Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 21.03.2024

În data de 21 martie 2024 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următorului proiect de act normativ:

 Anunt (…aici)

*Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 293/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea transportului public local, a studiului de oportunitate şi a caietului de sarcini pentru efectuarea transportului public local şi a contractului cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane efectuat cu autobuze/tramvaie în municipiul Botoşani aliniat la prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007”  (…aici)

Ultima modificare: 21.03.2024 – 08:07 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL-Serviciul Edilitare

Despre noi