Arhivă 2018

PRIMARIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI
                    Planuri Urbanistice
#######################################################

-2018-
Decembrie
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
EXTINDERE APARTAMENT CU DESTINAȚIA DE LOCUINȚĂ
LA FAȚADA PRINCIPALĂ ȘI POSTERIOARĂ A BLOCULUI
TEREN, Aleea Tiberiu Crudu, nr.5, sc. C, ap.1
inscris in Cartea Funciara: CF 54205–C1-U 20 /NC: 511/C(B),0,1  
    Anunt (click aici)
Memoriu (click aici)
Incadrare (click aici)
Obiective de utilitate (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Situatia existenta (click aici)
Solutia propusa (click aici)
Raport de informare si consultare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
CONSTRUIRE HALA PARTER – REPARAȚII AUTO
TEREN, Str. Adrian Adamiu, nr. 3, înscris în Cartea Funciară: CF/NC 65615  
    Anunt (click aici)
C402 PUD (click aici)
C402 releveu foto (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Existent TOPO (click aici)
Reglementari urbanistice TOPO (click aici)
Echipare edilitara (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
Raport de informare si consultare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII
PLAN URBANISTIC DE DETALIU
CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M
TEREN, str. Mărului nr. 8  
    Anunt (click aici)
Parte desenata PUD (click aici)
Parte scrisa PUD (click aici)
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII
PLAN URBANISTIC ZONAL
CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINŢE P+2E+M
TEREN, Str. Ştefan cel Mare nr. 1A  
    Anunt (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
incadrare in zona (click aici)
Memoriu (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Retele edilitare (click aici)
Ridicare topo (click aici)
Situatia existenta (click aici)
Studiu geotehnic + avize (click aici)
Studiu insorire (click aici)
Raport de specialitate (click aici)
Raport de informare si consultare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII P.U.D.
Construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren
TEREN, str. Pod de Piatră nr. 30  
    Anunt (click aici)
-Memoriu (click aici)
Situatia existenta (click aici)
-Obiective Utilitate Publica (click aici)
-Plan incadrare in zona (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari urbanistice detaliu (click aici)
*P.U.D. – Construire locuință P+1E+M și împrejmuire teren
TEREN, str. Bucovina, nr. 48D, CF 55315/NC 7414  
    Anunt (click aici)
-Memoriu (click aici)
-IZa (click aici)
-IZb (click aici)
-Plansa 01 (click aici)
-Plansa 02 (click aici)
-Plansa 03 (click aici)
-Plansa 04 (click aici)

Noiembrie
*P.U.D. – Construire așezămant social P+1E
TEREN, str. Primăverii, nr. 20,
inscris in Cartea Funciară CF/NC 53626 
    Anunt (click aici)
Memoriu (click aici)
U1 (click aici)
U2 (click aici)
U3 (click aici)
U4 (click aici)
U5 (click aici)
*INTOCMIRE PUZ IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU
DE LOCUINŢE COLECTIVE, SPAŢII COMERCIALE LA PARTER ŞI
PARŢIAL ETAJ 1 ŞI CORP DE HOTEL (in regim apartament-hotel),
PARCARE SUBTERANĂ ŞI SUPRATERANĂ, RESTAURARE CASE MEMORIALE,
RESPECTIV INTEGRARE CONSTRUCŢIE NOUĂ IN ANSAMBLUL
MONUMENTULUI DE ARHITECTURĂ (ISTORIC) – CASA ANTIPA
TEREN, B-dul Mihai Eminescu nr. 36, C.F. 51491 
    Anunt (click aici)
Aviz de oportunitate (click aici)
U.2.A_6 (click aici)
U.3.C_8 (click aici)
U0_1 (click aici)
U2 A2_12 (click aici)
U2_5 (click aici)
U1_2 (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN, A.S.Puskin, nr.79 
    Anunt (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Tipuri de proprietati (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Foaie de capat (click aici)
-Ridicare topo scrisa (click aici)
-Ridicare topo plansa (click aici)
-Studiu geo (click aici)

