Îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate – amenajare zonă de recreere aleea nucului nr. 12a în municipiul Botoșani, COD SMIS 127789

Proiecte Europene
10/31/2022
Aleea Nucului nr. 12A

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:
Imbunătățirea regenerării fizice și sociale a comunității urbane marginalizate „ZUM 3 – Elie Radu – Nucului – Parcului” din Municipiul Botoșani printr-o abordare complexă, reprezentand un prim pas in rezolvarea problemelor infrastructurale, sociale și economice concentrate in această zonă devaforizată și marginalizată.
Obiectivele specifice ale proiectului: :
1. Amenajarea unui părculeț in suprafață de 990 mp cu zone de recreere, spații de joacă, zone de sport, spații de relaxare, zonă verde și alei pietonale, la standarde moderne și sigure de funcționare.
2. Facilitarea pană la finalul anului 2021 a accesului pentru min. 219 de persoane (locuitori ai comunității marginalizate) la activități sportive și recreaționale in vederea reducerii gradului de marginalizare a acestora.
Rezultate așteptate: Rezultatele planificate pun accent pe creearea de noi spaţii deschise și reabilitarea acestor zone urbane in suprafaţă totală de 990 mp mp. Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii oraşului Botoşani, de toate varstele, oferindu-le posibilitaţi diverse de petrecere a timpului liber pe parcursul intregului an.
Perioada de implementare a proiectului: 21 de luni, intre 08.03.2021 – 30.11.2022.
Valoarea totală: 1.925.904,39 lei (inclusiv TVA), valoare nerambursabila de 1.887.386,30 lei, din care 1.637.018,72 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională și 250.367,58 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, iar 38.518,09 lei contributie proprie.

Despre noi