ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL-Serviciul Edilitare

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Botoșani organizează la sediul instituţiei din Piața Revoluției nr. 1, Botoșani, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarea funcție publică de execuție:

– Consilier, clasa I, grad profesional deținut – principal, Structura funcțională – Serviciul Edilitare

Grad profesional după promovare – superior; (…aici)

Ultima modificare: 19.03.2024 – 10:34 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

Despre noi