Octombrie
*P.U.D. – CONSTRUIRE BLOC LOCUINŢĂ P+2E
TEREN, str. Dimitrie Rallet nr. 26 
    Anunt (click aici)
Parte desenata (click aici)
Parte scrisa (click aici)
Studiu de insotire (click aici)
Studiu geotehnic (click aici)
Completare PUD (click aici)
Plan topo (click aici)
-Raport – Proiect hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINTA P+M,
ANEXE SI IMPREJMUIRE TEREN
strada Havuzului Nr.11- Municipiul Botoşani
    Memoriu (click aici)
Geo (click aici)
Incadrare (click aici)
Existent (click aici)
Reglementari (click aici)
Edilitare (click aici)
Terenuri (click aici)
RT (click aici)

*P.U.D. – Construire locuință S(beci)+P+M
TEREN, str. Manolești Deal, nr. 25, CF/NC 62243
    -Anunt (click aici)
PUD (click aici)
Plan de situatie existent (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Situatia terenurilor (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ D+P+1E, anexă gosp P și împrejmuire teren
TEREN, str. Hatman Arbore nr. 68
    -Anunt (click aici)
-PUD (click aici)
-Incadrare in teritoriu (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-proprietatea terenului (click aici)
-RT (click aici)
*CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARII PLAN URBANISTIC ZONAL:
INTOCMIRE PUZ ÎN VEDEREA CONSTRUIRII A PATRU (4) LOCUINȚE P+1E ÎNȘIRUITE
TEREN: aleea Candiescu Teodor nr. 4, C.F. 51 259

-Anunt (click aici)
Documentatie aviz oportunitate (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M și ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN, Str. Carmen Sylva nr. 28 , CF 61476
    -Anunt (click aici)
PUD (click aici)
PUD1 (click aici)
PUD2 (click aici)
PUD3 (click aici)
PUD4 (click aici)
PUD5 (click aici)
Studiu geo (click aici)
Ridicare topo (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE SPAȚIU PREZENTARE și VÂNZARE MONUMENTE și
OBIECTE FUNERARE și ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN, Str. I.C. BRĂTIANU nr. 171 , CF 60474
    -Anunt (click aici)
PUD (click aici)
PUD0 (click aici)
PUD1 (click aici)
PUD1-1 (click aici)
PUD2 (click aici)
PUD3 (click aici)
Studiu geo (click aici)
Ridicare topo (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE ANEXĂ A EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE
TEREN, PC 112/12, CF 60559
    -Anunt (click aici)
PUD (click aici)
Ridicare topo (click aici)
Studiu geo (click aici)
Plan zona (click aici)
Situatia existenta (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Regim juridic (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M și ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN, Str. Fântânilor nr. 9 , CF 55248
    -Anunt (click aici)
PUD (click aici)
PUD1 (click aici)
PUD2 (click aici)
PUD3 (click aici)
PUD4 (click aici)
PUD5 (click aici)
Ridicare topo (click aici)
Studiu geotehnic (click aici)

