Anunț privind deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului unui act normativ din data de 08.03.2024

În data de 08 martie 2024 Primăria Municipiului Botoșani anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare următoarelor proiecte de acte normative:

Anunțul (…aici)

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal și Regulament de urbanism aferent Str. Doboșari, nr. 36, CF/NC 50396” în vederea realizării obiectivului „Construire hală parter (prestări servicii mecanică fină) și împrejmuire teren” (…aici)
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare și a Caietului de sarcini pentru activitățile de administrare a cimitirelor aflate în proprietatea publică a Municipiului Botoșani (…aici)

Ultima modificare: 08.03.2024 – 08:23 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de Medic specialist, în cadrul Compartimentului Asistenţa Medicală şi de Medicină dentară în unităţile de învăţământ preuniversitar -Compartiment Asistența Medicală Creșe – Dispensar Școlar nr.1

Despre noi