ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Botoșani organizează la sediul instituţiei din Piața Revoluției nr. 1, Botoșani, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcții publice de execuție:

  1. Funcția publică– Consilier, clasa I, grad profesional deținut – asistent, Structura funcțională – Serviciul Urbanism și Autorizări în Construcții,

Grad profesional după promovare – principal; (…aici)

Ultima modificare: 14.03.2024 – 09:52 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 13.03.2024

Despre noi