Septembrie
*P.U.D. – Construire locuință P+M, anexă gospodărească (magazie și bucătărie de vară)
și împrejmuire teren
TEREN, str. Pîrîului, nr. 25A,
înscris în Cartea Funciară CF/NC 63957
    -Anunt (click aici)
-Memoriu (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Incadrare (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Studiu geo (click aici)
-Topo (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINTA Sp + P + 1E SI IMPREJMUIRE TEREN
ALEEA FLORILOR nr. 2B
    PUD (click aici)
PUD final (click aici)
Situatia existenta (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Prop terenuri (click aici)
RT (click aici)
Studiu geo (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M, ANEXĂ GOSPODĂREASCĂ
TEREN, str. Vasile Lupu nr. 4A
    Anunt (click aici)
PUD (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ Sp+P+M
TEREN, aleea Irişilor nr. 9C
    Anunt (click aici)
Memoriu (click aici)
U1 (click aici)
U2 (click aici)
U3 (click aici)
U4 (click aici)
U5 (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+M
TEREN, str. Tulbureni nr. 81
    Anunt (click aici)
Memoriu (click aici)
Planse (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Comasare parcele, extindere și modernizare construcție birouri existentă
TEREN, str. Cuza Vodă, nr. 14, înscris în Cartea Funciară CF/NC 59580, CF/NC 63233,
CF 59655/NC 5451/7/2/1, CF 59656/NC 5451/7/2/2, CF/NC 59728
    Anunt (click aici)
PUD Cuza Voda (click aici)
PUD C369 (click aici)
PUD03 (click aici)
PUD04 (click aici)
Plan incadrare (click aici)
Existent (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Reglementari echipare edilitara (click aici)
Reglementari circulatia terenurilor (click aici)
Erata (click aici)
Erata1 (click aici)
Raport de specialitate (click aici)
Raport de informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Construire locuință P+M și împrejmuire teren
TEREN, str. Roșiori, nr. 11, înscris în Cartea Funciară CF/NC 54229
    Anunt (click aici)
PUD (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Construire locuință P+1E și împrejmuire teren
TEREN, str. Prunilor, nr. 54H, înscris în Cartea Funciară CF/NC 61619
    Anunt (click aici)
PUD (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Construire locuință D+P+M și împrejmuire teren
TEREN, str. Vîlcele, nr. 35, înscris în Cartea Funciară CF/NC 62516
    Anunt (click aici)
Existent (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Memoriu (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Tipuri de proprietate (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)

August
*P.U.D. – CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINŢE COLECTIVE
P+2E CU SPAŢIU COMERCIAL LA PARTER
TEREN, str. Patriarh Teoctist Arapaşu nr. 4, CF/NC nr. 64916
    Anunt (click aici)
Parte desenata (click aici)
Parte scrisa (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.Z. – extravilan – prelungirea str. Ion Creanga – Introducere in intravilan
teren cca. 17500 mp in vederea construirii de locuinte
    PUZ (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Situatia existenta (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Detaliu zona proprietati private (click aici)
-Raspuns obiectiuni 1 (click aici)
-Raspuns obiectiuni 2 (click aici)
Raport de specialitate (click aici)
Raport de informare si consultare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – CONSTRUIRE LOCUINŢĂ P+1E CU SERVICE AUTO LA PARTER
ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN
TEREN, , str. I.C. Brătianu nr. 179A, CF/NC nr. 64934
