Indicatori de execuție bugetară

Legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale.

INDICATORI DE EXECUȚIE BUGETARĂ - 2024