)

 

Programul anual

 

pentru acordarea finantarilor nerambursabile in 2016.
Detalii (aici)

 

Procedura acordare finantari nerambursabile 2016

 

Anunt de participare, publicat in MO nr. 37/24.02.2016 (aici)
Hotararea nr.53/31.03.2015 (aici)
Procedura de acordare (aici)

 

Raport privind finantarile nerambursabile pe anul 2015

 

Raportul anual privind finantarile nerambursabile din fonduri publice ale U.A.T. Municipiul Botosani aprobate in baza Legii 350/2005 acordate in anul 2015; se poate vizualiza (aici)

 

Proces Verbal contestatii 2015

 

la acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2015 – (vezi aici)

 

Proces verbal – 2015

 

de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pe anul 2015 (aici)

 

ATENTIE!!! Modificare anunt finantari nerambursabile 2015

 

Vezi anuntul la procedura privind regimul finantarilor nerambursabile 2015 –(aici)

 

ERATA la procedura de acordare a finantarilor nerambursabile

 

Vezi erata la procedura privind regimul finantarilor nerambursabile –(aici)
Procedura finala privind regimul finantarilor nerambursabile  –(aici)

 

Procedura finantari nerambursabile 2015

 

Anunt (aici).
Hotarare (aici)
Procedura (aici)

 

Raport privind finantarile nerambursabile pe anul 2014

 

Raportul anual privind finantarile nerambursabile aprobate in baza Legii 350/2005 acordate in anul 2014; se poate vizualiza (aici)

 

Rezultate contestatii – 2014

 

la finantarile nerambursabile acordate pe 2014 ( rezultate contestatii – aici)

 

Proces verbal – 2014

 

de atribuire a contractelor de finantare nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pe anul 2014
(vizualizare/descarcare  proces verbal – aici)

 

Anunt Finantari Nerambursabile de la Bugetul Local Botosani 2014

 

Privind acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pentru anul 2014
(Citeste Anuntul -aici)

 

Raport privind finantarile nerambursabile pe 2013

 

Raportul anual privind finantarile nerambursabile aprobate in baza Legii 350/2005 acordate in anul 2013 se poate vizualiza ( aici )

 

Proces verbal

 

la contestatiile privind acordarea finantarilor nerambursabile pe anul 2013

(vizualizeaza proces verbal)

 

Informare

 

privind perioada de depunere a contestatiilor

(vizualizeaza documentul)

 

Proces verbal atribuire finantari nerambursabile 2013

 

Intocmit cu prilejul convocarii comisiei de evaluare a proiectelor si aprobarea criteriilor de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botosani numita prin HCL nr. 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)

 

Anunt Finantari Nerambursabile de la Bugetul Local Botosani 2013

 

Privind acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pentru anul 2013

Citeste anuntul si HCL

 

Proces verbal -2012-

 

intocmit cu prilejul convocarii comisiei de evaluare a proiectelor si aprobarea criteriilor de acordare a finantarilor nerambursabile din bugetul local al municipiului Botosani numita prin HCL nr. 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)

 

Atribuire finantari 2011

 

Proces verbal al sedintei Comisiei de evaluare a proiectelor cu finantare nerambursabila conform HCL 57/2010

(vizualizeaza proces verbal)

 

Anunt Public 2011

 

Privind atribuirea de contracte cu finantare nerambursabila de la bugetul local al municipiului Botosani pentru anul 2011

(citeste Anunt)

 

Anunt Public

 

Privind acordarea de finantari nerambursabile de la bugetul local al municipiului Botosani pentru anul 2010

(citeste Anunt)

 

Procedura – Anexa la H.C.L. nr. 57 din 4 martie 2010

 

Privind regimul finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local
pentru activitati nonprofit de interes local
– Formulare 8 – 16

(descarca Formulare)

 

Hotararea C.L. nr. 57 din 04 martie 2010

 

Pentru  aprobarea  procedurii privind finantarile nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activitati nonprofit de interes local

(vezi HCL)

 

Raport privind finantarile nerambursabile pe 2009

 

Raportul anual privind finantarile nerambursabile aprobate in baza Legii 350/2005 acordate in anul 2009

deschide raport 2009

 

Raport privind finantarile nerambursabile pe 2008

 

Raportul anual privind finantarile nerambursabile aprobate in baza Legii 350/2005 acordate in anul 2008

deschide Raport 2008

Despre noi