    -Anunţ (click aici)
Plansa IT (click aici)
Plansa IZ (click aici)
Plansa 01 (click aici)
Plansa 02 (click aici)
Plansa 03 (click aici)
Plansa 04 (click aici)
PUD (click aici)
-Raport hotarare (click aici)
-Raport informare (click aici)
-Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Extindere și mansardare locuință
TEREN, str. Havuzului, nr. 5
    -Anunţ (click aici)
Plan incadrare (click aici)
Plan amplasament existent (click aici)
Plan amplasament reglementari (click aici)
Plan amplasament edilitare (click aici)
Circulatia terenurilor (click aici)
C 379 PUD (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Construire centru de plasament
TEREN, Aleea Ion Pillat, nr. 2
    -Anunţ (click aici)
Parte desenata (click aici)
Parte scrisa (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Raport de specialitate (click aici)
*P.U.D. – Construire locuință D+P+M și împrejmuire teren
TEREN, Str. Cișmea, nr. 63A
    -Anunţ (click aici)
Parte desenata (click aici)
Parte scrisa (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
Raport de specialitate (click aici)
*P.U.Z. – CONSTRUIRE COMPLEX COMERCIAL,
IMPREJMUIRE, RACORDURI ȘI BRANȘAMENTE UTILITĂȚI,
AMENAJARE PARCARE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE
CF/NC 65806, 52242
B-dul Mihai Eminescu, nr.193
    -Anunţ (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Existent (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Mem Centru comercial (click aici)
-Raport informare (click aici)
-Rezultatele informarii (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Anexa la raportul de specialitate (click aici)
 Actualizari si completari pe parcurs
    Memoriu P.U.Z.-partea scrisa (click aici)
incadrare in zona (click aici)
Situatie existent(click aici)
-REGLEMENTARI-VARIANTA 2-2 BENZI (click aici)
-EXTRAS REGLEMENTARI-VARIANTA 2-2 BENZI (click aici)
-reglementari edilitare (click aici)
-circulatia terenurilor (click aici)
*P.U.Z. – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL, AMENAJARE
PARCARE ȘI ACCES, AMENAJARE MIJLOACE DE PUBLICITATE,
ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT, ORGANIZARE ȘANTIER
CF/NC: 63641, 63642, 63643, 63646
Str. Ștefan cel Mare, nr.10
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUZ (click aici)
-Plan topo (click aici)
-Raport hotarare (click aici)
-Raport informare (click aici)
-Rezultatele informarii (click aici)
-Studiu geotehnic (click aici)
-Plan incadrare in zona (click aici)
-Plan de situatie conform P.U.G. (click aici)
-Plan existent (click aici)
-Plan reglementari urbanistice (click aici)
-Plan echipari edilitare (click aici)
-Plan regim juridic (click aici)
-Mobilare urbana (click aici)
-Profil transversal (click aici)
-Profil stradal existent (click aici)
-Profil stradal propus (click aici)
*P.U.D. – Construire locuinta P+E, garaj, foisor
si imprejmuire teren
Teren Aleea C-tin Iordachescu nr. 12C CF 65417
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Raport hotarare (click aici)
-Raport informare (click aici)
-Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.D. – Construire locuinta P+E, garaj, foisor
si imprejmuire teren
Teren Aleea C-tin Iordachescu nr. 12C CF 65416
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD (click aici)
-Incadrare in zona (click aici)
-Situatia existenta (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Regimul juridic al terenurilor (click aici)
-Echipari edilitare (click aici)
-Raport hotarare (click aici)
-Raport informare (click aici)
-Rezultatele informarii (click aici)

