Arhivă 2017

      PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
                    Planuri Urbanistice
#######################################################
-2017-
Decembrie
*P.U.D. -Extindere si mansardare locuinta,
str. N. Iorga nr. 7-modificare propuneri documentatie PUD
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.Z. -Construire imobil cu destinatia locuinte colective S+P+8E,
cu spatii comerciale la parter si parcari la subsol, amenajari
exterioare, amenajare parcare, teren in Calea Nationala nr. 48
**23.02.2018:
    -MODIFICARE documentatie PUZ (diminuare) indicatori urbanism
 -PUZ-Memoriu+RLU- partea scrisa  (click aici)
-PUZ-Memoriu+RLU- partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de insorire-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de insorire-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de circulatie-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de circulatie-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu documentatie topografica-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu documentatie topografica-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu geotehnic  (click aici)
-PUZ- Referat verificare calitate Af la studiul geotehnic  (click aici)
***
 **12.02.2018:
    -DOCUMENTATIE revizuita cf. Avizului nr. 1630/23.01.2018 emis
de Arhitectul Sef ca urmare a prezentei documentatii in sedinta
C.T.A.T.U. din 23.01.2018
    -PUZ-Memoriu+RLU- partea scrisa  (click aici)
-PUZ-Memoriu+RLU- partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de insorire-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de insorire-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de circulatie-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de circulatie-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu documentatie topografica-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu documentatie topografica-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu geotehnic  (click aici)
-PUZ- Referat verificare calitate Af la studiul geotehnic  (click aici)
***
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-PUZ- memoriu studiu de insorire- partea scrisa (click aici)
-PUZ- studiu de insorire-partea desenata  (click aici)
-PUZ- regulament local de urbanism  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M,
teren in str. Baciului nr. 7
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.Z. -Introducere in intravilan teren 17500 mp in vederea
construirii de locuinte, teren in prelungirea str. I. Creanga
    -AVIZ de Oportunitate din 06.02.2018 (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Studiu de intentie PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Planse PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinte colective P+2E cu spatii comerciale
la parter  in str. Patriarh Teoctist Arapasu nr. 4
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire spalatorie si service auto,
teren, in Calea Nationala nr. 25
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+1E si imprejmuire
teren, in al. Ghe. Hasnas nr. 19
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Noiembrie
*P.U.D. -Construire locuinta P+1E, anexe gospodaresti,
si refacere imprejmuire teren, in str. Tatari nr. 13
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M, anexa gospodareasca,
imprejmuire teren, in al. Alexandru Gricorie Ghica nr. 8 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Octombrie
*P.U.D. -Construire imobil pentru locuinta si cabinet medical
si imprejmuire teren, Teren, Str. Victoriei nr. 42,
înscris în Cartea Funciară CF/NC 55094
    -Anunţ (click aici)
-Parte scrisa (click aici)
-Parte desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta D + P + M, garaj si magazie,
Teren, Str. Havuzului nr. 1
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-Obiective de utilitate publica  (click aici)
-Reglementari edilitare  (click aici)
-Reglementari urbanistice  (click aici)
   -Situatie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta parter,
Teren, Str. Stefanita Voda nr. 28
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-Echipare teh-edilitara  (click aici)
-Circulatia terenurilor  (click aici)
-Plan de incadrare  (click aici)
   -RT (click aici)
-Propuneri urbanistice (click aici)
-Ridicare topografica (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Construire locuinta P + 1E si imprejmuire teren,
Aleea Artur Enasescu nr. 5
    -Anunţ (click aici)
PUD (click aici)
-U1 (click aici)
-U2 (click aici)
-U3 (click aici)
-U4 (click aici)
-U5 (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Aviz de oportunitate P.U.Z. -Construire locuinte colective
S + P + 8E, Parcare,  Calea Nationala nr. 48
    -Aviz de Oportunitate PUZ (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu Studiu oportunitate (click aici)
-Incadrare in zona  (click aici)
-Plan extras P.U.G.  (click aici)
-Plan de situatie existent  (click aici)
   -Reglementari (click aici)
-Regim juridic (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Mobilare urbana (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz de oportunitate P.U.Z. -Construire locuinte colective
S + P + 4E,Aleea Maxim Gorki nr. 19
    -Aviz de Oportunitate P.U.Z. (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu Studiu oportunitate (click aici)
-Incadrare in zona  (click aici)
-Plan extras P.U.G.  (click aici)
-Plan de situatie existent  (click aici)
   -Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Regim juridic (click aici)
-Desfasurare la Pietonalul Unirii (click aici)
-Mobilare urbana (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta cu garaj P+M
Teren str. Piriului nr. 46
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire service auto si imprejmuire teren,
TEREN str. Vilcele nr. 49
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Obiective de utilitate publica  (click aici)
    -Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situatie existenta (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta cu garaj P+M, foisor, fantana,
imprejmuire teren, in str. I.C. Bratianu nr. 179
