Rezultatul verificării eligibilității candidaților la examenul organizat pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut pentru funcția publică de execuție de consilier juridic clasa I grad profesional principal din cadrul Serviciului Management Proiecte.

Afișaj rezultate verificarea eligibilității candidaților examen promovare grad profesional Serv. Manag. Proiecte
Anteriorul CONVOCARE În Ședință Extraordinară A Consiliului Local În Data De 08 Mai 2024, Ora 11:00, Cu Participare Exclusivă Prin Mijloace Electronice

Despre noi