Iulie
*P.U.Z. – Introducere teren in intravilan in vederea construirii
unor locuinte si a dotarilor aferente
Str. I.C. Bratianu nr. f.n. Botosani
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PU(click aici)
OP A1 (click aici)
Plan incadrare (click aici)
RE A1 (click aici)
RU A1 (click aici)
SE A1 (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
*P.U.Z. – CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINȚE COLECTIVE D+P+4E,
AMENAJĂRI ȘI PARCĂRI EXTERIOARE”, CF/NC 51145
Str. Împărat Traian, nr.34
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu  (click aici)
-Incadrare in zona  (click aici)
-Extras PUG  (click aici)
-Plan de situatie  (click aici)
-Reglementari urbanistice  (click aici)
-Echipari edilitare  (click aici)
-Regim juridic  (click aici)
-Studiu volumetric  (click aici)
-Raport de specialitate  (click aici)
*P.U.D. – amenajări interioare în vederea alipirii ap.1-CF 51735-C1-U5 și ap.2 CF 51735-C1-U9,
proprietate Durnia Mihai Ionuț și Durnia Mihaela; extindere ap.2 CF 51735-C1-U9 – parter
proprietate Durnia Mihai Ionuț și Durnia Mihaela și extindere apartament nr.8, etaj 1 CF 51735-C1-U7
proprietate Durnia Dumitru și Durnia Adriana la fațada posterioară, cu destinația locuință
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu  (click aici)
-U1  (click aici)
-U2  (click aici)
-U3  (click aici)
-U4  (click aici)
-U5  (click aici)
-U6  (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)
Raport de informare  (click aici)
Raport de specialitate (click aici)
*P.U.D. – Extindere apartament cu destinatia de locuinta
la fatada principala a blocului
Str. Gheorghe Filipescu nr. 10, Sc. A, parter, Ap. 1A
CF/NC 54658 – C1-U4
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu  (click aici)
-Incadrare in zona  (click aici)
-Existent (click aici)
-RU  (click aici)
-Edilitare  (click aici)
-Circ terenuri  (click aici)
Raport de informare si consultare a publicului (click aici)
Rezultatele informarii si consultarii publicului (click aici)
*P.U.D. – Construire locuinta P + M, anexa gospodareasca
si imprejmuire teren.
Teren, Str. Miron Costin nr. 10
    -Anunţ (click aici)
-PUD  (click aici)
-PUD0  (click aici)
-PkUD1  (click aici)
-PUD1_1  (click aici)
-PkUD2  (click aici)
-PkUD3  (click aici)
-Topo  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.Z. – Construire service auto CF/NC 59088
Soseaua Iasului nr. fn, p.c. 405
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu  (click aici)
-Regulament local de urbanism  (click aici)
-PL1  (click aici)
-PL2  (click aici)
-PL3  (click aici)
-PL4  (click aici)
-PL5  (click aici)
-RT – Model (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.Z. – Construire bloc de locuinte P + 2E + M
Str. Stefan cel Mare nr. 1A
    -Anunţ (click aici)
-Studiu insotire  (click aici)
-PUZ01  (click aici)
-PUZ02  (click aici)
-PUZ03  (click aici)
-PUZ04  (click aici)
-PUZ07  (click aici)
-Ridicare topo (click aici)
*P.U.D. – Extindere apartament cu destinatia locuinta parter
Str. Savenilor nr. 21, Sc. B, Et. P, Ap. 2
    -Anunţ (click aici)
-Plan incadrare  (click aici)
-Situatia existenta  (click aici)
-Reglementari urbanistice (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-Regim juridic (click aici)
-PUD (click aici)
*P.U.D. -Consolidare, mansardare si extindere constructii existente
Aleea Dimitrie Cantemir nr. 6
    -Anunţ (click aici)
-Situatia existenta  (click aici)
-Reglementari  (click aici)
-Circulatia terenurilor (click aici)
-Reglementari edilitare (click aici)
-PUD (click aici)
-Ridicare topografica (click aici)
Raport hotarare (click aici)
Raport informare (click aici)
Rezultatele informarii (click aici)