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta D+P+M, garaj,
imprejmuire teren, in al. Sf. Nicolae nr. 5
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.Z. -Construire service auto,
teren in str. Soseaua Iasului F.N. pc 405/11
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M, garaj, fântână,
imprejmuire teren, in str. Drumul Tatarilor nr. 1G
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M, imprejmuire teren
teren in aleea Albina nr. 9A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M
teren in Calea Nationala nr. 213
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire spatiu servicii postale P/P+1E partial
teren in str. Pod de Piatra nr. 92A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+1E si garaj
teren in str. Alunis FN
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta parter,
in str. M. Eminescu nr.6
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Septembrie
*P.U.Z. -Construire service auto si imprejmuire teren,
teren in str. Dobosari nr.34
    -Aviz de Oportunitate PUZ (click aici)
-Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu de oportunitate PUZ  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire cladire birouri P+1E si imprejmuire
teren, teren in str. P. Rares nr.61
    -Aviz (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD rectificare- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD rectificare- partea desenata  (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta parter, imprejmuire teren,
concesionare teren in suprafata de 87 mp,
teren in str. Dragos Voda nr.37
    -Aviz (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire doua locuinte parter si imprejmuire
teren, teren in str. Cornului nr.4
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Amplasare statie mobila distributie carburanti
teren, str. Dobosari nr.114
    -Anunţ (click aici)
    Panou anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Concesionare teren pentru construire spatiu comercial
si amenajare terasa, teren in str. I.C. Bratianu nr.123
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.Z. -Construire imobil P + 3E cu destinatia
locuinte colective, str. Transilvaniei nr.18
    *STUDIU DE INSORIRE -completare documentatie
PUZ in format electronic din 28.11.2017:
– Studiu de insorire (click aici)
– Studiu de insorire-situatie existenta (click aici)
– Studiu de insorire-situatie propusa (click aici)
– Studiu de insorire (film) (click aici)
– PROIECT de Raport de Specialitate si de HCL (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Memoriu circulatii in interiorul parcelei (click aici)
-CIRCULATII SI PARCAJE (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P + E cu doua apartamente
teren str. Alunis nr.13
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa+desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
August
*Investitie initiala pe schema GBER(4.2) privind infiintarea
unei unitati de productie I.I., teren pe str. Postei nr.7 A
    Invitatie la sedinta de dezbatere publica (click aici)
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa+desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Schimbare destinatie din locuinta existenta P+E in
spatiu comercial si extindere P, Calea Nationala nr.243
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Iulie
*Aviz de oportunitate PUZ:
Ansamblu urban “Șoseaua Iașului” Botosani
   –Aviz oportunitate PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P + E si imprejmuire teren
in str. Bucovina fn
     -Aviz (click aici)
     -Anunţ (click aici)
-PUD  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Acces din exterior si schimbare destinatie din locuinta in
birou cadastral in str. Calea Nationala nr. 46, Sc. D, p, Ap. 3
    -Anunţ (click aici)
-PUD  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Extindere si mansardare locuinta, construire foisor
in str. Nicolaie Iorga nr. 7
    -Anunţ (click aici)
-Situatia existenta  (click aici)
-Incadrare  (click aici)
    -Memoriu (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Tipuri de proprietate (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Iunie
*Construire trei boxe garaj  in str. Savenilor nr. 111
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Reamenajare spatii comerciale, schimbare destinatie,
etajare imobil, concesionare teren parcare
in str. Independentei nr. 5 H
    -Anunţ (click aici)
Afisaj panou (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P, teren  in str. Tulbureni nr. 122
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta, teren  in str. Rediu nr. 6 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Mai
*Construire locuinta P+M, garaj  in str. Eternitatii nr. 31
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P, imprejmuire teren  in str. Cismea nr. 33 B
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Extindere apartament cu destinatia locuinta la fatada principala
a blocului, str. Independentei nr. 15  bl. E5 sc.B apt. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz de oportunitate PUZ: Construire imobil P+3E, locuinte
colective in str. Transilvaniei nr. 18-etapa 1-a
    -Anunt (click aici)
Aviz oportunitate PUZ (click aici)
-Studiu intentie PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
*PUZ: Construire Hotel in Botosani, teren
in Calea Nationala  nr. 169 A-etapa a 2-a
    -Anunt poster din 25.05.2017 (click aici)
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire imobil locuinte colective S+P+3E, imprejmuire
teren din aleea gen. Ghe. Avramescu nr. 20
    -Aviz (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Studiu insorire-partea scrisa  (click aici)
-Studiu insorire situatie existenta-partea desenata  (click aici)
-Studiu insorire situatie existenta-video  (click aici)
-Studiu insorire situatie propusa-partea desenata  (click aici)
-Studiu insorire situatie propus-video  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
    -Adresa Comisia de Sistematizare (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa(c)  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata(c)  (click aici)
*Construire spatiu comercial si birouri P+1E, teren
