ANUNȚ privind modificarea adresei pentru desfășurarea examenului de promovare în grad profesional imediat celui deținut organizat în data de 28 mai 2024 ora 12:00 anunțat prin Anunțul înregistrat cu nr. 2897/18.04.2024

Anunț privind modificarea locului de desf. a probei scrise la ex. promovare gr. prof. Serv. Management Proiecte

Ultima modificare: 22.05.2024 – 13:59 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Rezultatul examenului de promovare în funcția de Inspector de specialitate S grad I la Compartiment Transport Public de Călători, Siguranța Circulației din cadrul Direcției Edilitare

Despre noi