Iunie
*P.U.D. -Extindere apartament si amenajare acces din exterior
in vederea schimbarii destinatiei din spatiu de locuit in spatiu
comercial, teren: str. Bucovina nr. 8 sc. A apt. 2 parter
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
-Raspuns obiectiuni (click aici)
-Raspuns obiectiuni (1) (click aici)
*Intocmire P.U.Z. -Construire ansamblu de locuinte colective, spatii
comerciale la parter si partial etaj 1 si corp de hotel, parcare
subterana si supraterana, restaurare casa memoriala, respectiv
integrare constructie noua in ansamblul monumentului de
arhitectura(istoric)-Casa Antipa,teren: b-dul M. Eminescu nr. 36
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Memoriu PUZ ridicare topo  (click aici)
-Aviz si raspuns (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Intocmire P.U.Z. -Construire centru comercial, amenajare parcare,
amplasare mijloace publicitare, amenajare acces auto
teren, in b-dul M. Eminescu nr. 193
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire parcare supraterana P+2E
teren, in b-dul M. Eminescu nr. 2
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuință P+M
teren, in str. Prunilor nr. 3
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuință D partial+P+M
teren, in str. Musat Voda nr. 24
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuință P+M și împrejmuire teren
teren, in str. I.P. Darie nr. 14
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Memoriu topo-geo  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuință S+P+M și împrejmuire teren
teren, in str. Plopilor nr. 17
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Memoriu topo-geo  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Mai
*P.U.D. -Construire locuinta P+M, garaj si imprejmuire
teren, in str. Tulbureni nr. 36 A
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Studiu topo  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Extindere apartament in vederea realizarii unui
acces pentru persoane cu handicap locomotor,
teren in str. M. Kogalniceanu nr. 42 sc. D apt. 3 parter
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M, foisor si imprejmuire
teren, teren in str. Graniceri nr. 23
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa+desenata  (click aici)
-Studiu topo+geotehnic  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire imprejmuire teren, anexa gospodareasca
si bazin vidanjabil, teren in al. Lebada nr. 2
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+E, anexa S+P
si imprejmuire teren, in str. Pacea nr. 29 B
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
teren in str. Plopilor nr. 1 E
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Studiu geotehnic PUD  (click aici)
-Memoriu tehnic PUD  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
teren in str. Peco nr. 52B
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Studiu geotehnic PUD  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+1E
teren in b-dul M. Eminescu nr. 128
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. – Amenajare alee acces si schimbare destinatie
din apartament in cabinet medical
Str. M. Kogalniceanu nr. 14, Sc. C, Et. P, Ap. 1
    -Anunţ PUZ (click aici)
   Memoriu (click aici)
   Incadrare (click aici)
   Existent (click aici)
   Reglementari (click aici)
   Terenuri (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. – Extindere anexa si transformare in locuinta P
si construire anexa si imprejmuire teren.
Aleea Fluierasi nr. 6
    -Anunţ PUZ (click aici)
   Plan de incadrare in zona (click aici)
   Situatie existenta (click aici)
   Tipuri de proprietati (click aici)
   Pascariu Petru A3 (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Pud Pascariu Petru (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. – Construire locuinta S + P + M
Aleea Gradinarilor nr. 5
    -Anunţ PUZ (click aici)
   Plan de incadrare in zona (click aici)
   Situatie existenta (click aici)
   Tipuri de proprietati (click aici)
   Reglementari urbanistice (click aici)
   Reglementari edilitare (click aici)
   Pud Artenie Dorina (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. – Acces direct din exterior, recompartimentari interioare
in scopul schimbarii de destinatie din apartament in
cabinet medical.
Str. Marchian 14, Sc. A, parter, Ap. 2
    -Anunţ PUZ (click aici)
-P.U.D.  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Aprilie
*P.U.Z. – INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN
VEDEREA CONSTRUIRII UNOR LOCUINTE SI A
DOTARILOR AFERENTE
Str. I. C. Brătianu, nr. f.n.
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.Z. – Parcelare teren si construire locuinte colective
Str. I. C. Brătianu, nr. f.n.
    -Anunţ (click aici)
Memoriu (click aici)
PUZ (click aici)
u01.REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
u02.REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
u03.REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
u04.REGLEMENTARI URBANISTICE (click aici)
u05.SITUATIA JURIDICA (click aici)
u06 ECHIPARE EDILITARA (click aici)
u07.STUDIU CIRCULATIEI (click aici)
-u08.STUDIU INSORIRE (click aici)
-u09 STUDIU INSORIRE (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Martie
*P.U.D. – Construire locuinta D + P, garaj (2 boxe),
terasa acoperita si imprejmuire teren
Teren Drumul Tatarilor nr. 67 A
    -Anunţ (click aici)
Existent (click aici)
Incadrare in zona (click aici)