din str. Parcul Tineretului intersectie aleea Zimbrului
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Extindere apartament cu destinatia locuinta
din aleea Eliberarii nr. 1 sc.B apt. 4 parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta D+P+M si imprejmuire teren
in str. Tulbureni nr. 1E, CF/NC 64939
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Extindere si mansardare locuinta
in str. N. Iorga nr. 7
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Aprilie
*Construire Hotel- PUZ, teren
in Calea Nationala  nr. 169 A
    -Aviz initiere PUZ din 03.05.2017 (click aici)
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+1E, teren
in str. Crinilor nr. 48
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+M, imprejmuire teren
in aleea Humulesti nr. 11, CF/NC 64937,65013
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+anexa gospodareasca,
imprejmuire teren, in str. Patriarh Teoctist nr. 4 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Intocmire PUZ+RLU in vederea introducerii in intravilan a
terenului S=7.165,00 mp si construire cort multifunctional,
teren Soseaua Iasului zona Alfa-Land, CF/NC 62397
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu RLU- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*MODIFICARE tema PUZ:
-Memoriu PUZ-RLU (cort predare) (click aici)
-Memoriu PUZ-RLU (fara cort) (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire imobil P+1E+M si beci, teren
in str. Petru Maior nr. 9, CF/NC 51328
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire imobil P+1E cu destinatia locuinta si spatiu
prestari servicii si comert, anexa gospodareasca si garaj
din Calea Nationala nr. 110 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Martie
*Construire scoala, teren str. I.C. Bratianu nr. 33
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport de specialitate (click aici)
*Construire hala productie-sectie confectii textile
teren,  Calea Nationala nr. 1 H
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire HOTEL -PUZ  Calea Nationala nr. 169 A
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu tehnic PUZ- ptr. obtinere Aviz de Initiere (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
*Construire locuinta Parter, garaj si imprejmuire teren,
str. Drumul Tatarilor nr. 43 B
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Schimbare destinatie apt.  in birouri (Pct.L) si realizare acces
din exterior, str. O. Onicescu nr. 10 sc. A apt. 1 parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Amenajare acces din exterior si amenajare platforma montaj
elevator pentru persoane cu handicap in vederea schimbarii
destinatiei din spatiu de locuit in CMI, str. Imparat Traian nr. 6 apt 4 parter
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+1E, imprejmuire teren,
b-dul M. Eminescu nr. 60
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta D+P, imprejmuire teren,
aleea I.P. Darie nr. 7 E
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta D+P, imprejmuire teren,
aleea I.P. Darie nr. 7 D
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.Z: Extinderea capacitatii de productie
si montaj al fabricii ElectroAlfa CM lânga hale existente,
str. Calea Nationala nr.4
    -Anunţ PUZ (click aici)
-PUZ Memoriu tehnic  (click aici)
-PUZ- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P (garaj inclus),
imprejmuire teren, str. Crizantemelor nr. 30
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Februarie
*Construire locuinta P+1E cu doua apartamente ,
imprejmuire teren, str. Crinilor nr. 15
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz de Initiere (Oportunitate) P.U.Z.
Construire locuinte colective P+4(5)E
teren din str. Izvoarelor(fosta Dochia) nr. 2
    -Aviz Oportunitate (click aici)
-Anunt PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
Regulament local de urbanism-RLU (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public PUZ (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public PUZ (click aici)
*Construire locuinta P+1E, imprejmuire teren,
anexa gospodareasca, str. Plopilor nr. 1 C
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz initiere P.U.Z: Extindere capacitati de productie
si montaj al fabricii ElectroAlfa CM lânga hale existente,
str. Calea Nationala nr.4
    -Aviz oportunitate PUZ-partea scrisa (click aici)
Reglementari Urbanistice PUZ-partea desenata  (click aici)
-Anunţ PUZ (click aici)
-PUZ Memoriu tehnic  (click aici)
-PUZ- partea desenata  (click aici)
    -PUZ-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-PUZ-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
   *Construire locuinta D+P+M, imprejmuire teren
str. Zimbrului nr. 30
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+M
Teren, aleea C-tin Iordachescu nr. 24 bis
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Ianuarie
*Construire service auto Sc=cca 220,0 mp
Teren, Str. Tulbureni nr. 5A, Botosani- din nov. 2016
Rapoarte:
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta D + P imprejmuire teren
Teren str. Piriului nr. 56 A
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-1. A01_B (click aici)
-1. A02_B (click aici)
-1. A03_B (click aici)
-1. A04_B (click aici)
-1. A05_B (click aici)
-1. A06_B (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+M imprejmuire teren
si racord utilitati  Teren str. Eternitatii nr. 23
    -Anunţ (click aici)
-PUD (click aici)
-PUD (click aici)
-PUD (click aici)
-PUD (click aici)
-PUD (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Construire locuinta P+1E+M si imprejmuire teren
din str. col. V. Tomoroveanu nr.15 A
    -Varianta II din 25.04.2017 – memoriu si piese desenate (click aici)
-Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*Aviz Oportunitate P.U.Z.
Construire locuinte colective P+4E(5E)
teren din str. Izvoarelor nr. 2
    Anunt Aviz Oportunitate (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
*Construire locuinta P+E si imprejmuire teren
din str. Pacea FN
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
    -Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Plan de Mobilitate Urbană Durabilă în Municipiul Botoșani

Despre noi