ANUNȚ EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL – Serviciul Management Proiecte

În conformitate cu prevederile art. VII, alin. (38) din OUG nr. 121/2023, pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum şi pentru modificarea art. III din OUG nr. 191/2022 pentru modificarea şi completarea OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ și ale anexei nr. 10 la OUG nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria Municipiului Botoșani organizează la sediul instituţiei din Piața Revoluției nr. 1, Botoșani, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarea funcție publică de execuție:
 – Consilier juridic, clasa I, grad profesional deținut – principal, Grad profesional după promovare – superior Structura funcțională – Serviciul Management Proiecte.

Detalii anunt (…aici)

Anteriorul Rezultatul probei practice la concursul organizat pentru ocuparea a 2 posturi contractuale vacante de șofer treapta I la Serviciul Administrativ, susţinută în data de 18.04.2024

Despre noi