Consultare publică -termen 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului

ANUNȚ (…aici):

  1. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- str. Doboșari, nr. 59 (A, B, C, D), CF/NC nr. 52311, 52312, 52336 si 52327 in vederea realizării obiectivului “Construire 6 locuinte unifamiliale cu regim mic de inăltime (pană la 10 m)” (…aici)
  2. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent- strada Războieni nr. 2, 4 şi 5, CF/CAD 68803, 51547, 68582 in vederea realizării obiectivului “Dezvoltare zonă rezidenţială-construire locuinţe colective S+P+4/5(*5retras), amenajări exterioare, imprejmuire teren, branşamente utilităţi, organizare de şantier” (…aici)
  3. Proiect de hotarare pentru aprobarea documentaţiei P.U.Z. şi R.L.U. aferent-Șoseaua Iașului nr. 13 A, CAD/CF 55132 si 68594 in vederea realizării obiectivului  “Parcelare teren in vederea construirii de locuințe  individuale”  (…aici)
Anteriorul CONVOCARE Ședință Extraordinară a Consiliului Local in data de 15 Iunie 2022, ora 10:00, în sala de ședinte “Mihai Eminescu” din sediul Primăriei.

Despre noi