CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D: „CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE (MAGAZIE ȘI GARAJ PENTRU DEPOZITARE UNELTE ȘI UTILAJE AGRICOLE)” AMPLASAMENT: Extravilan municipiul Botoșani, P.C. 377/37 identificat prin CAD/NC 69517

Anunt (…aici)
Memoriu -partea scrisă (…aici)
Încadrare în zonă (…aici)
Situație existentă  (…aici)
Reglementări urbanistice (…aici)
Reglementări urbanistice 3.1 (…aici)
Reglementări edilitare (…aici)
Obiective de utilitate publică (…aici)

Ultima modificare: 05.04.2024 – 13:51 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Anunț examen de promovare în funcția de inspector de specialitate S grad IA la Compartiment Regim Evidență din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Botoșani

Despre noi