CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D: “CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E, GARAJ, ÎMPREJMUIRE TEREN și RACORD UTILITĂȚI” AMPLASAMENT: Str. Pod de Piatră, nr. 31, mun. Botoșani, identificat prin CAD/NC 69836

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Regim juridic (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)

Ultima modificare: 09.05.2024 – 12:25 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul verificării eligibilității candidaților la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Management Proiecte.

Despre noi