Indicatori de execuție bugetară

Legea 273 din 2006 privind finanțele publice locale.