Memoriu (click aici)
Plan topo (click aici)
Reglementari edilitare (click aici)
Reglementari urbanistice (click aici)
Studiu geo (click aici)
Tipuri de proprietate (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.Z. -INTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE TEREN
IN INTRAVILAN CONSTRUIRE FABRICA ECHIPAMENTE
ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE-ZONA INDUSTRIALA
teren in str. I.C. Bratianu FN- zona Rediu
    -Anunţ PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Documentatie revizuita-data modificarii: 26.03.2018, la
P.U.Z. -Construire locuinte colective S+P+4E,  S+P+6E
cu spatii comerciale la parter si parcari la subsol, amenajari
exterioare, amenajare parcare, teren in aleea M. Gorki nr. 19
    -PUZ-Memoriu partea scrisa (26.03.2018)  (click aici)
-PUZ-Memoriu partea desenata (26.03.2018)  (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Februarie
*P.U.D. -Construire locuinta P+M, bazin vidanjabil+fântână
teren in str. Macului nr. 5
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa+desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Documentatie revizuita-data modificarii: 20.02.2018, la
P.U.Z. -Construire locuinte colective S+P+4E,  S+P+6E
cu spatii comerciale la parter si parcari la subsol, amenajari
exterioare, amenajare parcare, teren in aleea M. Gorki nr. 19
    –INVITATIE DEZBATERE PUBLICA in ziua de 26.feb.2018  (click aici)
-PUZ-Memoriu+RLU- partea scrisa  (click aici)
-PUZ-Memoriu+RLU- partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de insorire-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de insorire-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de circulatie-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu de circulatie-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu documentatie topografica-partea scrisa (click aici)
-PUZ- Memoriu documentatie topografica-partea desenata  (click aici)
-PUZ- Memoriu studiu geotehnic  (click aici)
-PUZ- Referat verificare calitate Af la studiul geotehnic  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinte colective P+2E
teren in str. Calugareni nr. 9 E
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.Z. -Construire Pensiune P+2E, CF/NC 56169
teren: in str. Dobosari nr. 17 B
    -Anunţ  PUZ (click aici)
-Memoriu PUZ- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-Studiu geotehnic PUZ  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
in aleea Candiescu Teodor nr. 4
    Raspuns la obiectiuni-27.03.2018 (click aici)
-Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
in str.Iuliu Maniu nr. 24
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+1E si imprejmuire teren
in b-dul M. Eminescu nr. 77
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta D+P+M si imprejmuire teren
in str. Drumul Tatarilor nr. 65 B
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa+desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta P+M si imprejmuire teren
in str. Porumbelului nr. 3
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
Ianuarie
*P.U.D. -Construire locuinta parter si anexa gospodareasca
teren in str. Busuiocului nr. 2A
    -Anunţ PUD (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Aviz de oportunitate – CONSTRUIRE BLOCURI LOCUINTE
COLECTIVE S + P + 4E, amenajari si parcari exterioare,
CF/NC 51145,  Str. Imparat Traian nr. 34
    -Aviz de oportunitate-20.03.2018 (click aici)
-Anunţ (click aici)
Studiu de oportunitate (click aici)
Plan de incadrare in zona (click aici)
Preluare din PUG (click aici)
Situatia existenta (click aici)
Reglementari (click aici)
Edilitare (click aici)
Juridic (click aici)
Mobilare urbana(click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*Aviz de oportunitate – CONSTRUIRE CENTRU COMERCIAL,
AMENAJARE PARCARE ȘI ACCES, AMENAJARE MIJLOACE
DE PUBLICITATE, ÎMPREJMUIRE TEREN PRIVAT,
ORGANIZARE ȘANTIER
,CF/NC: 63641, 63642, 63643, 63646
 Str. Stefan cel Mare nr. 10
    -Anunţ (click aici)
Studiu de oportunitate (click aici)
Plan de incadrare in zona (click aici)
Plan de situatie conform PUG (click aici)
Plan existent (click aici)
Echipari edilitare (click aici)
Reglementari urbanistice(click aici)
Regim juridic(click aici)
Mobilare urbana(click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public 2 (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.D. -Construire locuinta parter, utilitati si imprejmuire
teren in str. A.S. Puskin nr. 112
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUD- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUD- partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)
*P.U.Z. -Construire locuinte colective S+P+4E,  S+P+6E
cu spatii comerciale la parter si parcari la subsol, amenajari
exterioare, amenajare parcare, teren in aleea M. Gorki nr. 19
    -Anunţ (click aici)
-Memoriu PUZ + RLU- partea scrisa  (click aici)
-Memoriu PUZ- partea desenata  (click aici)
-PUZ- memoriu studiu de insorire- partea scrisa (click aici)
-PUZ- studiu de insorire-partea desenata  (click aici)
-Raport Informare Consultare Public (click aici)
-Rezultate Informare Consultare Public (click aici)
-Raport specialitate+HCL (click aici)

Ultima modificare: 08.11.2022 – 15:18 de către Primăria Municipiului Botoșani

Anteriorul Dezbaterea publica-Planul Local de Actiune pentru promovarea si protejarea patrimoniului cultural in municipiul Botosani, pentru perioada 2018-2023

Despre noi